Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Pešieho pluku č. 72 (časť V.)

Peší pluk č. 72  patril medzi tie jednotky rakúsko-uhorskej armády v ktorých počas prvej svetovej vojny slúžilo množstvo mužov z dnešného Slovenska. Tento pluk mal doplňovací obvod Prešporok. Vznikol už  1. februára 1860 na základe rozkazu z 27. 1. 1859, ako radový pluk habsburskej armády. Bol zostavený z II. a III. práporu  Radového pešieho pluku veľmajstra rádu nemeckých rytierov č. 4 a II. práporu Radového pešieho pluku  Ajroldi č. 2. V roku 1864 sa tento pluk zúčastnil ťaženia do Šlésvicka-Holštajnska v rámci takzvanej 2. nemecko-dánskej vojny (Prusko a Rakúsko, ako členovia Nemeckého spolku vyhlásili vojnu Dánsku). Pluk bol súčasťou Dormusovej, neskôr Kalikovej brigády zo VI. zboru generála von Gablenza. Väčších bojových operácii sa v tomto vojnovom konflikte nezúčastnil. Väčšinu tejto krátkej vojny strávil pluk obliehaním mesta Friedericia.

Po vypuknutí Prusko-rakúskej vojny v roku 1866 bol pluk priradený k I. zboru Severnej armády. V rámci tohto zboru pluk bojoval pri Mníchovom Hradišti, Jičíne a Hradci Králové. Iba IV. prápor pluku  sa bojovému nasadeniu vyhol pretože bol priradený k posádke pevnosti Jozefov. V roku 1878 sa IR 72 stal súčasťou okupačnej armády, ktorá obsadzovala Bosnu a Hercegovinu. V roku 1883 bol z tohto pluku vyčlenený jeden prápor z ktorého bol postavený nový Peší pluk č. 102.

Pred prvou svetovou vojnou niesla táto jednotka čestný názov Freiherr von David. Vojaci pluku nosili svetlomodré výložky (odtieň lichtblau) a uniforma mala gombíky žltej farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil štáb pluku, I., III., a IV. prápor. Iba II. prápor bol dislokovaný v meste Teodo. Národnostné zloženie pluku v roku 1914 bolo nasledujúce: 51% Slováci, 28% Maďari, 20 % Nemci, 1% ostatný. V pluku bol teda výrazný slovenský element. Mobilizačné plány zaradili tento pluk do 27. pešej brigády (27. IBrig), ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. ID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru. Prešporský V. zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora von Dankla, ktorá bola určená na front v Haliči proti ruskej armády.

Osobitnú vojnovú cestu mal II. prápor pluku, ktorý sídlil v Teode. Tento prápor bol zaradený do 14. horskej brigády (14. GBrig), ktorá bola súčasťou 47. pešej divízie (47. ID). Divízia bola priamo podriadená 6. armáde, ktorá bola určená na front do Bosny a Herzegoviny proti Srbsku.

V auguste 1914 tiahol zmobilizovaný pluk do vojny pod vedením plukovníka Ernsta Wossalu. Celú vojnu pluk absolvoval v zostave 14. pešej divízie. Od začiatku vojny do októbra 1916 strávila táto divízia na východnom fronte. Potom bola 14. ID prevelená na taliansky front, kde bojovala až do konca vojny.

Prvé bojové skúsenosti získal prešporský pluk v  bojoch pri Krasniku. Víťazstvo v tejto bitke bolo vykúpené krvavými stratami.  Následne sa začal postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914). Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke pri Limanowej (19.-31. 12.1914).

Rok 1915 sa začal v znamení krvavých bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia divízia bola prevelená k 2. armáde generála Böhma-Ehrmolliho. Divízia absolvovala väčšinu karpatských bojov a po víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach (máj 1915), patrila divízia k jednotkám, ktoré prenasledovali ustupujúce ruské sily. Do väčších stretov sa divízia dostala pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grodku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabilizoval a až do júna 1916, keď vypukla Brusilovová ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti nachytal ruský útok rakúsko-uhorské armády nepripravené. Po prvých neúspechoch sa podarilo ruské útoky zastaviť. Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na východnom fronte divízia absolvovala počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 1916 boli „Prešporáci“ prevelení na taliansky front, ale až do apríla 1917 sa divízia nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia mala dostatok času na aklimatizáciu na novom bojisku. V apríli bola 14. pešia divízia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V tomto priestore zažili prešporskí vojaci prvé významné strety s talianskou armádou. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na prelome augusta a septembra zase 11. bitky na rieke Soča. Po úspešnom prielome pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila postupu k rieke Tagliamento, kde sa front na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešporská divízia patrila medzi jednotky, ktoré mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva porazená a začal sa strastiplný ústup k Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia zúčastňovala, až do začiatku novembra, kedy došlo k zastaveniu bojov na talianskom fronte.

Medzi padlými vojakmi prešporského  IR 72 boli aj títo vojaci:

 • Polkoráb Ján, roč. 1895, Pezinok (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pollák Pavel, roč. 1888, Čáry (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popluhar Kašpar, roč. 1881, Tomášikovo (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Psota Anton, roč. 1889, Hody (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rajnoha Joseph, roč. 1895, Svätý Jur (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Redeczky Vincenc, roč. 1882, Most pri Bratislave (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Redlinger Vilhelm, roč. 1895, Topoľčany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rehák Ján, roč. 1869, Skalica (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rehus Johann, roč. 1894, Prietrž (okres Senica). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Rechtorovič Vendel, roč. 1894, Kuchyňa (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reismüller Josef, roč. 1893, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reisz Jozef, roč. 1885, Senec (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Renezés František, roč. 1892, Veľké Úľany (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Repa Ján, roč. 1884, Skalka nad Váhom (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rézverő Anton, roč. 1892, Kvetoslavov (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rigo Imrich, roč. 1894, Zlaté Klasy (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rígó Ján, roč. 1866, Klčovany (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Riskovics Vendelín, roč. 1882, Záhorská Ves (okres Malacky). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Rohlíček Wilhelm, roč. 1898, Malacky (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Róna Artur, roč. 1884, Malacky (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rósner Mór, roč. 1897, narodený v Rakúsku príslušný do mesta Galanta (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rusznyiak Pavel, roč. 1890, Cerová (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruzsicska Martin, roč. 1886, Zohor (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sajdik Pavel, roč. 1876, Borský Peter (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Samek Arnold, roč. 1882, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Samuhel Jozef, roč. 1889, Krakovany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sánta Ferdinand, roč. 1894, Búč (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sargavy Adam, roč. 1885, Drietoma (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sebók Karol, roč. 1893, Veľké Úľany (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sedijva Jozef, roč. 1884, Bratislava – m. č.  Rača (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sediví Matej, roč. 1890, Borský Mikuláš (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Seleczký Štefan, roč. 1898, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schenk Ľudovít, roč. 1883, Stupava (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schimanek Ján, roč. 1879, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schultz František, roč. 1890, Gajary (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schůster Ernest, roč. 1898, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Silda Ján, roč. 1889, Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simek Jozef, roč. 1894, Jakubov (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Singer Samuel, roč. 1880, Trstice (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sirek Valentin, roč. 1894, Rabčice (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Skapik Ján, roč. 1896, Závod (okres Malacky). Zomrel v kasárňach pluku.
 • Slowak Rudolf, roč. 1894, narodený v Čechách, príslušný do Veľké Leváre (okres Malacky). Zomrel na neznámom mieste.
 • Soják Michal, roč. 1894, Lakšárska Nová Ves (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sokol Václav, roč. 1894, Borský Svätý Jur (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Somogyi Julius, roč. 1890, Jahodná (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Soska Anton, roč. 1876, Strážov (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sotnik Pavel, roč. 1885, Ružindol (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spacek Ludvik, roč. 1892, Skalica (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spillmann Alois, roč. 1884, narodený v Rakúsku, príslušný do mesta Senica (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spisak Ján, roč. 1897, Drahovce (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spitzer Moric, roč. 1868, Melčice (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stacho Ján, roč. 1896, Bzince pod Javorinou (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stanček Anton, roč. 1892, Hubiná (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stasek Ignaz, roč. 1896, Lakšárska Nová Ves (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stefank Jozef, roč. 1893, Trebatice (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stefka Ján, roč. 1885, Rybky (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stefka Štefan, roč. 1899, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Steinfeldner Jozef, roč. 1889, Dolné Holiare (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stockinger Gustav, roč. 1882, Malacky (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 72 narodení mimo územia Slovenska:

Bosna a Herzegovina

 • Racič Gavrillo, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Česká republika

 • Reutter Vladimír, roč. 1861, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sokol Jozef, roč. 1832, zomrel vo svojom byte.

Maďarsko

 • Refi Julius, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rehwald von Jachem, Karol, roč. 1862,  zomrel na východnom fronte.

Slovinsko

 • Schadl Stefan, roč. 1867, zomrel počas železničného transportu.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.