Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť IX.)

K jednotkám so silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná rota bola umiestnená v Lučenci. V Prápore poľných strelcov č. 29 slúžili muži z doplňovacej oblasti Košice. V roku 1914 bolo národnostné zloženie práporu nasledujúce: 67% Slováci, 29% Maďari a 4% iné národnosti.

Mobilizačné plány priraďovali FJB 29 k 53. pešej brigáde (53. IBrig) z Košíc. Tá bola súčasťou košickej  27. pešej divízie. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Do vojny viedol 27. pešiu divíziu poľný podmaršál Friedrich Gerstenberger von Reichsegg und Gerstberg.

V zostave 27. pešej divízie absolvovali muži z FJB 29 prvé ťažké boje v Haliči. Počas krutej zimy 1914-1915 prebiehali ťažké boje v Karpatoch. Týchto bojov sa zúčastnil aj FJB 29. Pre mnohé zúčastnené jednotky to bola najnáročnejšia skúška vojny. V júni 1916 bol FJB 29 prevelený k 19. pešej brigáde (19. IBrig). Tá bola súčasťou 2. pešej divízie (2.ID). V rámci tejto divízie FJB 29 absolvoval Brusilovovú ofenzívu v oblasti Volyne. V priebehu roku 1917 bol prápor stále vo Volyni, pričom sa nezapája do väčších vojnových akcií.

V júni 1918 bola z častí 19. pešej brigády (19.IBrig) vytvorená 3. pešia brigáda (3. IBrig). Medzi jednotky novej 3.pešej brigády patril aj FJB 29.  Táto nová brigáda zostala súčasťou 2. pešej divízie, ktorá sa v júli 1918 presunula na taliansky front. Tu sa zúčastnila ofenzívy na Piave i následného ústupu po porážke. Posledné bojové akcie viedli jednotky 2. pešej divízie začiatkom novembra na rieke Soča.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov lučeneckého práporu, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás. Jednotlivé časti seriálu bude stále uvádzať dobová pohľadnica venovaná práve vojakom FJB 29.

Medzi padlými vojakmi lučeneckého FJB 29 boli aj títo vojaci:

 • Szlovák Johann, roč. 1893, Detvianska Huta (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szmida Johann, roč. 1883, Horná Lehota (okres Dolný Kubín). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Szmida Johann, roč. 1883, Horná Lehota (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Sznacsko Josef, roč. 1892, Banská Bystrica – m.č. Radvaň (okres Banská Bystrica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Sznopkó Samüel, roč. 1888, Horné Pršany (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Szojá Georg, roč. 1886, Muráň (okres Revúca). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szójózsef Johann, roč. 1883, Šurice (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szpodinák Franz, roč. 1897, Hriňová (okres Detva). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szpodniák František, roč. 1894, Hriňová (okres Detva). Padol v boji na východnom fronte.
 • Spotnyák Janos, roč. neznámy, Hriňová (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Szrnyik Julius, roč. 1882, Modrý Kameň (okres Veľký Krtíš).  Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Sztankovics Stefan, roč. 1893, Muráň (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Sztankovícs Stefan, roč. neznámy, Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Sztvora Ján, roč. 1893, Lubeník (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Szüchan Andreas, roč. 1896, Rochovce (okres Rožňava). Padol v boji na východnom fronte.
 • Tereň Josef, roč. 1882, Očová (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Terray Ondrej, roč. 1890, Brdárka (okres Rožňava). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Timkó Andrej, roč. 1894, Byšta (okres Trebišov). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Told Florian, roč. 1890, Detva (okres Detva). Padol v boji na východnom fronte.
 • Tolnai Ludwig, roč. 1890, Ochtiná (okres Rožňava). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Toma Andreas, roč. 1898, Rimavské Janovce (okres Rimavská Sobota). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Tomčík Ján, roč. 1881, Závadka nad Hronom (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tomesz Eugen, roč. 1890, Brezno (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tóth Samuel, roč. 1893, Turie Pole (okres Brezno). Zomrel za neznámych príčin v divíznom sanitnom ústave.
 • Trajba Ondrej, roč. 1889, Čierna Lehota (okres Rožňava). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Trník Ján, roč. 1886, Turie Pole (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností pri transporte z frontovej línie.
 • Tusini Johann, roč. 1889, Dobroč (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tušim Juraj, roč. 1894, Hriňová (okres Detva). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Tyaski (Kokotyik) Mathias, roč. 1891, Čierny Balog (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Uhljár Johann, roč. 1893, Kyjatice (okres Rimavská Sobota). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Ujházi Ludwig, roč. 1897, Šumiac – Červená Skala (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v špeciálnom zdravotnom ústave pre invalidov.
 • Urban Josef, roč. 1887, Valaská (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Vajda Johann, roč. 1882, Pliešovce (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.
 • Vajda Štefan, roč. 1882, Plešivec (okres Rožňava). Zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.
 • Vajo Ján, roč. 1878, Stará Huta (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v ruskej vojenskej nemocnici.
 • Valentínyi Ondrej, roč. 1883, Málinec (okres Poltár). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vančik Martin, roč. 1892, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vančo Samuel, roč. 1889, Horné Pršany (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Varga Štefán, roč. 1885, Dolné Zahorany (okres Rimavská Sobota). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Velki (Kovidak) Štefan, roč. 1890, Pliešovce (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Velki Štefan, roč. 1889, Pliešovce (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vengrin Paul Johann, roč. 1885, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Veszteg (Andika) Paül, roč. 1889, Ábelová (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Viboštiok Martin, roč. 1897, Stožok (okres Detva). Bol zajatý na talianskom fronte.
 • Vidhol Ján, roč. 1893, Dobrá Niva (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Vieszt Karl, roč. 1885, Revúca (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.

Vojaci FJB 29 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Takács Pavel, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností vo vojnovej záložnej nemocnici.

Ukrajina

 • Szofilkanics Josef, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sztankaninecz Johann, roč. 1884, zomrel za neznámych udalostí v špeciálnom zdravotníckom ústave.
 • Tangel Adam, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Tegza Stefan, roč. 1883, padol v boji na východnom fronte.
 • Tomcsinecz Georg, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Tóth Bertalan, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Turjanicza Jan, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Vacsila Johann, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Verbics Petr, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Veréb Ladislav, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v špeciálnom zdravotnom ústave.

Vojaci FJB 29 s neurčeným miestom bydliska:

 • Szöke Georg, roč. 1880, padol v boji na východnom fronte.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.