Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 15 (časť I.)

25. Jún 2018 | Autor: | Rubrika: Novinky, Zoznamy padlých vojakov

FJB 15

Prápor poľných strelcov č. 15 patrí medzi rakúsko-uhorské jednotky, o ktorých vieme len veľmi málo informácií. Táto jednotka vznikla  až počas vojny. Pôvodný Prápor poľných strelcov č. 15 zanikol v roku 1890. Rozkazom zo dňa 1.10. 1890 bol ako 11. poľný prápor včlenený do Tyrolského pluku poľných strelcov. Nový Prápor Poľných strelcov vznikol v roku 1915. V bosnianskej obci Pale mala posádku nadpočetná časť mužstva Festungs Infanterie Battalion Nr. 2. Mužstvo tohto práporu doplnili pešiakmi z plukov IR 5, 25, 34, 60 a 65 a prápor oficiálne nazvali Práporom poľných strelcov č. 15.

Súčasne 16. júna 1915 s posádkou v Košiciach vzniklo aj náhradné teleso práporu pod velením kapitána poľných strelcov Eleméra Rubisa. Doplňovanie prápor získaval z územia košického vojenského veliteľstva, takže mužstvo bolo regrutované zo žúp: Abov, Boršod, Gemer, Heveš, Novohrad, Satmár, Sabolč a Zemplín. Záložná rota bola v marci 1917 premiestnená do Levoče, kde zostala do konca vojny. V júni 1915 bol tento prápor podriadený 18. horskej brigády (18. IBrig). Táto horská brigáda bola zaradená k 59. pešej divízii (59. ID). Táto divízia bola sformovaná v marci 1915 v Bosne z horských brigád, ktoré tu boli dislokované. Prvým veliteľom 59. ID sa stal poľný podmaršal Lukas Snjaric.

Divízia bojovala na Balkáne do júla 1915. V tomto období prevažne chráni hranice Bosny a Hercegoviny. Od júla do septembra roku 1915 pôsobí na talianskom fronte. Počas tohto obdobia sa divízia zúčastní 2. bitky na rieke Soča. Krst ohňom prápor prežil na talianskom fronte na planine Doberdó. Dňa 30. júla 1915 dostali rozkaz na znovuobsadenie stratených častí zákopov pred obcou Polazzo. Veliteľom práporu bol major Ferenc Bartek. Mužstvo sužované tropickou horúčavou, hladom a smädom kvôli nemožnosti zásobovania pod neustálou paľbou Talianov, sa až 2. augusta v noci podarilo nahradiť čerstvými jednotkami. Dostáva sa do zálohy asi 10 km za frontovou líniou v obci Hudi Log. Za tri dni dosiahli straty práporu v mŕtvych, zranených a nezvestných 529 mužov! V pekle Doberda bojoval prápor do 11. septembra 1915.

V septembri 1915 je divízia opäť presunutá na Balkán. V noci zo 6. na 7. októbra 1915 je FJB15 na uhorskej strane Dunaja, severne od ostrova Kožara, naproti pevnosti Kalemegdan. Zúčastní sa prechodu Dunaja a Sávy. Divízia je prítomná aj pri dobytí Belehradu v októbri a potom bojuje južne od mesta Belehrad a v centrálnom Srbsku. Obsadenie Belehradu stálo prápor životy 3 dôstojníkov a 107 padlých vojakov. Zranilo sa 9 dôstojníkov a 356 vojakov, 83 ľudí bolo nezvestných.

Po Belehrade prenasledovali strelci ustupujúceho nepriateľa, ktorý spočiatku kládol silný odpor.  Od decembra bojuje na hraniciach Čiernej Hory a v nasledujúcom mesiaci sa zúčastňuje invázie do tohto štátu. Miestami ďalších stretov boli obce Mokri Log, Avala, Bočanica, Mitrovica. Nasledovala kapitulácia Čiernohorcov, potom odchod cez Cetinje a Lovče do Boky Kotorskej, odkiaľ bol vo februári 1916 prápor presunutý do južného Tyrolska.

 Vo februári 1916 sa zase 59. pešia divízia vracia na taliansky front. Južnotyrolská ofenzíva začala zo 14. na 15. mája 1916. Prápor pod vedením majora Sándora Reinprechta mal postavenia pri meste Rovereto. V oblasti Tyrolska sa divízia zúčastnila bojov v okolí Folgaria-Lavarone, či Asiaga. V júni sa začala Brusilovová ofenzíva na východnom fronte. Rakúsko-uhorská armáda urýchlene presúvala na východný front všetky dostupné posily. Dňa 10. júna prápor stiahli do zálohy a až o niekoľko dní sa dozvedeli, že z dôvodu ruského prielomu pri meste Luck sa dobre začatá ofenzíva rakúsko-uhorskej armády zastavila a prápor sa dostane na severovýchodné bojisko. Poľný prápor č. 15 , ale aj  celá  59. pešia divízia dorazila v júni 1916 na východný front. Začiatkom júla 1916 prichádzajú do obce Nadworna (Nadvirna, Ukrajina). 23. júla sa dostávajú do postavenia pri obci Deľatyn. Veliteľom práporu bol vtedy kapitán Gyula Farkas. Po ťažkých bojoch s Rusmi v auguste 1916 pokračujú v ústupe až po obec Kosmaczka Gora juhozápadne od mesta Stanislau, kde si vybudovali nové postavenia a týždne žili v relatívnom kľude.

Od ruskej jesennej ofenzívy sa divízia zdržiava v Bukovine. V októbri 1916 sa dostávajú do Bukoviny pri obci Kirlibaba (Cârlibaba, Rumunsko), kde zostanú 10 mesiacov a absolvujú viacero útokov i obranných akcií. V auguste 1917 sú medzi jednotkami obsadzujúcimi Bukovinu.

Od začiatku roka 1918 je súčasťou rakúsko-uhorských okupačných síl na Ukrajine. Postupujú cez Ukrajinu a dostávajú sa až po Nikolajevsk severne od Odesy. Odtiaľ ich vrhnú na srbské bojisko, kde sa však už zúčastnia len ústupových akcií. Prápor sa aj v októbri 1918 správal disciplinovane a ako uzavretá jednotka sa dostal na stanovište náhradného práporu v Levoči, kde si dôstojníci aj členovia mužstva plnili vojenskú povinnosť do konca vojny.

Medzi padlými vojakmi FJB 15 boli aj títo vojaci:

 • Alberti Johann, roč. 1893, Michalová (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Andik Ján, roč. 1896, Veľká Ida (okres Košice – okolie). Zahynul na fronte v Taliansku.
 • Arvai Koloman, roč. 1898, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Babicz Mikuláš, roč. 1894, Očová (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Babicz Peter, roč. 1894, Očová (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Benedek Andreas, roč. 1898, Košice (okres Košice). Padol počas okupačnej služby na Ukrajine.
 • Berki Ľudevit, roč. 1896, Detvianska Huta (okres Detva). Padol na fronte v Srbsku.
 • Bernáth Ľudevít, roč. 1893, Brzotín (okres Rožňava). Padol na fronte v Taliansku.
 • Betka Ignác, roč. 1894, Bacúch (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Blasko Tomas, roč. 1895, Horný Tisovník (okres Detva). Padol na fronte v Bukovine.
 • Bubelini Juraj, roč. 1889, Hronec (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Burza Ján, roč. 1894, Beňuš (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Buzalka Ján, roč. 1892, Babiná (okres Zvolen). Zomrel na fronte v Srbsku.
 • Csérny Pavel, roč. 1894, Očová (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czaban Emil, roč. 1893, Hronec (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Cziczanics Michal, roč. 1891, Veľká Poľana  (okres Snina). Padol na fronte v Srbsku.
 • Čellar Adolf, roč. 1886, Mýto pod Ďumbierom (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Dionda Johann, roč. 1896, Ďurkov (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobrota Andreas, roč. 1894, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Donoval Karol, roč. 1894, Riečka (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Srbsku.
 • Ernszt Ján, roč. 1890, Dobšiná (okres Rožňava). Padol na fronte v Bukovine.
 • Fortyák Josef, roč. 1894, Ondrej nad Hronom (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Frim Josef, roč. 1893, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Taliansku.
 • Genersicha Bedřich, roč. 1893, Kežmarok (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gofa Andreas, roč. 1895, Chotča (okres Stropkov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Goga Michael, roč. 1893, Repejov – m. č. Pravrovce (okres Medzilaborce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gonda Martin, roč. 1894, Klokoč (okres Detva). Padol na fronte v Taliansku.
 • Gromovszki Josef, roč. 1887, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Bukovine.
 • Grundza Ján, roč. 1898, Hrabovec nad Laborcom (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hegedüs Ondrej, roč. 1895, Lučenec (okres Lučenec). Padol na fronte v Taliansku.
 • Hodik Štefan, roč. 1898, Prešov (okres Prešov). Padol na fronte v Bukovine.
 • Holub Josef, roč. 1878, Levoča (okres Levoča). Padol na fronte v Bukovine.
 • Horanics Michael, roč. 1895, Trnava pri Laborci (okres Michalovce). Padol na fronte v Bukovine.
 • Hosztnyák Ondrej, roč. 1891, Hrabovec nad Laborcom (okres Humenné). Padol na fronte v Srbsku.
 • Chovan Pavel, roč. 1892, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Zomrel počas železničného transportu.
 • Jávorčik Adalbert, roč. 1894, Hronec (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Judai Josef, roč. 1899, Košice (okres Košice). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Katkoczin Johann, roč. 1881, Jasenov (okres Humenné). Padol na fronte v Albánsku.
 • Kírály Stefan, roč. 1897, Moldava nad Bodvou (okres Košice). Padol na fronte v Bukovine.
 • Kiszely Josef, roč. 1892, Lastovce (okres Trebišov). Padol na fronte v Bukovine.
 • Korbačka Ignác, roč. 1893, Hronec (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.

Vojaci FJB 15 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Bodnár Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Braun Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.
 • Broth Franz, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Demeter Josef, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Dobai Nikolaus, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Hegedüs Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Stefan, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Komlódi Alexander, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Rumunsko

 • Belu Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Bihůn Ladislav, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Bliszkůn Michael, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Danka Michael, roč. 1878, padol na fronte v Bukovine.
 • Grünstein Hermann, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Grünstein Samuel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gruszman György, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hancsák Andreas, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Herskovics Mór, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Kaluja Karol, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Franz, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

 

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete:

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

Be Sociable, Share!
Tags: , , , , ,

Komentáre sú deaktivované.