Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “šoproňského” Honvédskeho pešieho pluku č. 18 (časť I.)

Malá skupina mužov z územia dnešného Slovenska slúžila aj v Honvédskom pešom pluku č. 18 ( HIR 18). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pred prvou svetovou vojnou mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 54 % Nemci, 39 % Maďari a 7 % ostatné národnosti.  Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Šoproň. V mierovom období sídlil štáb pluku a  všetky tri prápory v Šoproni. Podľa mobilizačných plánov bol HIR 18 zaradený do 73. honvédskej pešej brigády (73. HIBrig), ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie (37. HID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru, ktorý bol v rámci 1. armády určený na východný front proti ruskej armáde. Na front vyrazil pluk pod vedením plukovníka Lajosa Korompai Brunswika.  Medzi padlými vojakmi z tohto pluku sa nachádza niekoľko desiatok mužov z územia dnešného Slovenska.

Medzi padlými vojakmi šopronského HIR 18  boli aj títo vojaci:

 • Abrahám Michal, roč. 1896, Solčany (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Ács Ján, roč. 1877, Abrahám (okres Galanta). Padol na fronte v Bukovine.
 • Anyestrik Alexander, roč. 1896, Dvorany nad Nitrou (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Bartsch Johann Aurel, roč. 1892, Poprad – m. č. Spišská Sobota (okres Poprad). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Basztuga Ján, roč. ?, Beluša (okres Púchov). Padol na východnom fronte.
 • Bellobrad Jozef, roč. 1892, Beluša (okres Púchov). Padol na východnom fronte.
 • Brüll Arpád, roč. 1897, Trnava (okres Trnava). Padol na fronte v Bukovine.
 • Darányi Benedikt, roč. 1878, Bratislava (okres Bratislava). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Dobis Jozef, roč. 1877, Brusno (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Gyuriczka Jakub, roč. ?, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Gyurko Ján, roč. 1896, Tešmák (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Hudák Michal, roč. 1898, Radačov (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hutira Gregor, roč. 1880, Nesluša (okres Kysucké Nové Mesto). Padol na východnom fronte.
 • Jóba Ladislav, roč. 1896, Martovce (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Jónás Zoltán, roč. 1897, Diakovce (okres Šaľa). Padol na východnom fronte.
 • Juracsik Michal, roč. 1897, Skalica (okres Skalica). Padol na východnom fronte.
 • Kiss Štefan, roč. 1894, Kostolná pri Dunaji (okres Senec). Padol na fronte v Haliči.
 • Knittel Ján, roč. 1896, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Kolibács Gregor, roč. 1877, Trnové (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Král Mikuláš, roč. 1877, Prestavlky (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Lach Jan, roč. 1872, Vyšné Ružbachy (okres Stará Ľubovňa). Padol na východnom fronte.
 • Lepsik Ján, roč. 1899, Hontianske Moravce – m. č. časť Opatové Moravce (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Macsádi Karol, roč. 1888, Chľaba (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Maga Gejza, roč. 1896, Čifáre (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Makai Julius, roč. 1896, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Matejovszky Adam, roč. 1882, Lutiše (okres Žilina). Padol na fronte v Haliči.
 • Nagy František, roč. 1896, Bajč – m. č. Vlkanovo (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Novák Petr, roč. 1893, Jarabina (okres Stará Ľubovňa). Padol na fronte v Haliči.
 • Pavlovčik Ondrej, roč. 1880, Zábrež (okres Dolný Kubín). Padol na fronte v Bukovine.
 • Polaczký Kudlej Ondrej, roč. 1875, Visolaje (okres Púchov). Padol na východnom fronte.
 • Rehák Ondrej, roč. 1879, Jarok (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Scabak Michal, roč. 1890, Pitelová (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Sisolak František, roč. 1875, Studienka (okres Malacky). Padol na východnom fronte.
 • Slezák Ján, roč. 1897, Studienka (okres Malacky). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Sormann Štefan, roč. 1896, Laskár (okres Martin). Padol na východnom fronte.
 • Suba Zigmund, roč. 1891, Pastovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Swerzel Štefan, roč. 1875, Brodzany (okres Partizánske). Padol na fronte v Bukovine.
 • Szrnanek Juraj, roč. 1875, Bzince pod Javorinou (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szücs Andrej, roč. ?, Modrany (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Šurina Jozef, roč. 1896, Piešťany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Karol, roč. 1896, Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Varga František, roč. 1896, Zemné (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Zlamal Jozef, roč. ?, Skalica (okres Skalica). Padol na východnom fronte.
 • Zlešig Ján, roč. 1893, Bohunice (okres Levice). Padol na východnom fronte.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.