Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Pešieho pluku č. 71 (časť II.)

Najznámejšia jednotka rakúsko-uhorskej armády v ktorej slúžili prevažne Slováci je jednoznačne Peší pluk č. 71 z Trenčína. Je znám najmä vzburou svojho doplňovacieho telesa v srbskom meste Kragujevac v roku 1918, ktorá sa stala symbolom odporu slovenských vojakov k vojne. Samotná vzbura sa odohrala až v roku 1918. Medzitým prešli slovenskí „ drotári“ dlhou frontovou cestou a ich vojnové výkony sa medzi ostatnými pešími plukmi rakúsko-uhorskej armády vôbec nestratili.

Peší pluk č. 71 mal dlhú históriu. Vznikol už v 1. februára 1860 pri reorganizácii rakúskej armády spojením troch poľných práporov už existujúcich plukov IR 8 (Brno), IR 12, Komárno a IR 54 (Olomouc).  Krst ohňom prežil tento pluk počas Prusko-rakúskej vojny v roku 1866. Od roku 1882 sídlil v Trenčíne. Postupne sa ustálilo doplňovacie územie tohto pluku. Slúžili v ňom najmä muži z vtedajšej Trenčianskej, Nitrianskej, Turčianskej a Oravskej župy. Už vtedy dostal prívlastok „ Drotársky“ regiment, čo súviselo s tradíciou drotárstva v týchto regiónoch.

Už pred prvou svetovou vojnou niesol tento pluk čestný názov Galgótzy, podľa známeho rakúskeho-uhorského  generála.Vojaci pluku nosili červné výložky (odtieň krebsrot) a uniforma mala gombíky žltej farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil štáb pluku, II., III. v Trenčíne, I. prápor v Trnave a IV. prápor v Prešporku. Národnostné zloženie pluku v roku 1914 bolo nasledujúce: 85% Slováci,15% ostatni, V pluku bol teda výrazný slovenský element. Mobilizačné plány zaradili tento pluk do 27. pešej brigády (27. IBrig), ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. ID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru. Prešporský V. zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora von Dankla, ktorá bola určená na front v Haliči proti ruskej armády. Pred odchodom na front slúžil dňa 8. augusta 1914 v Trenčíne poľnú omšu kurát Jozef Tiso

V auguste 1914 tiahol zmobilizovaný pluk do vojny pod vedením plukovníka Felixa Ritter Unschuld von Melasfeld. Celú vojnu pluk absolvoval v zostave 14. pešej divízie. Od začiatku vojny do októbra 1916 strávila táto divízia na východnom fronte. Potom bola 14. ID prevelená na taliansky front, kde bojovala až do konca vojny.

Prvé bojové skúsenosti získal trenčiansky pluk v  bojoch pri Krasniku. Víťazstvo v tejto bitke bolo vykúpené krvavými stratami.  Následne sa začal postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914).  Po bojových stretoch pri Lubline mal pluk už 50% straty a potreboval prvé výrazné doplnenie pochodovými prápormi.

Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke pri Limanowej (19.-31. 12.1914).

Rok 1915 sa začal v znamení krvavých bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia divízia bola prevelená k 2. armáde generála Böhma-Ehrmolliho. Vojaci trenčianskeho pluku sa tak so svojou divíziou dostali do víru krutej karpatskej kampane. Stali sa tak jednou z mála „slovenských“ jednotiek rakúsko-uhorskej armády, ktoré bojovali na území dnešného Slovenska. Stalo sa tak na území dnešného okresu Snina.   Divízia absolvovala väčšinu karpatských bojov a po víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach (máj 1915), patrila divízia k jednotkám, ktoré prenasledovali ustupujúce ruské sily. Do väčších stretov sa divízia dostala pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grodku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabilizoval a až do júna 1916, keď vypukla Brusilovová ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti nachytal ruský útok rakúsko-uhorské armády nepripravené. Po prvých neúspechoch sa podarilo ruské útoky zastaviť. Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na východnom fronte divízia absolvovala počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 1916 boli „Prešporáci“ prevelení na taliansky front, ale až do apríla 1917 sa divízia nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia mala dostatok času na aklimatizáciu na novom bojisku. V apríli bola 14. pešia divízia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V tomto priestore zažili a j trenčianski í vojaci prvé významné strety s talianskou armádou. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na prelome augusta a septembra zase 11. bitky na rieke Soča. Po úspešnom prielome pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila postupu k rieke Tagliamento, kde sa front na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešporská divízia patrila medzi jednotky, ktoré mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva porazená a začal sa strastiplný ústup k Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia zúčastňovala, až do začiatku novembra, kedy došlo k zastaveniu bojov na talianskom fronte.

 Medzi padlými vojakmi trenčianskeho IR 71 boli aj títo vojaci:

 • Latyák Emerich, roč. 1892, narodený v Maďarsku, príslušný do Námestovo (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majko Michael, roč. 1886, Trenčín (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malec Jozef, roč. 1892, Dubodiel (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Martiska Matej, roč. 1870, Dolná Poruba (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Masač Juraj, roč. 1889, Štvrtok (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maszlák Andrej, roč. 1894, Čadca (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matejička Johann, roč. 1894, Červený Kameň (okres Ilava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matejka Štefan, roč. 1898, Ostratice-Malé Bielce – m.č. Veľké Ostratice (okres Partizánske). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mecsko Peter, roč. 1871, Rajecká Lesná (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Micsura Viktor, roč. 1894, Dlhé Pole (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Midlár Pavel, roč. 1892, Oravské Veselé (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikusinecz Ondreáš, roč. 1885, Horná Súča (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mojžiš Stefan, roč. 1882, Veľké Bierovce (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mravec Pavel, roč. 1896, Raková (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mucha Ambroz, roč. 1875, Belá (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mucha Ferdinand, roč. 1881, Turček – m.č. Dolný Turček (okres Turčianske Teplice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nádasdy Viktor, roč. 1894, Bratislava – m.č. Vajnory (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oravetz Ferdinand, roč. 1896, Krtovce (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petko Matej, roč. 1894, Horná Krupá (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plagány Ján, roč. 1886, Bánovce nad Bebravou – m.č. Horné Ozorovce (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Podluczký Michal, roč. 1895, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na fronte v Haliči.
 • Psota Ondrej, roč. 1880, Dolná Súča (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pszotny Michal, roč. 1880, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rentka Jozef, roč. 1896, Klin (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Repa Josef, roč. 1887, Dolná Súča (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Repatý Václav, roč. 1883, narodený na Morave, príslušný do Lúky (okres Púchov). Padol na fronte.
 • Rosenberg Anton, roč. 1896, Slovenské Pravno (okres Turčianske Teplice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozsina Ludevit, roč. ?, Trenčín (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rusna Josef, roč. 1881, Oravská Polhora (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruszňák Erzikár, roč. 1882, Považská Bystrica – m.č. Považské Podhradie (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rusznák Stephan, roč. 1894, Cerová – m.č. Rozbehy (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rusznyák Gregor, roč. 1888, Horná Štubňa (okres Turčianske Teplice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rykan Jan, roč. 1898, Turzovka (okres Čadca). Zomrel na fronte.
 • Sándorcsin Ondrej, roč. 1889, Turčianske Teplice (okres Turčianske Teplice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sebak Georg, roč. 1890, Ilava (okres Ilava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sedlák Matúš, roč. 1875, Vrícko (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sevcsík Michal, roč. 1882, Leštiny (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simal Šimon, roč. 1882, Staškov (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slis Štefan, roč. 1884, Poľný Kesov – m. č. Kesovský Pereš (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stefanka György, Rudinská (okres Kysucké Nové Mesto). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stokáč Josef, roč. 1896, Žilina – m.č. Závodie (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Strbavi Paul, roč. 1889, Nesluša (okres Kysucké Nové Mesto). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Strelinger Samuel, roč. 1893, Veličná (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Suchay František, roč. 1893, Bytča – m.č. Hrabové (okres Bytča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sulhanek Ondrej, roč. 1893, Šútovce – m.č. Horné Šútovce (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Számko František, roč. 1886,narodený na Morave, príslušný do Lazy pod Makytou – m.č. Dubková (okres Púchov). Zomrel na fronte.
 • Szecsánszky Matej, roč. 1892, Kšiná – m.č. Závada pod Čiernym vrchom (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szkarka Pavel, roč. 1869, Nové Mesto nad Váhom – m.č. Mnešice (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smrzsik Szurcsik Anton, roč. 1880, Vavrečka (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šimůrka Adam, roč. 1896, Prečín (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Taliga stefan, roč. 1872, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tesko Jozef, roč. 1890, Šalgočka (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomaníčka Ján, roč. 1890, Dubnica nad Váhom – m.č. Prejta (okres Dubnica nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trnovský Štefan, roč. 1891, Dolná Súča (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tutka Tomáš, roč. 1883, Raková (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Uhl Gustáv, roč. 1886, Trenčín (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vašek Michal, roč. 1891, Trnovec (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vrabecz Ján, roč. 1880, Turany (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vranyik Josef, roč. 1892, Oravské Veselé (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Watterka Serafin, roč. 1872, Oravská Polhora (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wiener Adolf, roč. 1891, Beckov (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zahora Stephanus, roč. 1896, Bziny (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zahradník Josef, roč. 1876, Dubnica nad Váhom – m.č. Prejta (okres Dubnica nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zany Jiři, roč. 1886, Zázrivá  (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Závodský Daniel, roč. 1897, Žilina – m.č. Závodie (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zelenák Ján, roč. 1895, Zlatovce – m.č. Hanzlíková (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zelik Josef, roč. 1895, Ladce (okres Ilava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsatka Antonín, roč. 1888, Topoľčany (okres Topoľčany). Zomrel na fronte.

Vojaci IR 71 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Molnár Ján, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poľsko

 • Marmutya Vendel, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Szajda Stefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Srbsko

 • Stojanov Gragoljub, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.