Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť VIII.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná rota bola umiestnená v Lučenci. V Prápore poľných strelcov č. 29 slúžili muži z doplňovacej oblasti Košice. V roku 1914 bolo národnostné zloženie práporu nasledujúce: 67% Slováci, 29% Maďari a 4% iné národnosti.

Mobilizačné plány priraďovali FJB 29 k 53. pešej brigáde (53. IBrig) z Košíc. Tá bola súčasťou košickej  27. pešej divízie. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Do vojny viedol 27. pešiu divíziu poľný podmaršál Friedrich Gerstenberger von Reichsegg und Gerstberg.

V zostave 27. pešej divízie absolvovali muži z FJB 29 prvé ťažké boje v Haliči. Počas krutej zimy 1914-1915 prebiehali ťažké boje v Karpatoch. Týchto bojov sa zúčastnil aj FJB 29. Pre mnohé zúčastnené jednotky to bola najnáročnejšia skúška vojny. V júni 1916 bol FJB 29 prevelený k 19. pešej brigáde (19. IBrig). Tá bola súčasťou 2. pešej divízie (2.ID). V rámci tejto divízie FJB 29 absolvoval Brusilovovú ofenzívu v oblasti Volyne. V priebehu roku 1917 bol prápor stále vo Volyni, pričom sa nezapája do väčších vojnových akcií.

V júni 1918 bola z častí 19. pešej brigády (19.IBrig) vytvorená 3. pešia brigáda (3. IBrig). Medzi jednotky novej 3.pešej brigády patril aj FJB 29.  Táto nová brigáda zostala súčasťou 2. pešej divízie, ktorá sa v júli 1918 presunula na taliansky front. Tu sa zúčastnila ofenzívy na Piave i následného ústupu po porážke. Posledné bojové akcie viedli jednotky 2. pešej divízie začiatkom novembra na rieke Soča.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov lučeneckého práporu, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás. Jednotlivé časti seriálu bude stále uvádzať dobová pohľadnica venovaná práve vojakom FJB 29.

Medzi padlými vojakmi lučeneckého FJB 29 boli aj títo vojaci:

 • Rubint Ján, roč. 1886, Rapovce (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Rutka Pavel, roč. 1894, Lešť (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.
 • Samo Michal, roč. 1891, Závadka nad Hronom (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v Haliči.
 • Santa Brezovan Paül, roč. 1890, Turie Pole (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Saros Josef, roč. 1891, Pohorelá (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Senko Ján, roč. 1900, Muránska Lehota (okres Revúca). Zomrel za neznámych príčin v poľnej nemocnici.
 • Schön Alexander Gejza, 1892, Hronec (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Simon Stefan, roč. 1882, Zvolen (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolnosti v evakuačnej nemocnici.
 • Sinka Ľudevit, roč. 1894, Veľká nad Ipľom (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Sinka Ludwig, roč. 1894, Veľká nad Ipľom (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Sipula Ján, roč. 1888, Telgárt (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Sirony Paul, roč. 1882, Hnúšťa (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na východnom fronte.
 • Siska Ondrej, roč. 1885, Závadka nad Hronom (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Sitka Ján, roč. 1889, Poniky – m. č. Ponícka Huta (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Siviček Ján, roč. 1888, Málinec (okres Poltár). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Smolko Franz, roč. 1892, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Somoskói Stefan, roč. 1892, Radzovce (okres Lučenec). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Soós Ludwig, roč. 1887, Salka (okres Nové Zámky). Padol v boji na východnom fronte.
 • Sperka Andreas, roč. 1887, Horná Lehota (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sperker Martin, roč. 1886, Braväcovo (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Spodniak Matuš, roč. 1887, Detva (okres Detva). Padol v boji na východnom fronte.
 • Spodnjak Ďura, roč. 1886, Hriňová (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Spodnjak Jiří, roč. 1885, Hriňová (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Striež Ján, roč. 1893, Lieskovec (okres Zvolen). Zomrel na území Uhorska za neznámych okolností.
 • Stulrajter Stefan, roč. 1883, Čierny Balog (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Styevove Paül, roč. 1890, Málinec (okres Poltár). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Suchar Ján, roč. 1878, Pliešovce (okres Zvolen). Padol v boji na východnom fronte.
 • Sulyan Michal, roč. 1892, Turie Pole (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici Červeného kríža.
 • Svantner Robert, roč. 1887, Čierny Balog (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szabados Štefán, roč. 1895, Kunova Teplica (okres Rožňava). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szabó Michael, roč. 1895, Zemplínska Široká – m. č. Rebrín (okres Michalovce). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szajdoch Georg, roč. 1897, Heľpa (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szdinszki Jan, roč. 1886, Dobroč (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szekeres Štefan, roč. 1891, Detva (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szekerka Johann, roč. 1880, Vyšná Slaná (okres Rožňava). Zomrel za neznámych okolností v epidemickej nemocnici.
 • Szelcsán Michael, roč. 1882, Hnúšťa – m.č. Polom (okres Rimavská Sobota). Zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Szeleczky Stefan, roč. 1894, Dobrá Niva (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Szenko Johann, roč. 1895, Hnúšťa (okres Rimavská Sobota). Zomrel v ruskom lazarete.
 • Sziman Johann, roč. 1896, Muránska Zdychava (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szimán Johann, roč. 1896, Heľpa (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Sziman (Krojecz) Paül, roč. 1898, Muránska Zdychava (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szimann Johann, roč. 1897, Heľpa (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szimann Josef, roč. 1892, Dubová (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szivicsek Ján, roč. 1888, Málinec (okres Poltár). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Szjelnik Johann, roč. 1893, Lešť (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v domobraneckej nemocnici.
 • Szlányi Karl, roč. 1891, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szlatinszki Paul, roč. 1896, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na východnom fronte.

Vojaci FJB 29 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Seidl Josef, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szalontai Lukács, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.

Ukrajina

 • Rosner Dávid, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sareno Ig. Aurelo , roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Snitzer Andreas, roč. 1899, padol v boji na talianskom fronte.
 • Steczo Franz, roč. 1879, padol v boji na východnom fronte.
 • Stolecs Fedor, roč. 1896, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Stolecz Fedor, roč. 1896, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Stolec – Uchac Fedor, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Styekola Stefan, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Sukaly Georg, roč. 1899, padol v boji na talianskom fronte.
 • Szabo Michael, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.