Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť V.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná rota bola umiestnená v Lučenci. V Prápore poľných strelcov č. 29 slúžili muži z doplňovacej oblasti Košice. V roku 1914 bolo národnostné zloženie práporu nasledujúce: 67% Slováci, 29% Maďari a 4% iné národnosti.

Mobilizačné plány priraďovali FJB 29 k 53. pešej brigáde (53. IBrig) z Košíc. Tá bola súčasťou košickej  27. pešej divízie. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Do vojny viedol 27. pešiu divíziu poľný podmaršál Friedrich Gerstenberger von Reichsegg und Gerstberg.

V zostave 27. pešej divízie absolvovali muži z FJB 29 prvé ťažké boje v Haliči. Počas krutej zimy 1914-1915 prebiehali ťažké boje v Karpatoch. Týchto bojov sa zúčastnil aj FJB 29. Pre mnohé zúčastnené jednotky to bola najnáročnejšia skúška vojny. V júni 1916 bol FJB 29 prevelený k 19. pešej brigáde (19. IBrig). Tá bola súčasťou 2. pešej divízie (2.ID). V rámci tejto divízie FJB 29 absolvoval Brusilovovú ofenzívu v oblasti Volyne. V priebehu roku 1917 bol prápor stále vo Volyni, pričom sa nezapája do väčších vojnových akcií.

V júni 1918 bola bola z častí 19. pešej brigády (19.IBrig) vytvorená 3. pešia brigáda (3. IBrig). Medzi jednotky novej 3.pešej brigády patril aj FJB 29.  Táto nová brigáda zostala súčasťou 2. pešej divízie, ktorá sa v júli 1918 presunula na taliansky front. Tu sa zúčastnila ofenzívy na Piave i následného ústupu po porážke. Posledné bojové akcie viedli jednotky 2. pešej divízie začiatkom novembra na rieke Soča.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov lučeneckého práporu, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás. Jednotlivé časti seriálu bude stále uvádzať dobová pohľadnica venovaná práve vojakom FJB 29.

 Medzi padlými vojakmi lučeneckého FJB 29 boli aj títo vojaci:

 • Korušiak Pavel, roč. 1897, Vígľašská Huta –  m. č. Kalinka (okres Detva). Padol v boji na východnom fronte.
 • Korytiak Ondrej, roč. 1884, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kotlár Karl, roč. 1893, Dobšiná (okres Rožňava). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kotmányik Georg, roč. 1885, Cinobaňa (okres Poltár). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kovács (Maczůcha) Johann, roč. 1897, Málinec (okres Poltár). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kovács Johann, roč. 1896, Pohorelá (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kovács Ladislav, roč. 1897, Levice (okres Levice). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kozelniczki Johann, roč. 1891, Dobrá Niva (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Krajan Eduard, roč. 1881, Poniky (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Králik Johann, roč. 1893, Ružiná (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kramaryk Jůliůs, roč. 1889, Pohronská Polhora (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kresnyak Andreas, roč. 1895, Vyšná Slaná (okres Rožňava). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kriacs Ján, roč. 1888, Kriváň (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici v Uhorsku.
 • Kriska Johann, roč. 1893, Tisovec (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na východnom fronte.
 • Krištofik Pavel, roč. 1893, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krnács Mate, roč. 1882, Detva (okres Detva). Padol v boji na východnom fronte.
 • Krupa Ján, roč. 1893, Pohorelá (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kubiš Ján, roč. 1877, Detvianska Huta (okres Detva). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Kucsera Johann, roč. 1881, Hriňová (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kupecz Stefan, roč. 1897/1879, Čierny Balog (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností vo vojenskej zajateckej táborovej nemocnici.
 • Kurcsik Johann, roč. 1891, Detvianska Huta (okres Detva). Utopil sa v rieke na talianskom fronte.
 • Kurtík Josef, roč. 1890, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Labos Peter Paül, roč. 1890, Muránska Lehota (okres Revúca). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laczkó Michael, roč. 1895, Tisovec – m. č. Rimavská Píla (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na východnom fronte.
 • Lajban Stefan, roč. 1883, Plešivec (okres Rožňava). Padol v boji na východnom fronte.
 • Lajzo Štefan, roč. 1891, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Lakatos Johann, roč. 1889, Veľké Dravce (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Lalik Anton, roč. 1897, Hriňová (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Lauko Pavel, roč. 1886, Sklabiná (okres Veľký Krtíš). Padol v boji na východnom fronte.
 • Liszák Andreas, roč. 1897, Telgárt (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v Haliči.
 • Liszi Karl, roč. 1890, Pohorelá (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Lopuch József, roč. 1893, Spišské Bystré (okres Poprad). Zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici v Haliči.
 • Lopusnyi Wilhelm, roč. 1884, Beňuš (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lukács Josef, roč. 1884, Vernár (okres Poprad). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lukács Josef, roč. 1894, Veľká nad Ipľom (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Lupták (Adamecz) Franz, roč. 1890, Detva (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici.
 • Luptak Ján, roč. 1881, Mýtna (okres Lučenec). Zomrel za neznámych okolností v divíznej zdravotnej kolóne.
 • Lupták Josef, roč. 1891, Detva (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lupták Mathias, roč. 1884, Detva (okres Detva). Padol v boji na východnom fronte.
 • Lupták Pavel, roč. 1893, Detva (okres Detva). Padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Lůszpaj Stefan, roč. 1896, Prihradzany (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Magyar Johann, roč. 1896, Ružiná (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Machala Peter, roč. 1898, Hriňová (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v Taliansku.
 • Malík Štefan, roč. 1899, Jasenie (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Malinják (Kucma) Ján, roč. 1877, Vígľašská Huta – m. č. Kalinka (okres Detva). Padol v boji na fronte v Tirolsku
 • Martincsok Stefan, roč. 1893, Kociha (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na východnom fronte.
 • Martinko Pavel, roč. 1881, Vlachovo (okres Rožňava). Padol v boji na fronte v Haliči.

Vojaci FJB 29 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Kormos János, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Kuszi Johann, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lázáry Zoltán, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Ludányi Ladislaus, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností na východnom fronte.
 • Marhefka Johann, roč. 1890, padol v boji na území Uhorska.

Rumunsko

 • Mandra Ladislaus, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.

Ukrajina

 • Krásznyánik Vasil (Johann), roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Kuczin Johann Fedor, roč. 1880, padol v boji na východnom fronte.
 • Kulcsár Michal, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.
 • Lena Georg, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Lizanecz Ján, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lödér Ján, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Lörincz Andreas, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.