Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského Pešieho pluku č. 85 (časť I.)

Malá skupina mužov z územia dnešného Slovenska slúžila aj v Pešom pluku č. 85 ( IR 85). Tento pluk vznikol v roku 1883. Pluk niesol čestný názov von Gaudernak. Pred prvou svetovou vojnou mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 33 % Rusíni, 29 % Rumuni, 28 % Maďari a 10 % ostatné národnosti. V mierovom období sídlil štáb pluku, I. a IV. prápor v Levoči, II. prápor v Marmarošskej Sihoti a III. prápor v Rogatici. Podľa mobilizačných plánov bol IR 85 zaradený do 54. pešej brigády (54. IBrig), ktorá bola súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Táto divízia bola podriadená VI. zboru, ktorý bol v rámci 4. armády určený na východný front proti ruskej armáde. Na front vyrazil pluk pod vedením plukovníka Oskara Rittera Bolberitza von Bleybach. Napriek tomu, že tento pluk nemal doplňovací okrsok na území dnešného Slovenska, nachádza sa medzi jeho padlými asi 40 mužov z nášho územia.

 

Medzi padlými vojakmi o IR 85 boli aj títo vojaci:

 • Abraham Michal, roč. 1883, Senec (okres Slovensko). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blahut Matej, roč. 1893, Liptovská Kokava (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Taliansku.
 • Czipárik Jozef, roč. 1893, Ruská Nová Ves (okres Prešov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Dittler Franz, roč. 1895, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Droppa Peter, roč. 1882, Liptovské Kľačany (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Taliansku.
 • Ďurdás Samuel, roč. 1880, Gelnica (okres Gelnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Fischer Alfred Erust, 1890, Tvarožná (okres Kežmarok). Padol na fronte v Bukovine.
 • Fleischhacker Leo, roč. 1891, Sirk (okres Revúca). Padol na fronte v Taliansku.
 • Hartev Herman, roč. 1881, Komárno (okres Komárno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Hubaj Štefan, roč.1896, Nemecká Ľupča (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ištvánkó Geza, roč. 1894, Poprad – m. č. Spišská Sobota (okres Poprad). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janosko Michal, roč. 1872, Malý Kazimír (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Janoščik Juraj, roč. 1879, Jarabina (okres Stará Ľubovňa). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Kapsa Andrej, roč. 1891, Veľké Dravce (okres Lučenec). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kinyiska Ján, roč. 1898, Jabloňov nad Turňou (okres Rožňava). Zomrel v zázemí.
 • Koll Nikolaus, roč. 1886, Bajerovce (okres Sabinov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Korányi Paul, roč. 1872, Slovenská Lupča (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Michal, roč. 1890, Jakubovany (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kulifaj Josef, roč. 1877, Muránska Huta (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Kunczius Johan, roč. 1889, Levoča (okres Levoča). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Lapsanszky Michal, roč. 1887, Jánovce – m. č. Machalovce (okres Poprad). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Levy Salamon, roč. 1879, narodený na Ukrajine, príslušný do obce Tešedíkovo (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Löfkovič Ladislav, roč. 1893, Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Mackó Michael, roč. 1882, Ľubica (okres Kežmarok). Padol na fronte v Haliči.
 • Materni Franz, roč. 1897, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Momko Ján, roč. 1876, Bobrovec (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Taliansku.
 • Nagy Béla, roč. 1874, Dolná Pôtoň (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Payer Ján, roč. 1895, Poprad – m. č. Veľká (okres Poprad). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pokuta Michael, roč. 1888, Hrišovce (okres Gelnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Raduk Franz, roč. 1886, Huty (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Salata Georg, roč. 1890, Marhaň (okres Svidník). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Savernoch Josef, roč. 1894, Liptovská Teplička (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sima Johan, roč. 1885, Margecany (okres Gelnica). Padol na fronte v Taliansku.
 • Sőtér Johann, roč. 1882, Smolník (okres Gelnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Stanko Vasul, roč. 1893, Veľký Lipník (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szatmári Josef, roč. 1896, Streda nad Bodrogom (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szlivka Peter, roč. 1890, Liptovská Poruba (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Vojtus Johan, roč. 1894, Harichovce (okres Spišská Nová Ves). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.