Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského Práporu poľných strelcov č. 32 (časť I.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba náhradná rota sídlila v Prešove.

Pred prvou svetovou vojnou bol Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32) podriadený 22. pešej brigády (22.IBrig). Táto brigáda bola súčasťou 11. pešej divízie z Ľvova. V rámci tejto jednotky prápor fungoval do mája 1915. Od tohto času bol prápor súčasťou 131. brigády. Táto brigáda bola súčasťou najprv Zboru Hofmann a od júna 1916 patrila k  54. pešej divízii. V júli 1917 bol prápor preradený k 132. pešej brigády (132. IBrig), ale aj táto brigáda podliehala 54. pešej divízii. V apríli 1918 došlo k poslednému preradeniu FJB 32. Tento prápor bol podriadený 67. pešej brigády (67. IBrig), ktorá bola súčasťou 34. pešej divízie z Temešváru. Do júla 1918 bojoval Prápor poľných strelcov č. 32 na východnom fronte. V júli však odchádza spolu s celou 34. pešou divíziou na front v Taliansku, kde zotrvá do konca vojny.

Medzi padlými vojakmi prešovského  FJB 32 boli aj títo vojaci:

 • Basiszta Josef, roč. 1892, Veľký Šariš (okres Prešov). Zomrel na brušný týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Benkó Mathias, roč. 1883, Pribylina (okres Liptovský Mikuláš). Padol v boji na neznámom mieste.
 • Boczko Andreas, roč. 1884, Malcov (okres Bardejov). Zomrel vo vojenskej nemocnici. Príčina smrti nie je známa.
 • Bolcsák Győző, roč. 1886, Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves). Padol na fronte v Haliči.
 • Brozskó Michael, roč. 1893, Závažná Poruba (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na následky strelného poranenia vo vojenskej nemocnici.
 • Csech Georg, roč. 1891, Hnilčík (okres Spišská Nová Ves). Zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Csonka Andreas, roč. 1881, Stará Lesná (okres Kežmarok)/ Nová Lesná (okres Poprad)
 • Czeruha Michael, roč. 1870, Beňadikovce (okres Svidník). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Czölner Michael Johann, roč. 1890, Nálepkovo (okres Gelnica). Zomrel na tetanus vo vojenskej nemocnici.
 • Fiknár Andreas, roč. ?, Nižná Voľa (okres Bardejov). Zomrel vo vojenskej nemocnici. Príčina smrti nie je známa.
 • Gaidosi Géza, roč. 1884, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Gáy Johann, roč. 1893, Spišská Teplica (okres Poprad). Bol smrteľne zranený na východnom fronte.
 • Gelda Stefan, roč. 1880, Kružná (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici. Príčina smrti nie je známa.
 • Gladis Johann, roč. 1881, Kamenica (okres Sabinov). Zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Gólias Andreas, roč. 1896, Nemcovce (okres Prešov). Bol smrteľne zranený na východnom fronte.
 • Harcsaruvka Georg, roč. 1890, Hertník (okres Bardejov). Zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Hopkó Peter, roč. 1884, Legnava (okres Stará Ľubovňa). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Hradlik Stefan, roč.1878, Pliešovce (okres Zvolen). Zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Hricov Peter, roč. 1884, Legnava (okres Stará Ľubovňa). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Huchmann Johann, roč. 1883, Veľký Lipník (okres Stará Ľubovňa). Padol na fronte v Haliči.
 • Kavasch Johann, roč. 1889, Veľká Lomnica (okres Kežmarok). Padol na fronte v Haliči.
 • Keszercscik, Johann, roč. 1882, Ždiar (okres Poprad). Padol v boji na neznámom mieste.
 • Kliment Johann, roč. 1875, Dobrá Niva (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Konya Alexander, roč. 1883, Poprad – m. č. Matejovce (okres Poprad). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Koreny Johann, roč. 1885, Kráľová Lehota (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Kormann Johann, roč. 1885, Liptovský Mikuláš – m. č. Bodice (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Kormann Michael, roč. 1886, Liptovský Mikuláš – m. č. Palúdzka (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Koscerka Johann, roč. 1886, Abranovce (okres Prešov). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Michaél, roč. 1877, Hozelec (okres Poprad). Bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Krán Josef, roč. 1883, Prakovce (okres Gelnica). Zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Kubisz Paul, roč. 1890, Štrba (okres Poprad). Zomiera na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Lauf Johann, roč. 1892, Rakúsy (okres Kežmarok). Zomrel na brušný týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Liska Martin, roč. 1881, Mýtna (okres Lučenec). Bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Lord Herold, roč. 1886, Považská Bystrica – m. č. Orlové (okres Považská Bystrica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Lyorko Stefan Johann, roč. 1883, Bijacovce (okres Levoča). Zomrel na tetanus vo vojenskej nemocnici.
 • Micsko Georg, roč. 1893, Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Michaleszkó Lukas, roč. 1880, Nemecká (okres Brezno). Bol smrteľne zranený na východnom fronte.
 • Mucha Michal Franz, roč. 1878, Spišské Vlachy (okres Spišská Nová Ves). Zomiera na následky zranenia vo vojenskej nemocnici.
 • Nyemecz Georg, roč. 1888, Šarišské Bohdanovce (okres Prešov). Zomrel na pneumóniu vo vojenskej nemocnici.
 • Puchta Georg, roč. 1886, Toporec (okres Kežmarok). Zomrel na zápal mozgových blán.
 • Pusza Johann, roč.1889, Rokytov (okres Bardejov). Okolnosti smrti niesu známe.
 • Reymus Ludwig, roč. 1895, Hubová (okres Ružomberok). Zomrel na následky zranenia pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Rognlya Johann, roč. 1890, Varhaňovce (okres Prešov). Zomrel na brušný týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Rusznák Alexander, roč. 1889, Smolnícka Huta (okres Gelnica). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Sebej Georg, roč. 1889, Prešov – m. č. Solivar (okres Prešov). Zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Sramkó Mathias, 1879, Dolná Mičiná (okres Banská Bystrica). Zomrel na následky zranenia vo vojenskej nemocnici.
 • Súna Johann, roč. 1893, Smrečany (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Surcsc Mathias, roč. 1892, Liptovská Kokava (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Szemancsik Andreas, roč. 1889, Červenica pri Sabinove (okres Sabinov). Zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Szemjonocski Georg, roč. 1894, Liptovský Mikuláš – m. č. Palúdzka (okres Liptovský Mikuláš). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szimonisz Johann, roč.1881, Podhorany (okres Kežmarok). Padol na fronte v Haliči.
 • Urda Mathias, roč. 1880, Málinec (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici. Príčina smrti nie je známa.
 • Varga Johann, roč. 1879, Kamenica (okres Sabinov). Bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Veszelovsky Stefan, roč. 1882, Liptovská Lúžna (okres Ružomberok). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Vojtus Johann, roč. 1879, Bardejov m. č. – Dlhá Lúka (okres Bardejov). Zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Zsiska Samuel, roč. 1885, Hybe (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.

Vojaci FJB 32 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Csjerni Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Gabisz Johann, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Thier Johann, roč. ?,zomrel na zápal podbrušnice vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Bahovics Michaél, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Czupra Michael, roč. 1892, zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.

Vojaci s neurčeným bydliskom:

 • Mezö Erash Mezei, roč. 1884, zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Prápor poľných strelcov č. 32,  Kniha zomrelých, por. číslo 383

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.