Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Pešieho pluku č. 72 (časť III.)

Peší pluk č. 72  patril medzi tie jednotky rakúsko-uhorskej armády v ktorých počas prvej svetovej vojny slúžilo množstvo mužov z dnešného Slovenska. Tento pluk mal doplňovací obvod Prešporok. Vznikol už  1. februára 1860 na základe rozkazu z 27. 1. 1859, ako radový pluk habsburskej armády. Bol zostavený z II. a III. práporu  Radového pešieho pluku veľmajstra rádu nemeckých rytierov č. 4 a II. práporu Radového pešieho pluku  Ajroldi č. 2. V roku 1864 sa tento pluk zúčastnil ťaženia do Šlésvicka-Holštajnska v rámci takzvanej 2. nemecko-dánskej vojny (Prusko a Rakúsko, ako členovia Nemeckého spolku vyhlásili vojnu Dánsku). Pluk bol súčasťou Dormusovej, neskôr Kalikovej brigády zo VI. zboru generála von Gablenza. Väčších bojových operácii sa v tomto vojnovom konflikte nezúčastnil. Väčšinu tejto krátkej vojny strávil pluk obliehaním mesta Friedericia.

Po vypuknutí Prusko-rakúskej vojny v roku 1866 bol pluk priradený k I. zboru Severnej armády. V rámci tohto zboru pluk bojoval pri Mníchovom Hradišti, Jičíne a Hradci Králové. Iba IV. prápor pluku  sa bojovému nasadeniu vyhol pretože bol priradený k posádke pevnosti Jozefov. V roku 1878 sa IR 72 stal súčasťou okupačnej armády, ktorá obsadzovala Bosnu a Hercegovinu. V roku 1883 bol z tohto pluku vyčlenený jeden prápor z ktorého bol postavený nový Peší pluk č. 102.

Pred prvou svetovou vojnou niesla táto jednotka čestný názov Freiherr von David. Vojaci pluku nosili svetlomodré výložky (odtieň lichtblau) a uniforma mala gombíky žltej farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil štáb pluku, I., III., a IV. prápor. Iba II. prápor bol dislokovaný v meste Teodo. Národnostné zloženie pluku v roku 1914 bolo nasledujúce: 51% Slováci, 28% Maďari, 20 % Nemci, 1% ostatný. V pluku bol teda výrazný slovenský element. Mobilizačné plány zaradili tento pluk do 27. pešej brigády (27. IBrig), ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. ID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru. Prešporský V. zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora von Dankla, ktorá bola určená na front v Haliči proti ruskej armády.

Osobitnú vojnovú cestu mal II. prápor pluku, ktorý sídlil v Teode. Tento prápor bol zaradený do 14. horskej brigády (14. GBrig), ktorá bola súčasťou 47. pešej divízie (47. ID). Divízia bola priamo podriadená 6. armáde, ktorá bola určená na front do Bosny a Herzegoviny proti Srbsku.

V auguste 1914 tiahol zmobilizovaný pluk do vojny pod vedením plukovníka Ernsta Wossalu. Celú vojnu pluk absolvoval v zostave 14. pešej divízie. Od začiatku vojny do októbra 1916 strávila táto divízia na východnom fronte. Potom bola 14. ID prevelená na taliansky front, kde bojovala až do konca vojny.

Prvé bojové skúsenosti získal prešporský pluk v  bojoch pri Krasniku. Víťazstvo v tejto bitke bolo vykúpené krvavými stratami.  Následne sa začal postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914). Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke pri Limanowej (19.-31. 12.1914).

Rok 1915 sa začal v znamení krvavých bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia divízia bola prevelená k 2. armáde generála Böhma-Ehrmolliho. Divízia absolvovala väčšinu karpatských bojov a po víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach (máj 1915), patrila divízia k jednotkám, ktoré prenasledovali ustupujúce ruské sily. Do väčších stretov sa divízia dostala pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grodku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabilizoval a až do júna 1916, keď vypukla Brusilovová ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti nachytal ruský útok rakúsko-uhorské armády nepripravené. Po prvých neúspechoch sa podarilo ruské útoky zastaviť. Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na východnom fronte divízia absolvovala počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 1916 boli „Prešporáci“ prevelení na taliansky front, ale až do apríla 1917 sa divízia nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia mala dostatok času na aklimatizáciu na novom bojisku. V apríli bola 14. pešia divízia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V tomto priestore zažili prešporskí vojaci prvé významné strety s talianskou armádou. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na prelome augusta a septembra zase 11. bitky na rieke Soča. Po úspešnom prielome pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila postupu k rieke Tagliamento, kde sa front na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešporská divízia patrila medzi jednotky, ktoré mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva porazená a začal sa strastiplný ústup k Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia zúčastňovala, až do začiatku novembra, kedy došlo k zastaveniu bojov na talianskom fronte.

Medzi padlými vojakmi prešporského  IR 72 boli aj títo vojaci:

 • Jánošík Pavel, roč. 1896, Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jendek Jozef, roč. 1898, Chorvátsky Grob (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ješko Peter, roč. 1896, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jettmari Karol, roč. 1869, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juračka Štefan, roč. 1869, Kopčany (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jurina Ferdinand, roč. 1894, Horná Súča (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jursza Martin, roč. 1896, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juszt Pavel, roč. 1883, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kadlečik Pavel, roč. 1882, Podbranč (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaiser David, roč. 1897, Galanta (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalačkovský Peter, roč. 1894, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kálmán Josef, roč. 1882, nar. Šaštín – Stráže (okres Senica) príslušný do Vrádište (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Karáscony Ján, roč. 1887, Hrubý Šúr (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kasza Adalbert, roč. 1890, Dolný Štál (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Keszler Max, roč. 1891, Sobotište (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kireth Gejza, roč. 1887, Kalinkovo (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klessa Imrich, roč. 1879, Štefanov (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klobucsinszky Andrej, roč. 1874, Malé Stankovce (okres Trenčín). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kobek Josef, roč. 1893, Dubová (okres Pezinok). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Koberle Karel, roč. 1871, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocian František, roč. 1892, Skalica (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koncz Arpád, roč. 1895, Dolný Hrádok (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kontar Sigmund, roč. 1889, Horné Saliby (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Korchan Jozef, roč. 1888, Sokolovce (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosuch Štepán, roč. 1896, Malacky (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosztolányi Jozef, roč. 1896, Zemianske Sady (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koudrk Štefan, roč. 1886, Hradište pod Vrátnom (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovacsics Ján, roč. 1885, Suchá nad Parnou (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovacsik Michal, roč. 1897, Chorvátsky Grob (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kozmal Teofil, roč. 1895, Košolná (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kožík Anton, roč. 1878, Mokrý Háj (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kožuch Rudolf, roč. 1898, Čachtice (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajcsik Ján, roč. 1889, Brvnište (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajčíř Ján, roč. 1894, Bratislava – m. č. Devínska Nová Ves (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Král Juraj, roč. 1875, Ivanka pri Dunaji (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krampel Josef, roč. 1878, Bratislava – m. č. Rača (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kraus Jozef, roč. 1890, Horná Súča (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krchu Peter, roč. 1894, Kšinná – m. č. Závada pod Čiernym Vrchom (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krivoszuczky František, roč. 1896, Voderady (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krovina Jozef, roč. 1893, Horná Súča (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kucsera Martin, roč. 1879, Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kudlač Ján, roč. 1896, Zavar (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kudlica Jozef, roč. 1894, Sološnica (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kürti Ján, roč. 1897, Trstice (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kvačka Pavel, roč. 1887, Hlboké (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ladoernica Ján, roč. 1869, Galanta (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lakatos Alois, roč. 1874, Šoporňa (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lanak Michal, roč. 1883, Ružindol (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Leberfinger Konstatntin, roč. 1886, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lelkeš Julius, roč. 1892, Orechová Potôň (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Leopold Josef, roč. 1898, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ličko Ján, roč.1891, Stará Turá (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Londák Pavel, roč. 1894, Bukovec (okres Myjava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukács Johann, roč.1894, Stará Turá (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 72 narodení mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Jina Václav, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Langhans Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Király Ľudovít, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kőrősi Frideš, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Eugen, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Georg, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lapjanko Anton, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • László Albert, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsko

 • Klobniczer Jozef, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Limbeck Ferdinad, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.