Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Pešieho pluku č. 72 (časť I.)

Peší pluk č. 72  patril medzi tie jednotky rakúsko-uhorskej armády v ktorých počas prvej svetovej vojny slúžilo množstvo mužov z dnešného Slovenska. Tento pluk mal doplňovací obvod Prešporok. Vznikol už  1. februára 1860 na základe rozkazu z 27. 1. 1859, ako radový pluk habsburskej armády. Bol zostavený z II. a III. práporu  Radového pešieho pluku veľmajstra rádu nemeckých rytierov č. 4 a II. práporu Radového pešieho pluku  Ajroldi č. 2. V roku 1864 sa tento pluk zúčastnil ťaženia do Šlésvicka-Holštajnska v rámci takzvanej 2. nemecko-dánskej vojny (Prusko a Rakúsko, ako členovia Nemeckého spolku vyhlásili vojnu Dánsku). Pluk bol súčasťou Dormusovej, neskôr Kalikovej brigády zo VI. zboru generála von Gablenza. Väčších bojových operácii sa v tomto vojnovom konflikte nezúčastnil. Väčšinu tejto krátkej vojny strávil pluk obliehaním mesta Friedericia.

Po vypuknutí Prusko-rakúskej vojny v roku 1866 bol pluk priradený k I. zboru Severnej armády. V rámci tohto zboru pluk bojoval pri Mníchovom Hradišti, Jičíne a Hradci Králové. Iba IV. prápor pluku  sa bojovému nasadeniu vyhol pretože bol priradený k posádke pevnosti Jozefov. V roku 1878 sa IR 72 stal súčasťou okupačnej armády, ktorá obsadzovala Bosnu a Hercegovinu. V roku 1883 bol z tohto pluku vyčlenený jeden prápor z ktorého bol postavený nový Peší pluk č. 102.

Pred prvou svetovou vojnou niesla táto jednotka čestný názov Freiherr von David. Vojaci pluku nosili svetlomodré výložky (odtieň lichtblau) a uniforma mala gombíky žltej farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil štáb pluku, I., III., a IV. prápor. Iba II. prápor bol dislokovaný v meste Teodo. Národnostné zloženie pluku v roku 1914 bolo nasledujúce: 51% Slováci, 28% Maďari, 20 % Nemci, 1% ostatný. V pluku bol teda výrazný slovenský element. Mobilizačné plány zaradili tento pluk do 27. pešej brigády (27. IBrig), ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. ID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru. Prešporský V. zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora von Dankla, ktorá bola určená na front v Haliči proti ruskej armády.

Osobitnú vojnovú cestu mal II. prápor pluku, ktorý sídlil v Teode. Tento prápor bol zaradený do 14. horskej brigády (14. GBrig), ktorá bola súčasťou 47. pešej divízie (47. ID). Divízia bola priamo podriadená 6. armáde, ktorá bola určená na front do Bosny a Herzegoviny proti Srbsku.

V auguste 1914 tiahol zmobilizovaný pluk do vojny pod vedením plukovníka Ernsta Wossalu. Celú vojnu pluk absolvoval v zostave 14. pešej divízie. Od začiatku vojny do októbra 1916 strávila táto divízia na východnom fronte. Potom bola 14. ID prevelená na taliansky front, kde bojovala až do konca vojny.

Prvé bojové skúsenosti získal prešporský pluk v  bojoch pri Krasniku. Víťazstvo v tejto bitke bolo vykúpené krvavými stratami.  Následne sa začal postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914). Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke pri Limanowej (19.-31. 12.1914).

Rok 1915 sa začal v znamení krvavých bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia divízia bola prevelená k 2. armáde generála Böhma-Ehrmolliho. Divízia absolvovala väčšinu karpatských bojov a po víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach (máj 1915), patrila divízia k jednotkám, ktoré prenasledovali ustupujúce ruské sily. Do väčších stretov sa divízia dostala pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grodku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabilizoval a až do júna 1916, keď vypukla Brusilovová ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti nachytal ruský útok rakúsko-uhorské armády nepripravené. Po prvých neúspechoch sa podarilo ruské útoky zastaviť. Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na východnom fronte divízia absolvovala počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 1916 boli „Prešporáci“ prevelení na taliansky front, ale až do apríla 1917 sa divízia nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia mala dostatok času na aklimatizáciu na novom bojisku. V apríli bola 14. pešia divízia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V tomto priestore zažili prešporskí vojaci prvé významné strety s talianskou armádou. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na prelome augusta a septembra zase 11. bitky na rieke Soča. Po úspešnom prielome pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila postupu k rieke Tagliamento, kde sa front na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešporská divízia patrila medzi jednotky, ktoré mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva porazená a začal sa strastiplný ústup k Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia zúčastňovala, až do začiatku novembra, kedy došlo k zastaveniu bojov na talianskom fronte.

  Medzi padlými vojakmi prešporského  IR 72 boli aj títo vojaci:

 • Adamčík Marek, roč. 1866,  Turzovka (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Achberger Pavel, roč. 1885, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Antal Franz, roč. 1885, Zohor (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Arpa Josef, roč. 1886, Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bachronik Josef, roč. 1869, Veľké Rovné (okres Bytča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bartalos Adalbert, roč. 1887, Dolný Štál (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bartovics Martin, roč. 1872, Piešťany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Belicza Stefan, roč. 1866, Suchá nad Parnou (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benedik Ján, roč. 1878, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benes Matias, roč. 1885, Kráľov Brod (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benkovský Jozef, roč.1889, Galanta (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Berger Móric, roč. 1894, Prievaly (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blaho Daniel, roč. 1883, Myjava (okres Myjava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blanarovics Rudolf, roč. 1885, Jaslovské Bohunice – m. č.  Bohunice (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blaško Imrich, roč. 1886, Krakovany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blatnák Ján, roč. 1896, Brezová pod Bradlom (okres Myjava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blažek Ján, roč. 1891, Prietrž (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blažek Michal, roč. 1873, Tešedíkovo (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blažek Rudolf, roč. 1886, Plavecký Mikuláš  (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bobocky Jozef, roč. 1893, Podolie (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bognár Ján, roč. 1879, Nový Život – m. č. Malý Máger (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bott Štefan, roč. 1891, Horný Bar (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bruško Samuel, roč. 1888, Myjava (okres Myjava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Buberník Ján, roč. 1894, Vištuk (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Budavszký Paul, roč. 1897, Bílkove Humence (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Buzinkai Vilhelm, roč. 1892, Bratislava – m. č. Devín (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cintula Josef, roč. 1870, Borský Mikuláš (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csandal Štefan, roč. 1892, Horné Saliby (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cserny Štefan, roč. 1892, Ružindol (okres Trnava). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Csiba Jozef, roč. 1892, Dolná Potôň (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csiba Michal, roč.1894, Dunajský Klátov (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csicsay Jan, roč. 1881, Čiližská Radvaň (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csuklovics Cyril, roč. 1870, Budmerice (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czigány János, roč. 1894, Dolné Letanovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czikhard Dénes (Dionisius), roč. 1894, Hrubá Borša (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czmero Leopold, roč. 1898, Horné Orešany (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Čechvala Juraj, roč. 1873, Častkovce (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Čemec Blažej, roč. 1892, Kajal (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Česnek Vavřinec, roč. 1893, Báhoň (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Danysch Pavel, roč. 1874, Senica (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • David Josef, roč. 1882, narodený v Rakúsku, príslušný do Rohožník (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demjan Julius, roč. 1893, Voderady (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Deutsch Armin Arnold, roč. 1890, Slepčany (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Deutsch Karol, roč. 1871, narodený v Rakúsku, príslušný do Chvojnica (okres Myjava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobrovský Štefan, roč. 1895, Plavecké Podhradie (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Donáth František, roč. 1894, Bernolákovo (okres Senec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dramčik Karol, roč. 1871, Tomášikovo (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Draskovič Štefan, roč. 1883, Stupava – m.č. Mást (okres Myjava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drgonec Martin, roč. 1872, Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drobný Štefan, roč. 1900, Sereď (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Držík Jozef, roč. 1881, Ostrov (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dubnička Jozef, roč. 1891, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dugovics Sylvester, roč. 1894, Šenkvice (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fleischmann Simon, roč. 1891, Michal na Ostrove (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 72 narodení mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Bartel Ján, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností.
 • Breuer Anton, roč. 1862, zomrel za neznámych okolností.

Maďarsko

 • Csikós Eduard, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demjén Gabriel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovinsko

 • Czipot Ján, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Czenky Štefan, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315