Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského Práporu poľných strelcov č. 32 (časť II.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba náhradná rota sídlila v Prešove.

Pred prvou svetovou vojnou bol Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32) podriadený 22. pešej brigády (22.IBrig). Táto brigáda bola súčasťou 11. pešej divízie z Ľvova. V rámci tejto jednotky prápor fungoval do mája 1915. Od tohto času bol prápor súčasťou 131. brigády. Táto brigáda bola súčasťou najprv Zboru Hofmann a od júna 1916 patrila k  54. pešej divízii. V júli 1917 bol prápor preradený k 132. pešej brigády (132. IBrig), ale aj táto brigáda podliehala 54. pešej divízii. V apríli 1918 došlo k poslednému preradeniu FJB 32. Tento prápor bol podriadený 67. pešej brigády (67. IBrig), ktorá bola súčasťou 34. pešej divízie z Temešváru. Do júla 1918 bojoval Prápor poľných strelcov č. 32 na východnom fronte. V júli však odchádza spolu s celou 34. pešou divíziou na front v Taliansku, kde zotrvá do konca vojny.

Medzi padlými vojakmi prešovského FJB 32 boli aj títo vojaci:

 • Archely Daniel, roč. 1878, Tornaľa – m. č. Behynce (okres Revúca). Zomrel na následky strelného poranenia v nemocnici.
 • Basiszta Josef, roč. 1892, Prešov (okres Prešov). Zomrel na brušný týfus v nemocnici.
 • Bozó Stefan, roč. 1878, Lučenec (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Csaba Onufrius, roč. 1884, Sulín (okres Stará Ľubovňa). Zomrel na následky strelného poranenie v záložnej nemocnici.
 • Dzivák Johann, roč. 1891, Prešov (okres Prešov). Zomrel na choleru.
 • Exner Johann, roč. 1893, Bardejov – m. č. Dlhá Lúka (okres Bardejov). Zomrel na črevný týfus v záložnej nemocnici.
 • Feketyik Johann, roč. 1882, Fiačice (okres Liptovský Mikuláš). Bol smrteľne ranený na fronte v Haliči.
 • Funtaly Josef, roč. 1895, Rožkovany (okres Sabinov). Zomrel na brušný týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Grejták Josef, roč. 1886, Chminianska Nová Ves (okres Prešov). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Horváth Andreas, roč. 1885, Hrabušice (okres Spišská Nová Ves). Zomrel na početné podliatiny vo vojenskej nemocnici.
 • Huhlej Basil Johann, roč. 1892, Nižný Tvarožec (okres Bardejov). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hvolyka Franz, roč. 1886, Liptovské Revúce (okres Ružomberok). Zomrel na bronchitídu v záložnej nemocnici.
 • Joscsák Michael, roč. 1882, Hrabkov (okres Prešov). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Karp Eugen, roč. 1895, Košice (okres Košice). Zomrel na následky strelného poranenia a amputácie v záložnej nemocnici.
 • Kupcsik Georg, 1894, Krivany (okres Sabinov). Zomrel na následky strelného poranenia v nemocnici.
 • Kuszajla Nicolaus, roč. 1878, Vyšná Polianka (okres Bardejov). Bol smrteľne ranený na fronte v Haliči.
 • Matyascsík Johann, roč. 1886, Veľká Lodina (okres Košice – okolie). Zomrel na strelné poranenie na fronte.
 • Nagy Andreas, roč. 1888, Ruská Nová Ves (okres Prešov). Zomrel na chronický zápal sliznice v záložnej nemocnici.
 • Ocskaják Július Adam, roč. 1884, Cinobaňa (okres Poltár). Zomrel na horúčkovitý exantém v poľnej nemocnici.
 • Reich Viktor, roč. 1892, Spišská Belá (okres Kežmarok). Zomrel na červienku v nemocnici.
 • Rizsmár Johann, roč. 1893, Lukavica (okres Bardejov). Zomrel na zápal pľúc v pozorovacej stanici.
 • Rosztoczki Andreas, roč. 1878, Mikulášová (okres Bardejov). Zomrel na strelné poranenie na fronte.
 • Roth Augustin, roč. 1885, Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves). Spáchal samovraždu v posádkovej nemocnici.
 • Roth Emil, roč. 1884, Čierny Balog (okres Brezno). Zomrel na strelné poranenie na fronte.
 • Ruszinkó Stefan, roč. 1879, Pstriná (okres Svidník). Zomrel na následky strelného poranenia v poľnej nemocnici.
 • Zsemba Andreas, roč. 1888, Lipovec (okres Prešov). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szmiesni Josef, roč. 1884, Veľké Borové (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na pľúcnu tuberkulózu.
 • Sztodola Johann, roč. 1890, Liptovský Mikuláš – mestská časť Bodice (okres Liptovský Mikuláš). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Turczai Johann, roč. 1879, Bystrička pri Lučenci (okres Lučenec). Padol v boji.
 • Zubács Georg, roč. 1887, Nižné Slovinky (okres Spišská Nová Ves). Zomrel na pľúcnu tuberkulózu.

Vojaci FJB 32 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Ávkossy Lorenz, roč. 1885. Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Csutka Stefan, roč. 1890. Zomrel na črevný týfus v záložnej nemocnici.
 • Dénes Geza Michael, roč. 1895. Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Földiák Niksa, roč. 1885. Zomrel na pneumóniu v poľnej nemocnici.
 • Gregori Johann, roč. 1896. Zomrel na smrteľné poranenie v poľnej nemocnici.
 • Hanus Alexander, roč. 1890. Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kéri Alaius, roč. 1882. Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Király Michael, roč. 1879. Zomrel na zápal slepého čreva v župnej nemocnici.
 • Luterán Johann, roč. 1883. Zomrel na neznámu chorobu v poľnej nemocnici.
 • Nagy Johann, roč. 1895. Zomrel na následky strelného poranenia v záložnej nemocnici.
 • Sági Bartolomeus, roč. Zomrel na následky strelného poranenia.
 • Sipos Johann, roč. 1888. Zomrel na strelné poranenie na fronte.
 • Sóter Franz, roč. 1884. Zomrel na následky strelného poranenia.
 • Tóth Johann, roč. 1888. Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vépessy Július, roč. 1883. Zomrel na následky cukrovky a prietoku moču.

Ukrajina

 • Andrüchovics Stefan, roč. 1893. Zomrel na strelné poranenie v záložnej nemocnici.
 • Kornuta Johann Stefan, roč. 1891. Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lyubka Andreas, roč. 1892. Zomrel na zápal pľúc.
 • Maczkály Ilyko, roč. 1894. Zomrel na strelné poranenie na fronte.
 • Popovics Júra, roč. 1893. Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szolyma Franz, roč. 1894. Zomrel na následky strelného poranenia v poľnom dome pre ranených.
 • Vocsuk Georg, roč. 1893. Zomrel Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zift Ivan Johann, roč. 1894. Zomrel na následky strelného poranenia v poľnej nemocnici.

Rumunsko

 • Geng Georg, roč. 1894. Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Nemzet Georg, roč. 1895. Zomrel na pľúcnu tuberkulózu v záložnej nemocnici.

Poľsko

 • Petrasek Josef, roč. 1891. Zomrel v poľnej nemocnici. Príčina smrti nie je známa.

Bosna a Hercegovina

 • Raus Franz, roč. 1896. Padol v boji na fronte v Haliči.

Vojaci s neurčeným bydliskom:

 • Griglyák Johann, roč. 1878. Zomrel na pľúcnu tuberkulózu.

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Prápor poľných strelcov č. 32,  Kniha zomrelých, por. číslo 383

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.