Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “ostrihomského” Pešieho pluku č. 26 (časť VIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Je to z dôvodu, že dopĺňali mužstvo z územia dnešnej Slovenskej republiky a samozrejme aj preto, že výraznú časť vojakov takéhoto pluku tvorili priamo Slováci. Jedným z takýchto plukov je aj Peší pluk č. 26 (IR 26). Tento pluk vznikol v roku 1717. Bol dopĺňaný z obvodu Gran – Esztergom. V roku 1914 pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku takéto: 53% Maďari, 38% Slováci, 9% ostatné národnosti. Pred vojnou bol štáb spolu s I., II. a IV. práporom dislokovaný v Györi a III. Prápor sídlil v Ostrihome.

Mobilizačné plány zaradili tento pluk do zostavy 65. pešej brigády (65. IBrig), ktorá bola súčasťou 33. pešej divízie (33. ID) z Komárna. Divízia bola súčasťou V. zboru z Prešporku a spolu so svojím zborom bola určená na front do Haliče proti Rusku. V rámci 33. pešej divízie pôsobil pluk počas celej vojny, takže bojová cesta pluku je totožná z bojovou cestou divízie.

Do bojov vstúpila komárňanska divízia pod velením poľného podmaršala Karla von Rebrachu. V auguste 1914 33. pešia divízia absolvovala bojový krst v známej bitke pri Krasniku. Rakúsko-uhorské jednotky síce zvíťazili, ale krvavé straty z tejto bitky napovedali, ako  bude vojna v skutočnosti vyzerať. Na prelome augusta a septembra 1914 bojovala divízia pod mestom Lublin. Tu ju zachytil ruský protiútok zo začiatku septembra, po ktorom sa rakúsko-uhorské jednotky museli stiahnuť hlboko do Haliče. V októbri 1914 sa rakúsko-uhorské jednotky pokúsili o druhú ofenzívu v Haliči. Komárňanska divízia sa  v dňoch 22.-26. októbra zúčastnili ťažkých bojov pri meste Ivangorod. 1. armáda v rámci ktorej 33. pešia divízia bojovala utrpela pri Ivangorode porážku a musela ustúpiť, podobne ako aj ostatné rakúsko-uhorské armády. Ústupové boje sa skončili, až pod Krakovom, kde sa divízia zúčastnila úspešných bojov pri samotnom Krakove, ale najmä dôležitého víťazstva pri Limanowej.

V januári 1915 bola 33. pešia divízia prevelená k 3. armáde do Karpát. Pre 33. pešiu divíziu sa karpatské boje začínajú v januári 1915. Začiatkom januára  bola divízia súčasťou V. zboru a bola rozmiestnená v priestore mesta Snina. Celý V. zbor sa nachádzal na pravom krídle 3. armády a mal byť súčasťou hlavného náporu v smere na Cisnu a Baligród. Ešte v dňoch 3. – 11. 1915 sa divízia nachádzala v okolí mesta Snina. Divízia sa zúčastnila ofenzívy od prvých hodín. Celý V. zbor pod vedením poľného zbrojmajstra Puhalla von Brlog začal svojim postupom na Ustrzyki Dolne ofenzívu 3. armády. Pred nimi nemali ruské jednotky súvislo bránenú líniu. Tento priestor kryli iba jazdecké hliadky. Postup V. zboru spomaľoval viac terén, než aktivita nepriateľa.

33. pešia divízia spolu s celým V. zborom patrila k jednotkám, ktorým sa podarilo najviac postúpiť počas januárovej ofenzívy. Niekoľko dní neustálych ofenzívnych akcií totálne vyčerpali útočiace jednotky. Vojaci trávili vonku celé dni a noci, čo sa odrazilo na ich stave morálke. Hromadne sa šírila apatia a ľahostajnosť. Od 29. januára museli divízie V. zboru odrážať nepriateľské protiútoky. O žiadnej ofenzíve už nemohlo byť ani reči. V priebehu 14 dni bojov stratil V. zbor 16 600 mužov. Koncom januára sa oteplilo a cez deň vojakov zalial výdatný dážď. V noci teploty klesali pod nulu a mokrá výstroj na vojakoch zmrzla na kosť. Celé týždne museli v týchto podmienkach vojaci plniť bojové úlohy. Matriky IR 26 vykazujú vysoké straty na konci januára 1915, keď pluk bojuje v okolí obce Boberka. Začiatkom februára pluk bojoval v priestore obcí Smolník a Lutowiska. V tom istom priestore pluk bojuje aj v marci 1915. V priebehu bojov bol postupne pluk zatlačený južnejšie a bojoval v katastri obce Stuposiany (13.-26.marec 1915). Začiatkom apríla pluk ustupuje cez Ustrzyky Gorne a Wolosate na dnešný poľsko-ukrajinský hraničný hrebeň hôr. Pluk v dňoch 12.- 29. apríla viedol tvrdé boje v katastri obce Zahorb,  najmä v priestore kóty Čeremcha.

Po skončení karpatskej kampane sa 33. pešia divízia zúčastňuje prenasledovania ruských jednotiek do Haliče. Divízia bojovala pri Sanoku (9.-10. mája 1915), pri Przemysli (prelom mája a júna 1915), na Gnilej Lipe (prelom júna a júla 1915). Koncom augusta 1915 sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. Ťažké boje vojaci tejto divízie absolvovali na rieke Sereth (6.-12. septembra 1915) a počas ruskej protiofenzívy pri Lucku (13.-24. septembra 1915). Na dlhé mesiace sa v Haliči začali pozičné boje. Jednotky sa zakopali a frontová línia sa celé mesiace nehýbala. Relatívne pokojné obdobie sa skončilo obrovským šokom, ktorý pre rakúsko-uhorské jednotky znamenala Brusilovová ofenzíva. 33. pešia divízia bojovala najmä v oblasti Brody. Obzvlášť ťažkým bojom musela 33. pešia divízia čeliť v bojoch v sektore Zalosce (4.-8. augusta 1916). Až do júla 1917 bojovala 33. pešia divízia vo východnej Haliči. V júli bola prevelená na taliansky front. V septembri sa zapojila do 12. bitky na rieke Soča. Od začiatku novembra je divízia rozmiestnená na rieke Piava. V júni 1918 sa zúčastní osudovej ofenzívy na tejto rieke. Po porážke rakúsko-uhorskej ofenzívy sa divízia pripája k všeobecnému ústupu. Bojové operácie sa pre túto divíziu končia začiatkom novembra 1918.

 Medzi padlými vojakmi ostrihomského IR 26 boli aj títo vojaci:

 • Kuzmin Jan, roč. 1885, Bzenica (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Leponyi Andrej, roč. 1892, Dedinka (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lörincz Štefan, roč. 1886, Malé Šarovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Löwi Bernat, roč. 1897, Čaradice (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukáč-Kuruc Michal, roč. 1878, Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majcsinyik Stephan, roč. 1884, Papradno (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majtán Viktor, roč. 1882, Veľký Ďur – m. č. Rohožnica (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Málik Anton, roč. 1868, Rudinská (okres Kysucké Nové Mesto). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matzák Štefan, roč. 1892, Tekovské Lužany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Medziraczki Pavel, roč. 1889, Bátovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihálik Ján, roč. 1868, Svätoplukovo (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihalovič Ondrej, roč. 1892, Žemberovce – m. č. Horné Žemberovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikovics Štefan, roč. 1898, Hradište pod Vrátnom (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mráz Ludvig, roč. 1889, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nichta Michal, roč. 1894, Čajkov (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Obertás Ján, roč. 1886, Horné Opatovce (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pacziga Jiři, roč. 1887, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palenyik Ján, roč. 1887, Čajkov (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pető Julius, roč. 1893, Pastovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrás Štefan, roč. 1892, Želiezovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petruska Pavel, roč. 1888, Devičany – m. č. Dolný Prandorf (okresn Levice).  Padol na východnom fronte.
 • Piatrik Štefan, roč. 1896, Horné Semerovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pobori Ján, roč. 1880, Veľké Kosihy (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Poljak Balint, roč. 1897, Horná Ves (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rabota Juraj, roč. 1897, Lackov (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozinay Alexander, roč. 1894, Žiar nad Hronom (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Robb Johann, roč. 1867, Jastrabá (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sáli Pavel, roč. 1893, Nová Baňa (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sarina Ján, roč. 1865, Santovka (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schlenger Leon. roč. 1884, Vieska nad Žitavou (okres Zlaté Moravce). Zomrel na bojisku.
 • Schwarz Armin, roč. 1890, Kalná nad Hronom (obec Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simó Pavel, roč. 1878, Veľká Lehota (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slávik Ján, roč. 1885, Dačov Lom (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Steiner Simon, roč. 1894, Veľké Šarovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stevo Stefan, roč. 1896, Volkovce – m. č. Olichov (okres Zlaté Moravce).
 • Stovczer Jan, roč. 1872, Janova Lehota (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Struhar J8n, roč. 1894, Počúvadlo (okres Banská Štiavnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sutka Štefan, roč. 1888, Tesáre (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szarka Alexander, roč. 1895, Levice (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szauer Jozef, roč. 1867, Hontianske Trsťany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Székelya Jiři, roč. 1881, Pukanec (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szikora Pavel, roč. 1889, Horné Plachtince (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolcsánszky Ludvik, roč. 1878, Kalná nad Hronom – m. č. Veľká Kalná (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tamaškin Juraj, roč. 1867, Dolné Príbelce (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tekel Matúš, roč. 1888, Habovka (okres Tvrdošín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomás Michael, roč. 1884, Hrkovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trnka Jozef, roč. 1868, Krupina (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Uhrin František Ferdinand, roč. 1882, Nová Ves nad Žitavou (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ulicsny Pavel, roč. 1893, Senohrad (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vályi Julius, roč. 1891, Levice (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Ján, roč. 1891, Kamenica nad Hronom (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vaszarab Pavel, roč. 1871, Tlmače (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vlčko Ján, roč. 1870, Pečenice (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vovk Andrej, roč. 1894, Hradište (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vrubel František, roč. 1883, Dolný Pial (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 26 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Bosna a Herzegovina

 • Polowina Jovo, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Česká republika

 • Marenczok (Marynčák) František, roč. 1897, padol na fronte vo Francúzsku.
 • Svoboda Anton, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vítek Peter, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chorvátsko

 • Marnistek Jiři, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Miskulín Ivan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Radakovič Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Radosič Markó, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sawtič Ivan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolopek Mila, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Mintauer Štefan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palenyck Štepan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pittner Štefan, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Porcz Anton, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schillerwein Adalbert, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smidek Alexander, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szakolczai Pavel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szendrói Dezider, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szerszen Julius, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Taky Lulius, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tremel Johan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wizsky Jan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsebök ?. roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsko

 • Messner Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovinsko

 • Mesitz Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pilko Georg, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rasdevšek Kán, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spetz Felix, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Mažák Vasil, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 26 bez určenia pôvodu:

 • Novák Georg, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.