Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť IV.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná rota bola umiestnená v Lučenci. V Prápore poľných strelcov č. 29 slúžili muži z doplňovacej oblasti Košice. V roku 1914 bolo národnostné zloženie práporu nasledujúce: 67% Slováci, 29% Maďari a 4% iné národnosti.

Mobilizačné plány priraďovali FJB 29 k 53. pešej brigáde (53. IBrig) z Košíc. Tá bola súčasťou košickej  27. pešej divízie. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Do vojny viedol 27. pešiu divíziu poľný podmaršál Friedrich Gerstenberger von Reichsegg und Gerstberg.

V zostave 27. pešej divízie absolvovali muži z FJB 29 prvé ťažké boje v Haliči. Počas krutej zimy 1914-1915 prebiehali ťažké boje v Karpatoch. Týchto bojov sa zúčastnil aj FJB 29. Pre mnohé zúčastnené jednotky to bola najnáročnejšia skúška vojny. V júni 1916 bol FJB 29 prevelený k 19. pešej brigáde (19. IBrig). Tá bola súčasťou 2. pešej divízie (2.ID). V rámci tejto divízie FJB 29 absolvoval Brusilovovú ofenzívu v oblasti Volyne. V priebehu roku 1917 bol prápor stále vo Volyni, pričom sa nezapája do väčších vojnových akcií.

V júni 1918 bola bola z častí 19. pešej brigády (19.IBrig) vytvorená 3. pešia brigáda (3. IBrig). Medzi jednotky novej 3.pešej brigády patril aj FJB 29.  Táto nová brigáda zostala súčasťou 2. pešej divízie, ktorá sa v júli 1918 presunula na taliansky front. Tu sa zúčastnila ofenzívy na Piave i následného ústupu po porážke. Posledné bojové akcie viedli jednotky 2. pešej divízie začiatkom novembra na rieke Soča.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov lučeneckého práporu, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás. Jednotlivé časti seriálu bude stále uvádzať dobová pohľadnica venovaná práve vojakom FJB 29.

 Medzi padlými vojakmi lučeneckého FJB 29 boli aj títo vojaci:

 • Jankó Andreas, roč. 1866, Kameňany (okres Revúca). Zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici na východnom fronte.
 • Janów  Jakob, roč. 1893, Vernár (okres Poprad). Zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici v Haliči.
 • Jardek János, roč. 1892, Sklabiná (okres Veľký Krtíš). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v Bukovine.
 • Jina Josef, roč. 1887, Terňa (okres Prešov). Padol v boji na východnom fronte.
 • Jurek Paul, roč. 1884, Heľpa (okres Brezno). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kacsányi Ján, roč. 1886, Mládzovo (okres Poltár). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kališka Ján, roč. 1893, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kálna Ludvik, roč. 1892, Jelšava (okres Revúca). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kamencsky Johann, roč. 1891, Detvianska Huta (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici v Uhorsku.
 • Kamenski Paül, roč. 1886, České Brezovo – m. č. Vaľkovo (okres Poltár). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kamenský Josef, roč. 1883, Detvianska Huta (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kankó Martin, roč. 1881, Očová (okres Zvolen). Zomrel za neznámych okolností v Uhorsku.
 • Kantor Ondrej, roč. 1881, Ďubákovo (okres Poltár). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v súčasnom Albánsku.
 • Kaprálik Ján, roč. 1897, Vígľaš (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností na talianskom fronte.
 • Kapus Stefan, roč. 1891, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kapuszta (Rapuszta) Johann, roč. 1889, Vlkanová (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kapuszta  Ján, roč. 1889, Vlkanová (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Karabin II. Johann, roč. 1897, České Brezovo (okres Poltár). Padol v boji na východnom fronte.
 • Karabin Johann, roč. 1897, Málinec (okres Poltár). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kasper Pavel, roč. 1890, Mokrá Lúka (okres Revúca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kasza Johann, roč. 1891, Lučatín (okres Banská Bystrica). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Katrenyák Paul, roč. 1891, Drábsko (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v súčasnom Česku.
 • Kavecz Edüard, roč. 1891, Fiľakovo (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Keres Johann, roč. 1882, Jasenová (okres Žilina). Zomrel za neznámych okolností v ruskej evakuačnej nemocnici.
 • Kereš Johann, roč. neznámy, Nemecká – m. č. Zámostie (okres Brezno). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v dnešnom Slovinsku.
 • Killár Michal, roč. 1899, Trebišov (okres Trebišov). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Kiszel Ludwig, roč. 1899, Jelšava (okres Revúca). Zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici na východnom fronte.
 • Klein Josef Anton, roč. 1893, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Klesniák Ondrej,roč. 1883, Banská Bystrica – m. č. Kráľová (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kliment Josef, roč. 1881, Tuhár (okres Lučenec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kliment Josef, roč. 1881, Tuhár (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Klimko Ján, roč. 1884, Heľpa (okres Brezno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klimo Josef, roč. 1886, Cinobaňa (okres Poltár). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kmety Georg, roč. 1890, Banská Bystrica – m.č. Skubín (okres Banská Bystrica). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kocsemba Michael, roč. 1897, Veľký Lipník (okres Stará Ľubovňa). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kohn Bernat, roč. 1886, Čakanovce (okres Lučenec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kochan Johann, roč. 1879, Michalová (okres Brezno). Zomrel v záložnej nemocnici za neznámych okolností.
 • Kolibik Georg, roč. 1884, Zvolenská Sliatina (okres Zvolen). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kollár Ladislaus, roč. 1891, Žitná – Radiša (okres Bánovce nad Bebravou). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Komlós Josef, roč. 1886, Rimavská Seč (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Komlos Stefan, roč. 1885, Rimavská Seč (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na výchondom fronte.
 • Konôpka Josef, roč. 1885, Stožok – Kalinka (okres Detva). Padol v boji na fronte v Haliči.

Vojaci FJB 29 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česko

 • Kochanek Josef, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Koltscharsch W. Josef, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Maďarsko

 • Janka Lüdwig, roč. 1885, zomrel v pešom divíznom sanitárnom ústave na východnom fronte za neznámych okolností.
 • Kakuk Stefan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici za neznámych okolností v Rusku.
 • Kardos Josef, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kecskés Stefan, roč. 1882, padol v boji na východnom fronte.
 • Korláti Josef, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Ukrajina

 • Jarema Fedor, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v evakuačnej nemocnici v Rusku.
 • Jerema Gábriel, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Juhász Johann, roč. 1895,  zomrel v pešom divíznom sanitárnom ústave na východnom fronte za neznámych okolností.
 • Kalánics Michael, roč. 1898, padol v boji na talianskom fronte.
 • Kampi Georg, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici v Uhorsku.
 • Kazár Demeter, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej epidemickej nemocnici na fronte v Haliči.
 • Klein Pavel, roč. 1894, zomrel v záložnej nemocnici za neznámych okolností.
 • Kleinmann Ábrahám, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Kobin Ladislaus, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.