Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Pešieho pluku č. 72 (časť II.)

Peší pluk č. 72  patril medzi tie jednotky rakúsko-uhorskej armády v ktorých počas prvej svetovej vojny slúžilo množstvo mužov z dnešného Slovenska. Tento pluk mal doplňovací obvod Prešporok. Vznikol už  1. februára 1860 na základe rozkazu z 27. 1. 1859, ako radový pluk habsburskej armády. Bol zostavený z II. a III. práporu  Radového pešieho pluku veľmajstra rádu nemeckých rytierov č. 4 a II. práporu Radového pešieho pluku  Ajroldi č. 2. V roku 1864 sa tento pluk zúčastnil ťaženia do Šlésvicka-Holštajnska v rámci takzvanej 2. nemecko-dánskej vojny (Prusko a Rakúsko, ako členovia Nemeckého spolku vyhlásili vojnu Dánsku). Pluk bol súčasťou Dormusovej, neskôr Kalikovej brigády zo VI. zboru generála von Gablenza. Väčších bojových operácii sa v tomto vojnovom konflikte nezúčastnil. Väčšinu tejto krátkej vojny strávil pluk obliehaním mesta Friedericia.

Po vypuknutí Prusko-rakúskej vojny v roku 1866 bol pluk priradený k I. zboru Severnej armády. V rámci tohto zboru pluk bojoval pri Mníchovom Hradišti, Jičíne a Hradci Králové. Iba IV. prápor pluku  sa bojovému nasadeniu vyhol pretože bol priradený k posádke pevnosti Jozefov. V roku 1878 sa IR 72 stal súčasťou okupačnej armády, ktorá obsadzovala Bosnu a Hercegovinu. V roku 1883 bol z tohto pluku vyčlenený jeden prápor z ktorého bol postavený nový Peší pluk č. 102.

Pred prvou svetovou vojnou niesla táto jednotka čestný názov Freiherr von David. Vojaci pluku nosili svetlomodré výložky (odtieň lichtblau) a uniforma mala gombíky žltej farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil štáb pluku, I., III., a IV. prápor. Iba II. prápor bol dislokovaný v meste Teodo. Národnostné zloženie pluku v roku 1914 bolo nasledujúce: 51% Slováci, 28% Maďari, 20 % Nemci, 1% ostatný. V pluku bol teda výrazný slovenský element. Mobilizačné plány zaradili tento pluk do 27. pešej brigády (27. IBrig), ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. ID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru. Prešporský V. zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora von Dankla, ktorá bola určená na front v Haliči proti ruskej armády.

Osobitnú vojnovú cestu mal II. prápor pluku, ktorý sídlil v Teode. Tento prápor bol zaradený do 14. horskej brigády (14. GBrig), ktorá bola súčasťou 47. pešej divízie (47. ID). Divízia bola priamo podriadená 6. armáde, ktorá bola určená na front do Bosny a Herzegoviny proti Srbsku.

V auguste 1914 tiahol zmobilizovaný pluk do vojny pod vedením plukovníka Ernsta Wossalu. Celú vojnu pluk absolvoval v zostave 14. pešej divízie. Od začiatku vojny do októbra 1916 strávila táto divízia na východnom fronte. Potom bola 14. ID prevelená na taliansky front, kde bojovala až do konca vojny.

Prvé bojové skúsenosti získal prešporský pluk v  bojoch pri Krasniku. Víťazstvo v tejto bitke bolo vykúpené krvavými stratami.  Následne sa začal postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914). Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke pri Limanowej (19.-31. 12.1914).

Rok 1915 sa začal v znamení krvavých bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia divízia bola prevelená k 2. armáde generála Böhma-Ehrmolliho. Divízia absolvovala väčšinu karpatských bojov a po víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach (máj 1915), patrila divízia k jednotkám, ktoré prenasledovali ustupujúce ruské sily. Do väčších stretov sa divízia dostala pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grodku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabilizoval a až do júna 1916, keď vypukla Brusilovová ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti nachytal ruský útok rakúsko-uhorské armády nepripravené. Po prvých neúspechoch sa podarilo ruské útoky zastaviť. Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na východnom fronte divízia absolvovala počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 1916 boli „Prešporáci“ prevelení na taliansky front, ale až do apríla 1917 sa divízia nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia mala dostatok času na aklimatizáciu na novom bojisku. V apríli bola 14. pešia divízia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V tomto priestore zažili prešporskí vojaci prvé významné strety s talianskou armádou. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na prelome augusta a septembra zase 11. bitky na rieke Soča. Po úspešnom prielome pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila postupu k rieke Tagliamento, kde sa front na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešporská divízia patrila medzi jednotky, ktoré mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva porazená a začal sa strastiplný ústup k Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia zúčastňovala, až do začiatku novembra, kedy došlo k zastaveniu bojov na talianskom fronte.

  Medzi padlými vojakmi prešporského  IR 72 boli aj títo vojaci:

 • Fodor Julius, roč. 1887, Veľká Mača (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Főldes Ódón, roč. 1891, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Franc Jozef, roč. 1872, Nová Baňa (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Friedman Arnold, roč. 1897,  Galanta (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galambos Štefan, roč. 1885, Viničné (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galás Michal, roč. 1897, Modra (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grna Karel, roč. 1894, Radimov (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gschwandtner Augustín, roč. 1880, Pezinok (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gula Vincent, roč. 1885, Piešťany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Habara František, roč. 1876, Leopoldov (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici
 • Habuda Pavel, roč. 1891, Valaská Belá (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haczaj Pavel, roč. 1893, Pezinok – m. č.  Cajla (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajdu Ľudovit, roč. 1894, Diakovce (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halmos Jozef, roč. 1884, Veľké Bošany (okres Partizánske). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hanitšiak Štefan, roč. 1881, Chmeľnica (okres Stará Ľubovňa). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Haverland Ján, roč. 1883, Piešťany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hedervary Karol, roč. 1889, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hercsicska Michal, roč. 1893, Bučany (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hergovics Michal, roč. 1884, Bernolákovo (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hertl Josef, roč. 1883, Skalica (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Herzog Herman, roč. 1870, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hischa Pavel, roč. 1895, Senica (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlavenka Michal, roč. 1873, Zohor (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlubík Štefan, roč. 1891, Bratislava – m. č.  Lamač (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hodek Floris, roč. 1890, Sološnica (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holics Jozef, roč. 1889, Prievaly (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holik Andrej, roč. 1896, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holovič Ján, roč. 1887, Budmerice (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horácsek Alexander, roč. 1866, Reca (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horák Štefan, roč. 1888, Stará Turá (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horinka Vendelín, roč. 1879, Gbely (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hornák Rudolf, roč. 1879, Jaslovské Bohunice – m. č. Bohunice (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hornik János, roč. ?, Piešťany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Gregor, roč. 1881, Blatné (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horvath Martin, roč. 1894, Modra (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horvátovich Alexander, roč. 1896, Úľany nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horvátt Bernád, roč. 1887, Dolné Dubové (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Houdzovitz Imre, roč. 1896, Veľké Šúrovce (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrotík František, roč. 1893, Sereď – m. č. Horný Čepeň (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrotík Michal, roč. 1893, Sereď – m. č. Horný Čepeň (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hulvák Jiři, roč. 1895, Drietoma (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hurban Kaspar, roč. 1887, Gajary (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hužovič Michal, roč. 1897, Vlčkovce (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chmela Jangolf, roč. 1888, Láb (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chocholáček Matej, roč. 1878, Kočovce – m. č. časť Beckovská Vieska (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chocholáček Vincenc, roč. 1883, Brodské (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chrenka Ján, roč. 1878, Senica (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chrenka Martin, roč. 1888, Sobotište (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Irsák Rudolf, roč. 1887, Sereď (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jajczas František, roč. 1867, narodený v Rakúsku príslušný do Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakubovič Marek, roč. 1894, Borský Svätý Jur (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jámbor Ján, roč. 1881, Hôrka nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janak Ján, roč. 1869, Rakovice (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jančovič Vitus, roč. 1882, Kátlovce (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janecz Michal, roč. 1882, Blatné (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jankó Vincent, roč. 1882, Veľký Biel (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jankovič František, roč. 1894, Reca (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jankovič Josef, roč. 1881, Borský Peter (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janosovics Peter Pavel, roč. 1884, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 72 narodení mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Hitschfeld František, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chiba Teodor, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janči Vincenc, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Maďarsko

 • Gelencser František, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jancsár Stefan, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsko

 • Hassmann Leopold August, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.