Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť I.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná rota bola umiestnená v Lučenci. V Prápore poľných strelcov č. 29 slúžili muži z doplňovacej oblasti Košice. V roku 1914 bolo národnostné zloženie práporu nasledujúce: 67% Slováci, 29% Maďari a 4% iné národnosti.

Mobilizačné plány priraďovali FJB 29 k 53. pešej brigáde (53. IBrig) z Košíc. Tá bola súčasťou košickej  27. pešej divízie. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Do vojny viedol 27. pešiu divíziu poľný podmaršál Friedrich Gerstenberger von Reichsegg und Gerstberg.

V zostave 27. pešej divízie absolvovali muži z FJB 29 prvé ťažké boje v Haliči. Počas krutej zimy 1914-1915 prebiehali ťažké boje v Karpatoch. Týchto bojov sa zúčastnil aj FJB 29. Pre mnohé zúčastnené jednotky to bola najnáročnejšia skúška vojny. V júni 1916 bol FJB 29 prevelený k 19. pešej brigáde (19. IBrig). Tá bola súčasťou 2. pešej divízie (2.ID). V rámci tejto divízie FJB 29 absolvoval Brusilovovú ofenzívu v oblasti Volyne. V priebehu roku 1917 bol prápor stále vo Volyni, pričom sa nezapája do väčších vojnových akcií.

V júni 1918 bola bola z častí 19. pešej brigády (19.IBrig) vytvorená 3. pešia brigáda (3. IBrig). Medzi jednotky novej 3.pešej brigády patril aj FJB 29.  Táto nová brigáda zostala súčasťou 2. pešej divízie, ktorá sa v júli 1918 presunula na taliansky front. Tu sa zúčastnila ofenzívy na Piave i následného ústupu po porážke. Posledné bojové akcie viedli jednotky 2. pešej divízie začiatkom novembra na rieke Soča.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov lučeneckého práporu, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás. Jednotlivé časti seriálu bude stále uvádzať dobová pohľadnica venovaná práve vojakom FJB 29.

Medzi padlými vojakmi lučeneckého FJB 29 boli aj títo vojaci:

 • Ádami Pavel Ondrej, roč. 1881, Čierna Lehota (okres Rožňava). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Adámi /Barbolič/ Johann, roč. 1891, Revúca (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ambrósz Simeon, roč. 1887, Telgárt (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Ancsó Andreas, roč. 1894, Krná (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Antal Ján, roč. 1891, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Antal Johann, roč. 1885, Čoltovo (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Antalík Matej, roč. 1892, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Babela Juraj, roč. 1895, Heľpa (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Bataka Michal, roč. 1884,  Tisovec – m. č. Rimavská Píla (okres Rimavská Sobota). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Belko Peter, roč. 1883, Čierny Balog (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Benco Martin, roč. 1890, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Zomrel v Rusku pri návrate zo zajatia.
 • Benyó Andreas, roč. 1887, Tomášová (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Benyov Johann, roč. 1867, Turie Pole (okres Zvolen). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Berki Stefan, roč. 1897, Nová Ves (okres Veľký Krtíš). Zomrel na následky zranenia vo vojenskom lazarete.
 • Bernát Josef, roč. 1885, Krásnohorské Podhradie (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Bernát Ladislaus, roč. 1887, Drnava (okres Rožňava). Zomrel na východnom fronte.
 • Biró Ladislaus, roč. 1895, Včelince (okres Rimavská Sobota). Zomrel na východnom fronte.
 • Biszkup Andreas, roč. 1884, Tulčík (okres Prešov). Zomrel v Haliči.
 • Bisztren Jan, roč. 1885, Slavošovce (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bísztranskí Jakab, roč. 1898, Hriňová (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blaho Ján, roč. 1892, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Blanyár Michael, roč. 1894, Kašov (okres Trebišov). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Blatinský Vilém, roč. 1898, Slovenská Ľupča (okres Banská Bystrica). Zomrel v poľnej nemocnici v Taliansku.
 • Blatnický Michal, roč. 1892, Ľubietová (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Bobák Stefan, roč. 1887, Hnilec (okres Spišská Nová Ves). Padol na fronte v Haliči.
 • Bobaly Johann, roč. 1897, Budiná (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bodnarik Ondrej, roč. 1881, Slavošovce (okres Rožňava). Zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.
 • Bopkó Johann, roč. 1881, Chyžné (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bornai Andreas, roč. 1884, Drienčany – m. č. Papča (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Borovský Jan, roč. 1884, Dolné Strháre (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Botos Zoltán, roč. 1897, Veľká nad Ipľom (okres Lučenec). Padol na východnom fronte.
 • Brada Johann, roč. 1881, Želovce (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Branik Ľudevit, roč. 1898, Sikenica – m. č. Trhyňa (okres Levice). Zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Brenkusz Stefan, roč. 1884, Pohronská Polhora (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Brezina Johann, roč. 1894, Jakubovany (okres Liptovský Mikuláš). Padol na východnom fronte.
 • Brinzsák Andreas, roč. 1893, Revúca (okres Revúca). Padol na východnom fronte.
 • Brucháč František, roč. 1878, Závadka (okres Gelnica). Padol na východnom fronte.
 • Budovec Jozef, roč. 1891,  Čierny Balóg (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Budovecz Jozef, roč. 1891,  Čierny Balóg – m. č. Jergov (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Buibás Viktor, roč. 1875, Temeš (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Ballarod Zajczki Anton, roč. 1889, Donovaly (okres Banská Bystrica). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Caban Martin, roč. 1891, Tisovec (okres Rimavská Sobota). Zomrel v zázemí.
 • Cechmajster Vojtech, roč. 1891, Detva (okres Detva). Padol na východnom fronte.
 • Cihaj Andreas, roč. 1890, Kobeliarovo (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Csarba Emil, roč. 1891, Horná Lehota (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Csernák Johann, roč. 1895, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Zomrel na následky zranenia v poľnom lazarete.
 • Csernák Paul, roč. 1892, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Csunderlik Jan, roč. 1890, Rudník (okres Košice-okolie). Zomrel na následky zranenia v poľnom lazarete.
 • Czaban Franz, roč. 1891, Bacúch (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Czelovsky Michael, roč. 1894, Hraň (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Czerina Johann, roč. 1897, Málinec (okres Poltár). Padol na východnom fronte.
 • Czerniczky Josef, roč. 1893, Dobšiná (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Cvejkus Andreas, roč. 1885, Cabov (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci FJB 29 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Apkó Johann, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Biró István. roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bodnár Johann, roč.1882, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Buriš Borbel, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Csőrge Stefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Czene Eduard, roč. 1885, zomrel na následky zranenia vo vojenskom lazarete.

Rumunsko

 • Csuban Ladislaus, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Ukrajina

 • Baszaráb Ladislaus, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Braunstein Samuel, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Csehil Andreas, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Culba Vasil, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Cziker Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zoznam zostavil Štefan Novák a Radoslav Turik (členovia KVH Beskydy).

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.