Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského Práporu poľných strelcov č. 15 (časť II.)

Prápor poľných strelcov č. 15 patrí medzi rakúsko-uhorské jednotky, o ktorých vieme len veľmi málo informácií. Táto jednotka vznikla  až počas vojny. Pôvodný Prápor poľných strelcov č. 15 zanikol v roku 1890. Rozkazom zo dňa 1.10. 1890 bol ako 11. poľný prápor včlenený do Tyrolského pluku poľných strelcov. Nový Prápor Poľných strelcov vznikol v roku 1915. V bosnianskej obci Pale mala posádku nadpočetná časť mužstva Festungs Infanterie Battalion Nr. 2. Mužstvo tohto práporu doplnili pešiakmi z plukov IR 5, 25, 34, 60 a 65 a prápor oficiálne nazvali Práporom poľných strelcov č. 15.

Súčasne 16. júna 1915 s posádkou v Košiciach vzniklo aj náhradné teleso práporu pod velením kapitána poľných strelcov Eleméra Rubisa. Doplňovanie prápor získaval z územia košického vojenského veliteľstva, takže mužstvo bolo regrutované zo žúp: Abov, Boršod, Gemer, Heveš, Novohrad, Satmár, Sabolč a Zemplín. Záložná rota bola v marci 1917 premiestnená do Levoče, kde zostala do konca vojny. V júni 1915 bol tento prápor podriadený 18. horskej brigády (18. IBrig). Táto horská brigáda bola zaradená k 59. pešej divízii (59. ID). Táto divízia bola sformovaná v marci 1915 v Bosne z horských brigád, ktoré tu boli dislokované. Prvým veliteľom 59. ID sa stal poľný podmaršal Lukas Snjaric.

Divízia bojovala na Balkáne do júla 1915. V tomto období prevažne chráni hranice Bosny a Hercegoviny. Od júla do septembra roku 1915 pôsobí na talianskom fronte. Počas tohto obdobia sa divízia zúčastní 2. bitky na rieke Soča. Krst ohňom prápor prežil na talianskom fronte na planine Doberdó. Dňa 30. júla 1915 dostali rozkaz na znovuobsadenie stratených častí zákopov pred obcou Polazzo. Veliteľom práporu bol major Ferenc Bartek. Mužstvo sužované tropickou horúčavou, hladom a smädom kvôli nemožnosti zásobovania pod neustálou paľbou Talianov, sa až 2. augusta v noci podarilo nahradiť čerstvými jednotkami. Dostáva sa do zálohy asi 10 km za frontovou líniou v obci Hudi Log. Za tri dni dosiahli straty práporu v mŕtvych, zranených a nezvestných 529 mužov! V pekle Doberda bojoval prápor do 11. septembra 1915.

V septembri 1915 je divízia opäť presunutá na Balkán. V noci zo 6. na 7. októbra 1915 je FJB15 na uhorskej strane Dunaja, severne od ostrova Kožara, naproti pevnosti Kalemegdan. Zúčastní sa prechodu Dunaja a Sávy. Divízia je prítomná aj pri dobytí Belehradu v októbri a potom bojuje južne od mesta Belehrad a v centrálnom Srbsku. Obsadenie Belehradu stálo prápor životy 3 dôstojníkov a 107 padlých vojakov. Zranilo sa 9 dôstojníkov a 356 vojakov, 83 ľudí bolo nezvestných.

Po Belehrade prenasledovali strelci ustupujúceho nepriateľa, ktorý spočiatku kládol silný odpor.  Od decembra bojuje na hraniciach Čiernej Hory a v nasledujúcom mesiaci sa zúčastňuje invázie do tohto štátu. Miestami ďalších stretov boli obce Mokri Log, Avala, Bočanica, Mitrovica. Nasledovala kapitulácia Čiernohorcov, potom odchod cez Cetinje a Lovče do Boky Kotorskej, odkiaľ bol vo februári 1916 prápor presunutý do južného Tyrolska.

 Vo februári 1916 sa zase 59. pešia divízia vracia na taliansky front. Južnotyrolská ofenzíva začala zo 14. na 15. mája 1916. Prápor pod vedením majora Sándora Reinprechta mal postavenia pri meste Rovereto. V oblasti Tyrolska sa divízia zúčastnila bojov v okolí Folgaria-Lavarone, či Asiaga. V júni sa začala Brusilovová ofenzíva na východnom fronte. Rakúsko-uhorská armáda urýchlene presúvala na východný front všetky dostupné posily. Dňa 10. júna prápor stiahli do zálohy a až o niekoľko dní sa dozvedeli, že z dôvodu ruského prielomu pri meste Luck sa dobre začatá ofenzíva rakúsko-uhorskej armády zastavila a prápor sa dostane na severovýchodné bojisko. Poľný prápor č. 15 , ale aj  celá  59. pešia divízia dorazila v júni 1916 na východný front. Začiatkom júla 1916 prichádzajú do obce Nadworna (Nadvirna, Ukrajina). 23. júla sa dostávajú do postavenia pri obci Deľatyn. Veliteľom práporu bol vtedy kapitán Gyula Farkas. Po ťažkých bojoch s Rusmi v auguste 1916 pokračujú v ústupe až po obec Kosmaczka Gora juhozápadne od mesta Stanislau, kde si vybudovali nové postavenia a týždne žili v relatívnom kľude.

Od ruskej jesennej ofenzívy sa divízia zdržiava v Bukovine. V októbri 1916 sa dostávajú do Bukoviny pri obci Kirlibaba (Cârlibaba, Rumunsko), kde zostanú 10 mesiacov a absolvujú viacero útokov i obranných akcií. V auguste 1917 sú medzi jednotkami obsadzujúcimi Bukovinu.

Od začiatku roka 1918 je súčasťou rakúsko-uhorských okupačných síl na Ukrajine. Postupujú cez Ukrajinu a dostávajú sa až po Nikolajevsk severne od Odesy. Odtiaľ ich vrhnú na srbské bojisko, kde sa však už zúčastnia len ústupových akcií. Prápor sa aj v októbri 1918 správal disciplinovane a ako uzavretá jednotka sa dostal na stanovište náhradného práporu v Levoči, kde si dôstojníci aj členovia mužstva plnili vojenskú povinnosť do konca vojny.

Medzi padlými vojakmi FJB 15 boli aj títo vojaci:

 • Korbačka Ignác, roč. 1893, Hronec (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kosztyó Štefan, roč. 1897, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováčik Rudolf, roč. 1894, Čierny Balóg (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Krajnyák Paül, roč. 1897, Košice – m. č. Šebastovce (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kravianszky Juraj, roč. 1896, Kráľovský Chlmec (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krompaszki Martin, roč. 1893, Smolnícka Huta (okres Gelnica). Padol na fronte v Bukovine.
 • Kucsera (Šrknác) Johan, roč. 1895, Bacúrov (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kukla Karol, roč. 1888, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuklica Jiři, roč. 1895, Pohorelá (okres Brezno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Kurcsik/Kůrtyik Jan, roč. 1892, Pohronská Polhora (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kútny Ondrej, roč. 1894, Bacúrov (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kuzma Ondrej, roč. 1893, Michalková (okres Zvolen). Padol na fronte v Srbsku.
 • Laczkó Anton, roč. 1888, Tŕnie – m. č. Kašová Lehôtka (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Lakota Juraj, roč. 1878, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Lalik Štefan, roč. 1894, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Taliansku.
 • Lalik – Tuschin Juraj, roč. 1894, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Laurencsik Eduard, roč. 1895, Muráň (okres Revúca). Padol na fronte v Bukovine.
 • Lazok Vojtech, roč. 1890, Levkuška (okres Revúca). Padol na fronte v Srbsku.
 • Letavay Adam, roč. 1879, Prievidza – m. č. Veľká Lehôtka (okres Prievidza). Padol na fronte v Bukovine.
 • Lukács Stefan, roč. 1894, Pliešovce (okres Zvolen). Padol na fronte v Srbsku.
 • Machzinik Ján, roč. 1879, Štiavnik (okres Bytča). Padol na východnom fronte.
 • Miklós Emmerich, roč. 1886, Košice – m. č. Šaca č. Buzinka (okres Košice). Padol na fronte v Taliansku.
 • Mikula Paul, roč. 1880, Nižné Nemecké (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molokač Ján, roč. 1895, Ptičie (okres Humenné). Padol na fronte v Srbsku.
 • Moró Johann, roč. 1896, Čaňa (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Bukovine.
 • Můlarcsik Ladislav, roč. 1878, Medzev – m. č. Nižný Medzev (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Srbsku.
 • Mura Andreas, roč. 1898, Nižná Myšľa (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Bukovine.
 • Mutnyan Josef, roč. 1894, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Nemcsok Johann, roč. 1894, Beňuš (okres Brezno). Zomrel na fronte v Haliči.
 • Noszal Martin, roč. 1893, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Obsatnyik Johann, roč. 1895, Kaluža (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Ostrihoň Ondrej, roč. 1894, Zvolen (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palcsó Jozef, roč. 1892, Šávoľ (okres Lučenec). Padol na fronte v Srbsku.
 • Paloů (Brechlik) Johann, roč. 1893, Pliešovce (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Palov Juraj, roč. 1894, Pliešovce (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pán Johann, roč. 1895, Tokajík (okres Stropkov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Panik Josef, roč. 1893, Dolná Lehota (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pavliak Viktor, roč. 1892, Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pecník Ján, roč. 1895, Môlča (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Srbsku.
 • Pecznik Ondrej, roč. 1895, Môlča (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Srbsku.
 • Perzsely Georg, roč. 1895, Rudlov (okres Vranov nad Topľou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petráš Kristián, roč. 1877, Smolinské (okres Senica). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pillár Ján, roč. 1895, Polomka (okres Brezno).  Padol na fronte v Srbsku.
 • Pinter Štefan, roč. 1895, Kráľovský Chlmec (okres Trebišov).  Padol na fronte v Srbsku.
 • Prazsinka Stefan, roč. 1897, Merašice (okres Hlohovec). Padol na fronte v Bukovine.
 • Remeselnik Josef, roč. 1894, Vígľaš (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rendes Jakab, roč. 1898, Košická Belá – m. č. Košické Hámre  (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci FJB 15 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Lapis Johann, roč. 1877, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Molnár Julius, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Pacsůta Johann, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Pozbai Johann, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Ukrajina

 • Lyakovecz Elek, roč. 1894, padol na fronte v Albánsku.
 • Maczó Michal, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Markovics Georg, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Máté Andreas, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Nagy Alexander, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Pinzsůlya Sztanko, roč. 1879, padol na fronte v Bukovine.

Vojaci FJB 15 bez určenia bydliska:

 • Majer Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.