Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Pešieho pluku č. 72 (časť IV.)

Peší pluk č. 72  patril medzi tie jednotky rakúsko-uhorskej armády v ktorých počas prvej svetovej vojny slúžilo množstvo mužov z dnešného Slovenska. Tento pluk mal doplňovací obvod Prešporok. Vznikol už  1. februára 1860 na základe rozkazu z 27. 1. 1859, ako radový pluk habsburskej armády. Bol zostavený z II. a III. práporu  Radového pešieho pluku veľmajstra rádu nemeckých rytierov č. 4 a II. práporu Radového pešieho pluku  Ajroldi č. 2. V roku 1864 sa tento pluk zúčastnil ťaženia do Šlésvicka-Holštajnska v rámci takzvanej 2. nemecko-dánskej vojny (Prusko a Rakúsko, ako členovia Nemeckého spolku vyhlásili vojnu Dánsku). Pluk bol súčasťou Dormusovej, neskôr Kalikovej brigády zo VI. zboru generála von Gablenza. Väčších bojových operácii sa v tomto vojnovom konflikte nezúčastnil. Väčšinu tejto krátkej vojny strávil pluk obliehaním mesta Friedericia.

Po vypuknutí Prusko-rakúskej vojny v roku 1866 bol pluk priradený k I. zboru Severnej armády. V rámci tohto zboru pluk bojoval pri Mníchovom Hradišti, Jičíne a Hradci Králové. Iba IV. prápor pluku  sa bojovému nasadeniu vyhol pretože bol priradený k posádke pevnosti Jozefov. V roku 1878 sa IR 72 stal súčasťou okupačnej armády, ktorá obsadzovala Bosnu a Hercegovinu. V roku 1883 bol z tohto pluku vyčlenený jeden prápor z ktorého bol postavený nový Peší pluk č. 102.

Pred prvou svetovou vojnou niesla táto jednotka čestný názov Freiherr von David. Vojaci pluku nosili svetlomodré výložky (odtieň lichtblau) a uniforma mala gombíky žltej farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil štáb pluku, I., III., a IV. prápor. Iba II. prápor bol dislokovaný v meste Teodo. Národnostné zloženie pluku v roku 1914 bolo nasledujúce: 51% Slováci, 28% Maďari, 20 % Nemci, 1% ostatný. V pluku bol teda výrazný slovenský element. Mobilizačné plány zaradili tento pluk do 27. pešej brigády (27. IBrig), ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. ID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru. Prešporský V. zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora von Dankla, ktorá bola určená na front v Haliči proti ruskej armády.

Osobitnú vojnovú cestu mal II. prápor pluku, ktorý sídlil v Teode. Tento prápor bol zaradený do 14. horskej brigády (14. GBrig), ktorá bola súčasťou 47. pešej divízie (47. ID). Divízia bola priamo podriadená 6. armáde, ktorá bola určená na front do Bosny a Herzegoviny proti Srbsku.

V auguste 1914 tiahol zmobilizovaný pluk do vojny pod vedením plukovníka Ernsta Wossalu. Celú vojnu pluk absolvoval v zostave 14. pešej divízie. Od začiatku vojny do októbra 1916 strávila táto divízia na východnom fronte. Potom bola 14. ID prevelená na taliansky front, kde bojovala až do konca vojny.

Prvé bojové skúsenosti získal prešporský pluk v  bojoch pri Krasniku. Víťazstvo v tejto bitke bolo vykúpené krvavými stratami.  Následne sa začal postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914). Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke pri Limanowej (19.-31. 12.1914).

Rok 1915 sa začal v znamení krvavých bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia divízia bola prevelená k 2. armáde generála Böhma-Ehrmolliho. Divízia absolvovala väčšinu karpatských bojov a po víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach (máj 1915), patrila divízia k jednotkám, ktoré prenasledovali ustupujúce ruské sily. Do väčších stretov sa divízia dostala pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grodku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabilizoval a až do júna 1916, keď vypukla Brusilovová ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti nachytal ruský útok rakúsko-uhorské armády nepripravené. Po prvých neúspechoch sa podarilo ruské útoky zastaviť. Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na východnom fronte divízia absolvovala počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 1916 boli „Prešporáci“ prevelení na taliansky front, ale až do apríla 1917 sa divízia nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia mala dostatok času na aklimatizáciu na novom bojisku. V apríli bola 14. pešia divízia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V tomto priestore zažili prešporskí vojaci prvé významné strety s talianskou armádou. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na prelome augusta a septembra zase 11. bitky na rieke Soča. Po úspešnom prielome pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila postupu k rieke Tagliamento, kde sa front na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešporská divízia patrila medzi jednotky, ktoré mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva porazená a začal sa strastiplný ústup k Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia zúčastňovala, až do začiatku novembra, kedy došlo k zastaveniu bojov na talianskom fronte.

Medzi padlými vojakmi prešporského  IR 72 boli aj títo vojaci:

 • Maczák Ernest, roč. 1890, Klčovany (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malik Georg, roč. 1890, Lakšárska Nová Ves (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malovik Ján, roč. 1894, Hlboké (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marcsik Anton, roč. 1885, Malé Leváre (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marczinecz Ján, roč. 1894, narodený v Rakúsku, príslušný do mesta Malacky (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Márk Štefan, roč. 1867, Štefanov (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Martinec Andrej, roč. 1885, Jakubov (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Martinelli Jozef, roč. 1895, Ordzovany (okres Levoča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Martišek František, roč. 1867, Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maszár Dominik, roč. 1867, Bratislava – m. č. Lamač (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matejkovič Martin, roč. 1889, Záhorská Ves (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matúš Ludvig, roč. 1887, Vydrany (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maxián Marek, roč. 1871, Sekule (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Medňanský Štefan, roč. 1889, Stará Turá (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Méri Edmund Teodor, roč. 1893 Komárno (okres Komárno). Zomrel v zázemí.
 • Mészáros Ján, roč. 1893, Čierny Brod (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészáros Kalman, roč. 1889, Čenkovce (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészáros Peter, roč. 1886, Horný Bar (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészáros Sultan, roč. 1878, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Micsa Michal, roč. 1898, Piešťany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihalicza Jozef, roč. 1886, Borský Peter (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihočka Martin, roč. 1896, Brezová pod Bradlom (okres Myjava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michaletz Pavel, roč. 1885, Myjava (okres Myjava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michalovich Štepán, roč. 1896, Lozorno (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikulka Vendel, roč. 1885, Lakšárska Nová Ves (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Misovics Paul, roč. 1898, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mistriz Gašpár Ján, roč. 1896, Donovaly (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár / Hedervary/ Alexander / Karol/, roč. 1889, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Štefan, roč. 1893, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Moravčík Dominik, roč. 1896, Abrahám (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Morócz Julius, roč. 1872, Jahodná (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Morovics Florian, roč. 1894, Kráľová nad Váhom (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Morvay František, roč. 1883, Žihárec (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mráz Kristian, roč. 1898, Kúty(okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mrva Jozef, roč. 1892, Stredný Čepeň (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nadlík Anton, roč. 1865, Dunajská Streda (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Alojz, roč. 1890, Nový Život (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Neobeszki Ladislav, roč. 1873, Brodské (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nikerle Paul, roč. 1899, Mengusovce (okres Poprad). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ochaba Vilhelm, roč. 1886, Budmerice (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orgoník Martin, roč. 1887, Kunov (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ort Pavel, roč. 1894, Láb (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ovecska Andreas, roč. 1890, Radimov (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palka Jýn, roč. 1890, Kuchyňa (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palko Štepán, roč. 1888, Kuchyňa (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pastorek Štefan, roč. 1892, Moravské Lieskové (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pásztor Péter, roč. 1878, Tešedíkovo (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Patócs Arpád, roč. 1896, Dolné Saliby (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Patoč Jozef, roč. 1893, Dolné Saliby (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pattási Ján, roč. 1885, Kúty (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavelka Štefan, roč. 1897, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Perneczki Lukáš, roč. 1890, Kuklov (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petras František, roč. 1895, Bašovce (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrás Ján, roč. 1884, Gbely (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrík Kornel, roč. 1888, Pernek (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrovics Ján, roč. 1873, Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pisečany Augustin, roč. 1888, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polakovič Pavel, roč. 1892, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 72 narodení mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Nedbal Oskar, roč. 1901, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Mattusch Konrad, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Miklai Josef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nunkovicz Alexander, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ondrejka Edmund, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papp František, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 72 bez určenia miesta bydliska:

 • Otkass Jozef, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315