Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť X.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná rota bola umiestnená v Lučenci. V Prápore poľných strelcov č. 29 slúžili muži z doplňovacej oblasti Košice. V roku 1914 bolo národnostné zloženie práporu nasledujúce: 67% Slováci, 29% Maďari a 4% iné národnosti.

Mobilizačné plány priraďovali FJB 29 k 53. pešej brigáde (53. IBrig) z Košíc. Tá bola súčasťou košickej  27. pešej divízie. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Do vojny viedol 27. pešiu divíziu poľný podmaršál Friedrich Gerstenberger von Reichsegg und Gerstberg.

V zostave 27. pešej divízie absolvovali muži z FJB 29 prvé ťažké boje v Haliči. Počas krutej zimy 1914-1915 prebiehali ťažké boje v Karpatoch. Týchto bojov sa zúčastnil aj FJB 29. Pre mnohé zúčastnené jednotky to bola najnáročnejšia skúška vojny. V júni 1916 bol FJB 29 prevelený k 19. pešej brigáde (19. IBrig). Tá bola súčasťou 2. pešej divízie (2.ID). V rámci tejto divízie FJB 29 absolvoval Brusilovovú ofenzívu v oblasti Volyne. V priebehu roku 1917 bol prápor stále vo Volyni, pričom sa nezapájal do väčších vojnových akcií.

V júni 1918 bola bola z častí 19. pešej brigády (19.IBrig) vytvorená 3. pešia brigáda (3. IBrig). Medzi jednotky novej 3.pešej brigády patril aj FJB 29.  Táto nová brigáda zostala súčasťou 2. pešej divízie, ktorá sa v júli 1918 presunula na taliansky front. Tu sa zúčastnila ofenzívy na Piave i následného ústupu po porážke. Posledné bojové akcie viedli jednotky 2. pešej divízie začiatkom novembra na rieke Soča.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov lučeneckého práporu, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás. Jednotlivé časti seriálu bude stále uvádzať dobová pohľadnica venovaná práve vojakom FJB 29.

Medzi padlými vojakmi lučeneckého FJB 29 boli aj títo vojaci:

 • Brodnianszky Paül, roč. 1882, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kamenczky Jan, roč. 1891, Detvianska Huta (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici na území Uhorska.
 • Vilim Ondrej, roč. 1882, Rejdová (okres Rožňava). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vincze Pavel, roč. 1897, Fiľakovo (okres Lučenec). Zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.
 • Vincze Sigmund, 1884, Gortva (okres Rimavská Sobota). Zomrel za neznámych okolností na území Ruska.
 • Vinczlav Paul, roč. 1888, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vizi Stefan, roč. 1882, Olováry (okres Veľký Krtíš). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vojtek Johann, roč. 1896, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na východnom fronte.
 • Vonkommer Johann, roč. 1886, Tŕnie (okres Zvolen). Padol v boji na východnom fronte.
 • Voskár Ladislav, roč. 1887, Riečka (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Vrastják Andreas, roč. 1882, Brezno (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Weisenpacker Ignác, roč. 1896, Bystrá (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Weisz Jan, roč. 1886, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Zajdó Emerich, roč. 1882, Silica (okres Rožňava). Zomrel za neznámych príčin v ruskej zajateckej nemocnici.
 • Zárecký Michal, roč. 1889, Heľpa (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zászló Georg, roč. 1893, Zvolen – m.č. Môťová (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Zavoda Ján, roč. 1882, Veľká Lúka (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Zsegnanszky Ondrej, roč. 1885, Košice (okres Košice). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Zsilka Paul, roč. 1890, Detva (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Züszemann Josef, roč. 1893, Jelšava (okres Revúca). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Žabka Ondrej, roč. 1884, Malachov (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.

Vojaci FJB 29 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česko

 • Werner Rüdolf, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.

Maďarsko

 • Vincze Johann, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.

Ukrajina

 • Virván Michael, roč. 1879, padol v boji na východnom fronte.
 • Vladimir Johann, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Zékán Anton, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zekány Johann, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zelekovics Hermann, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zibilcsák Johann, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Züza Paül, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.
 • Zuzulinecz Jan, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.