Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť VI.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná rota bola umiestnená v Lučenci. V Prápore poľných strelcov č. 29 slúžili muži z doplňovacej oblasti Košice. V roku 1914 bolo národnostné zloženie práporu nasledujúce: 67% Slováci, 29% Maďari a 4% iné národnosti.

Mobilizačné plány priraďovali FJB 29 k 53. pešej brigáde (53. IBrig) z Košíc. Tá bola súčasťou košickej  27. pešej divízie. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Do vojny viedol 27. pešiu divíziu poľný podmaršál Friedrich Gerstenberger von Reichsegg und Gerstberg.

V zostave 27. pešej divízie absolvovali muži z FJB 29 prvé ťažké boje v Haliči. Počas krutej zimy 1914-1915 prebiehali ťažké boje v Karpatoch. Týchto bojov sa zúčastnil aj FJB 29. Pre mnohé zúčastnené jednotky to bola najnáročnejšia skúška vojny. V júni 1916 bol FJB 29 prevelený k 19. pešej brigáde (19. IBrig). Tá bola súčasťou 2. pešej divízie (2.ID). V rámci tejto divízie FJB 29 absolvoval Brusilovovú ofenzívu v oblasti Volyne. V priebehu roku 1917 bol prápor stále vo Volyni, pričom sa nezapája do väčších vojnových akcií.

V júni 1918 bola bola z častí 19. pešej brigády (19.IBrig) vytvorená 3. pešia brigáda (3. IBrig). Medzi jednotky novej 3.pešej brigády patril aj FJB 29.  Táto nová brigáda zostala súčasťou 2. pešej divízie, ktorá sa v júli 1918 presunula na taliansky front. Tu sa zúčastnila ofenzívy na Piave i následného ústupu po porážke. Posledné bojové akcie viedli jednotky 2. pešej divízie začiatkom novembra na rieke Soča.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov lučeneckého práporu, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás. Jednotlivé časti seriálu bude stále uvádzať dobová pohľadnica venovaná práve vojakom FJB 29.

Medzi padlými vojakmi lučeneckého FJB 29 boli aj títo vojaci:

 • Masný Ondrej, roč. 1887, Hronsek (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Matuška Jan, roč. 1884, Hriňová (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Nedved Josef, roč. neznámy, Čierny Balog (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Medvegy Michael, roč. 1895, Polomka (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v pešom divíznom sanitnom ústave.
 • Melega Juraj, roč. 1887, Zvolen (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Melich Matúš, roč. 1887, Detva – m. č. Skliarovo (okres Detva). Padol v boji na východnom fronte.
 • Melicher Martin, roč. 1888, Málinec (okres Poltár). Zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Melichercsik Andreas, roč. 1885, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici Červeného kríža.
 • Melko Stefan, roč. 1897, Heľpa (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Messerschmidt Jan, roč. 1893, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Michálek Ján, roč. 1889, Hronská Breznica (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mikó Ladislaus, roč. 1876, Rakytník (okres Rimavská Sobota). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Mikovini Michal, roč. 1893, Horná Lehota (okres Dolný Kubín). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mikula Georg, roč. 1890, Banská Bystrica – m.č. Radvaň (okres Banská Bystrica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Missányi Ján, roč. 1897, Banská Bystrica – m.č. Senica (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností v ruskej nemocnici.
 • Misurák Pavel, roč. 1883, Sávoľ (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Misztrik Josef, roč. 1882, Donovaly (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mizsúr Martin, roč. 1895, Hradište (okres Partizánske). Padol v boji na východnom fronte.
 • Balász Molnár Blažej, roč. 1889, Biskupice (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Můller Géza, roč. 1895, Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na východnom fronte.
 • Murgács Johann, roč. 1884, Staré Hory (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Murin Stefan, roč. 1897, Hriňová (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v župnej nemocnici.
 • Murin Štefan, roč. 1890, Hriňová (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Muszl Johann, roč. 1883, Cinobaňa – m. č. Katarínska Huta (okres Poltár). Padol v boji na východnom fronte.
 • Nagy Johann II., roč. 1876, Licinice (okres Revúca). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Neczpal Georg, roč. 1887, Skubín (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Nemecz Ondřej, roč. 1893, Zvolenská Slatina – m. č. Slatinka (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Németh Andreas, roč. 1891, Rakovnica (okres Rožňava). Zomrel za neznámych okolností v honvédskej záložnej nemocnici.
 • Novák Josef, roč. 1885, Dolné Strháre (okres Veľký Krtíš). Padol v boji na východnom fronte.
 • Novák Ludvik, roč. 1883, Koceľovce (okres Rožňava). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Nuštiak Ján, roč. 1894, Liptovský Mikuláš – m.č. Bodice (okres Liptovský Mikuláš). Padol v boji na východnom fronte.
 • Nyani Emmerich, roč. 1894, Trebeľovce (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Odrobina Pavel, roč. 1897, Očová (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Oláh (Fišer) Josef, roč. 1889, Horný Tisovník (okres Detva). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Olej Andreas, roč. 1870, Selce (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností na území súčasného Rakúska.
 • Olexa Johann, roč. 1892, Jelšava (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Olság Mathias Georg, roč. 1882, Detvianska Huta (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Omaszta Stefan, roč. 1885, Polomka (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Omaszta Štefan, roč. 1885, Polomka (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Ondrejkovič Ján, roč. 1891, Turová (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Ondruliak Ján, roč. 1890, Muránska Zdychava (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Ondrůs Michael, roč. neznámy, Vernár (okres Poprad). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Otyepka František, roč. 1887, Banská Bystrica – m.č. Kostiviarska (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Ozgan Andreas, roč. 1896, Stará Halič (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Pajed Stefan, roč. 1888, Dolná Lehota (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.
 • Páleník Jan, roč. 1883, Babiná (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na území Uhorska.
 • Palík Ján, roč. 1882, Halíč (okres Lučenec). Padol v boji na srbskom fronte.
 • Paljas Andreas, roč. 1890, Ratkovské Bystré – m.č. Filier (okres Revúca). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Brodianszki Paül, roč. 1882, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.

Vojaci FJB 29 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Maxim Georg, roč. 1881, padol v boji na východnom fronte.
 • Mészáros Gabriel, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Micsinszki Stefan, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Nagy Flórián, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Nagy Stefan, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Palcsuk Jan, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Ukrajina

 • Matyiko Ladislaus, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v sanitnom ústave.
 • Maxim Johann, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.
 • Mihalko Johann, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Paczo Nikolaus, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.