Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť XIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor. Pluk bol v rámci IV. honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Tekovský – všetky okresy, Ostrihomský – všetky okresy, Hontiansky – všetky okresy s mestom Banská Štiavnica a Nitriansky – okres Nitra. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z väčšej časti západného, menšej stredného Slovenska a z okresu severomaďarského mesta Ostrihom (Esztergom, Maďarsko). Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti.  Veliteľom pluku bol plukovník Lazarus Formanek.

Mobilizačné plány určovali nitriansky pluk č. 14 spolu s trenčianskym č. 15 do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

 Medzi padlými vojakmi nitrianskeho HIR 14 boli aj títo vojaci:

 • Tóth Ľudevít, roč. 1872, Palárikovo (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Tóth Ondrej, roč. 1879, Moča (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Tóth Rudolf, roč. 1882, Diakovce (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Štefan, roč. 1893, Kamenín (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Štefan, roč. 1895, Sikenička (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • TóthVojtech, roč. 1889, Štúrovo (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Tővises Gyula, roč. 1891, Veľký Pesek (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trenko Jozef, roč. 1896, Kubáňovo (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Trnka Alexander, roč. 1881, Plavé Vozokany (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Truben Štefan, roč. 1887, Lovča (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trubinyi Ján, roč. 1891, Vráble (okres Nitra). Padol na fronte v Bukovine.
 • Trubinyi Lukáč, roč. 1885, Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Tručík Jozef, roč. 1891, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Tuček Ondrej, roč. 1900, Horné Mladonice (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turanovič Ján, roč. 1881, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turčan Štefan, roč. 1893, Veľká Lehota (okres Žarnovica). Padol na fronte v Taliansku.
 • Uhrin Ján, roč. 1881, Horné Semerovce (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Uhrin Michal, roč. 1887, Orovnica (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Uhrin Pavel, roč. 1878, Stredné Plachtince (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Ulbrich Michal, roč. 1878, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Uličný Ján, roč. 1877, Čaradice (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Urban Ján, roč. 1897, Galanta (okres Galanta). Padol na východnom fronte.
 • Urban Štefan, roč. 1872, Veľké Pole (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vach Leonard, roč. 1882, Koválov (okres Senica). Padol na východnom fronte.
 • Vajnarovský Julius, roč. 1895, Horná Seč (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valach Jozef, roč. 1894, Cabaj-Čápor (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Valko Ján, roč. 1881, Čaka (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Valkovič Imrich, roč. 1875, Beladice (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vallúš Jozef, roč. 1876, Dolné Rykynčice (okres Krupina). Padol na fronte v Taliansku.
 • Váradi Karol, roč. 1874, Malý Šariš (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Varga Ludevit, roč. 1895, Tekovské Lužany (okres Levice). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Varga Lukáš, roč. 1884, Nová Dedina – m. č. Tekovská Nová Ves (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Varga Štefan, roč. 1895, Balog nad Ipľom (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Vasinszky Jakub, roč. 1872, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Veres Johann, roč. 1875, Komjatice (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Veverka Herman, roč. 1891, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Vida Jozef, roč. 1880, Maňa – m. č. Veľká Maňa (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Viglaszký Peter, roč. 1895, Veľká Lehota (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Vnučko František, roč. 1887, Drážovce (okres Krupina). Padol na fronte v Haliči.
 • Vojtech Ondrej, roč. 1887, Maňa – m. č. Veľká Maňa (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Volber Štefan, roč. 1883, Nemecký Svodín (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Vozár Jozef, roč. 1884, Nová Baňa (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Vrba Martin, roč. 1879, Dolné Madonice (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vrška Pavel, roč. 1887, Opava (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Wacker Julius, roč. 1876, Terany (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weber Ondrej, roč. 1880, Nová Lehota (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Weisz Adolf, roč. 1882, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weisz Gregor, roč. 1880, Janova Lehota (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Weisz Herman, roč. 1884, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Weisz Jozef, roč. 1886, Krahule (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Wolf Ede, roč. 1887, Nová Baňa (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Zácsik Štefan, roč. 1895, Výčapy – Opatovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zahorecz Ján, roč. 1895, Pukanec (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Zachar Viliam, roč. 1882, Rybník (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Zakluka Ludvik, roč. 1892, Podhájska – m. č. Belek (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Zanyecz Lukáčz, roč. 1877, Jarok (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zaujec Vincent, roč. 1877, Jarok (okres Nitra). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Zelina Jozef, roč. 1893, Ihráč (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Haliči.
 • Zental Ľudevít Rudolf, roč. 1887, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zhorela Jozef, roč. 1891, Keť (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Zima Jozef, roč. 1896, Vráble (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Zimmermann Štefan, roč. 1882, Veľké Pole (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Znamenák Ondrej, roč. 1871, Nedožery-Brezany (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zorvan Jozef, roč. 1897, Banský Studenec (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Zsiarovszký Ján, roč. 1876, Dolné Hámre (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Zsigmond Dávid, roč. 1886, Sebechleby (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Zsigmond Jozef, roč. 1879, Senohrad (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Zsiros Štefan, roč. 1896, Štúrovo (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Žiarovský Štefan, roč. 1885, Horné Hámre (okres Žarnovica). Padol na fronte v Bukovine.
 • Žigmond Juraj, roč. 1876, Čekovce (okres Krupina). Padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 14 narodení mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Wasíček Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Zalaba František, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Valentín Michal, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Velmovský Michal, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vig Leopold, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Waisner Alexander, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 14 bez určenia bydliska:

Spracoval: Mgr. Viktor Szabó

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315