Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “ostrihomského” Pešieho pluku č. 26 (časť VII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Je to z dôvodu, že dopĺňali mužstvo z územia dnešnej Slovenskej republiky a samozrejme aj preto, že výraznú časť vojakov takéhoto pluku tvorili priamo Slováci. Jedným z takýchto plukov je aj Peší pluk č. 26 (IR 26). Tento pluk vznikol v roku 1717. Bol dopĺňaný z obvodu Gran – Esztergom. V roku 1914 pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku takéto: 53% Maďari, 38% Slováci, 9% ostatné národnosti. Pred vojnou bol štáb spolu s I., II. a IV. práporom dislokovaný v Györi a III. Prápor sídlil v Ostrihome.

Mobilizačné plány zaradili tento pluk do zostavy 65. pešej brigády (65. IBrig), ktorá bola súčasťou 33. pešej divízie (33. ID) z Komárna. Divízia bola súčasťou V. zboru z Prešporku a spolu so svojím zborom bola určená na front do Haliče proti Rusku. V rámci 33. pešej divízie pôsobil pluk počas celej vojny, takže bojová cesta pluku je totožná z bojovou cestou divízie.

Do bojov vstúpila komárňanska divízia pod velením poľného podmaršala Karla von Rebrachu. V auguste 1914 33. pešia divízia absolvovala bojový krst v známej bitke pri Krasniku. Rakúsko-uhorské jednotky síce zvíťazili, ale krvavé straty z tejto bitky napovedali, ako  bude vojna v skutočnosti vyzerať. Na prelome augusta a septembra 1914 bojovala divízia pod mestom Lublin. Tu ju zachytil ruský protiútok zo začiatku septembra, po ktorom sa rakúsko-uhorské jednotky museli stiahnuť hlboko do Haliče. V októbri 1914 sa rakúsko-uhorské jednotky pokúsili o druhú ofenzívu v Haliči. Komárňanska divízia sa  v dňoch 22.-26. októbra zúčastnili ťažkých bojov pri meste Ivangorod. 1. armáda v rámci ktorej 33. pešia divízia bojovala utrpela pri Ivangorode porážku a musela ustúpiť, podobne ako aj ostatné rakúsko-uhorské armády. Ústupové boje sa skončili, až pod Krakovom, kde sa divízia zúčastnila úspešných bojov pri samotnom Krakove, ale najmä dôležitého víťazstva pri Limanowej.

V januári 1915 bola 33. pešia divízia prevelená k 3. armáde do Karpát. Pre 33. pešiu divíziu sa karpatské boje začínajú v januári 1915. Začiatkom januára  bola divízia súčasťou V. zboru a bola rozmiestnená v priestore mesta Snina. Celý V. zbor sa nachádzal na pravom krídle 3. armády a mal byť súčasťou hlavného náporu v smere na Cisnu a Baligród. Ešte v dňoch 3. – 11. 1915 sa divízia nachádzala v okolí mesta Snina. Divízia sa zúčastnila ofenzívy od prvých hodín. Celý V. zbor pod vedením poľného zbrojmajstra Puhalla von Brlog začal svojim postupom na Ustrzyki Dolne ofenzívu 3. armády. Pred nimi nemali ruské jednotky súvislo bránenú líniu. Tento priestor kryli iba jazdecké hliadky. Postup V. zboru spomaľoval viac terén, než aktivita nepriateľa.

33. pešia divízia spolu s celým V. zborom patrila k jednotkám, ktorým sa podarilo najviac postúpiť počas januárovej ofenzívy. Niekoľko dní neustálych ofenzívnych akcií totálne vyčerpali útočiace jednotky. Vojaci trávili vonku celé dni a noci, čo sa odrazilo na ich stave morálke. Hromadne sa šírila apatia a ľahostajnosť. Od 29. januára museli divízie V. zboru odrážať nepriateľské protiútoky. O žiadnej ofenzíve už nemohlo byť ani reči. V priebehu 14 dni bojov stratil V. zbor 16 600 mužov. Koncom januára sa oteplilo a cez deň vojakov zalial výdatný dážď. V noci teploty klesali pod nulu a mokrá výstroj na vojakoch zmrzla na kosť. Celé týždne museli v týchto podmienkach vojaci plniť bojové úlohy. Matriky IR 26 vykazujú vysoké straty na konci januára 1915, keď pluk bojuje v okolí obce Boberka. Začiatkom februára pluk bojoval v priestore obcí Smolník a Lutowiska. V tom istom priestore pluk bojuje aj v marci 1915. V priebehu bojov bol postupne pluk zatlačený južnejšie a bojoval v katastri obce Stuposiany (13.-26.marec 1915). Začiatkom apríla pluk ustupuje cez Ustrzyky Gorne a Wolosate na dnešný poľsko-ukrajinský hraničný hrebeň hôr. Pluk v dňoch 12.- 29. apríla viedol tvrdé boje v katastri obce Zahorb,  najmä v priestore kóty Čeremcha.

Po skončení karpatskej kampane sa 33. pešia divízia zúčastňuje prenasledovania ruských jednotiek do Haliče. Divízia bojovala pri Sanoku (9.-10. mája 1915), pri Przemysli (prelom mája a júna 1915), na Gnilej Lipe (prelom júna a júla 1915). Koncom augusta 1915 sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. Ťažké boje vojaci tejto divízie absolvovali na rieke Sereth (6.-12. septembra 1915) a počas ruskej protiofenzívy pri Lucku (13.-24. septembra 1915). Na dlhé mesiace sa v Haliči začali pozičné boje. Jednotky sa zakopali a frontová línia sa celé mesiace nehýbala. Relatívne pokojné obdobie sa skončilo obrovským šokom, ktorý pre rakúsko-uhorské jednotky znamenala Brusilovová ofenzíva. 33. pešia divízia bojovala najmä v oblasti Brody. Obzvlášť ťažkým bojom musela 33. pešia divízia čeliť v bojoch v sektore Zalosce (4.-8. augusta 1916). Až do júla 1917 bojovala 33. pešia divízia vo východnej Haliči. V júli bola prevelená na taliansky front. V septembri sa zapojila do 12. bitky na rieke Soča. Od začiatku novembra je divízia rozmiestnená na rieke Piava. V júni 1918 sa zúčastní osudovej ofenzívy na tejto rieke. Po porážke rakúsko-uhorskej ofenzívy sa divízia pripája k všeobecnému ústupu. Bojové operácie sa pre túto divíziu končia začiatkom novembra 1918.

 Medzi padlými vojakmi ostrihomského IR 26 boli aj títo vojaci:

 • Agárdi František, roč. 1888, Šahy – m. č. Preseľany nad Ipľom (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Babics Georg, roč. 1899, Dolné Terany (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Boháč Jozef, roč. 1888, Hrabičov (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Branek Josef, roč. 1896, Vysoká (okres Banská Štiavnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bugár Michal, roč. 1895, Veľká Maňa (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cabanik Ján, roč. 1894, Hliník nad Hronom (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cserno Johann, roč. 1877, Nová Baňa (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csudai Žigmund, roč. 1894, Želiezovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demény Kalman, roč. 1877, Bátorove Kosihy (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Derer Štefan, roč. 1896, Veľké Pole (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Duka von Dukafalu et Kucsin Štefan, roč. 1880, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Foltán Jozef, roč. 1894, Veľké Uherce (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Foltán Štepán, roč. 1892, Bystričany (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Frimberger Jozef, roč. 1878, Kolárovo (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fűrj Ján, roč. 1886, Jur nad Hronom (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gálik Štefan, roč. 1891, Vyškovce nad Ipľom (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gancsik Alexander, roč. 1884, Lontov (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gáspár František, roč. 1887, Moča (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Göbóles Ludvik, roč. 1884, Malé Ludince (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gubik Jan, roč. 1894, Farná (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyurkey Augustin, roč. 1880, Hodruša-Hámre (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlaczok Ondrej, roč. 1880, Bátorová (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holzmann Pavel, roč. 1899, Levice (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hornyák Matiaš, roč. 1890, Trenčianska Teplá (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hudak Jozef, roč. 1878, Krškany – m. č. Malé Krškany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jahn Béla, roč. 1884, Žarnovica (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakobik Ján, roč. 1895, Rykynčice – m. č. Dolné Rykynčice (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janács Ján, roč. 1889, Brhlovce – m. č. Dolné Brhlovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jancsók Štepán, roč. 1898, Levice (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juhás Martin, roč. 1887, Nová Ves nad Žitavou (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalina Pavel, roč. 1884, Hajnáčka (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Katuska Jiři, roč. 1891, Drážovce (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Štefan, roč. 1889, Veľký Lapáš (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klatyk Lajos, roč. 1891, Sazdice (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klobucsnik Ján, roč. 1893, Nová Dubnica – m. č. Veľký Kolačín (okres Ilava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Knopp Ladislav, roč. 1890, Kopernica (okres Žiar nad Hronom.). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koczián Pavel, roč. 1885, Veľké Pole (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koncz Andrej, roč. ?, Tekovské Lužany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koperniczky Julius, roč. 1886, Nová Baňa (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kondoš Josef, roč. 1887, Volkovce (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosik Josef, roč. 1893, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kotík Štefan, roč.1887, Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Alexander, roč. 1871, Zbrojníky – m. č. Dolný Feďvernek (okres  Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Imre, roč. 1883, Kravany nad Dunajom (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Kaspar, roč.1889, Veľké Uherce (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Ján, roč. 1895, Nemčiňany (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kozák Štefan, roč. 1894, Malá Lehota (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krahulec Josef, roč. 1886, Repište (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajcsovitc Vendel, roč. 1886, Košolná (okre Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kubovský Johann, roč. 1887, Trnavá Hora – m. č. Jalná (okres Žiar nad Hronom):

Vojaci IR 26 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Kukla Vincenc, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chorvátsko

 • Kedlevics Marko, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kelencz Martin, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • KlNová Baňaobučar Anton, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klobučar Martin, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Gajarský Ferdinand, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyenes Štefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kapu Ludvik, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Karai Imrich, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kerekes Štefan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kis Karol, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsko

 • Koren Lorenc, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovinsko

 • Koren František, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Križak Johan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 26 bez určenia bydliska:

 • Klaučnik Michael, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.