Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “mukačevského” Honvédskeho pešieho pluku č. 11 (časť II.)

Malá skupina mužov z územia dnešného Slovenska slúžila aj v Honvédskom pešom pluku č. 11 ( HIR 11). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pred prvou svetovou vojnou mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 42 % Maďari, 40 % Slováci, 10 % Rusíni a 8 % ostatné národnosti.  Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Mukačevo a Užhorod. V mierovom období sídlil štáb pluku a  všetky tri prápory v Mukačeve. Podľa mobilizačných plánov bol HIR 11 zaradený do 77. honvédskej pešej brigády (77. HIBrig), ktorá bola súčasťou 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Táto divízia bola podriadená VI. zboru, ktorý bol v rámci 4. armády určený na východný front proti ruskej armáde. Na front vyrazil pluk pod vedením plukovníka Rudolf Pillepić von Lippahora.  Medzi padlými vojakmi z tohto pluku sa nachádzajú desiatky mužov z územia dnešného Slovenska.

Medzi padlými vojakmi mukačevského HIR 11 boli aj títo vojaci:

 • Manduch Jozef, roč.1886, Malé Rypňany (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Matyka Jan, roč. 1892, narodený v USA, príslušný do obce Ruská (okres Sobrance). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Mihalyk Jan, roč. 1885, Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Mucsiska Adalbert, roč. 1894, Komjatná (okres Ružomberok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ocsenás Juraj, roč. 1887, Banská Bystrica – m. č. Rakytovce (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Pallai Bili Ján,  roč. 1883, Bežovce (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Pallai Ján, roč. 1877, Beša (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pehanics Jan, roč. 1885, Poruba pod Vihorlatom (okres Michalovce). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Peržo Michal, roč. 1876, Rebrín (okres Michalovce). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Petik Anton, roč. 1890, Veľké Dravce (okres Lučenec). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Petruň Tivadar, roč. 1891, Radvaň nad Laborcom – m. č. Nižná Radvaň (okres Medzilaborce). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Petruška Pavel, roč. 1896, Lúčky (okres Michalovce). Padol na východnom fronte.
 • Pihanszki Jan, roč. ?, Nižná Rybnica (okres Sobrance). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Pircs Janos, roč. 1894, Jasenov (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pivarnyik Michal, roč. 1896, Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Polony Koloman, roč. 1887, Spišské Podhradie (okres Levoča). Padol na fronte v Haliči.
 • Porostóský Ján, roč. 1888, Nižné Nemecké (okres Sobrance). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pšák Michal, roč. 1888, Horňa (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Puha Alexander, roč. 1900, Nacina Ves (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Rakovský Pavel, roč. 1893, Remetské Hámre (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozner Ján, roč. 1875, Ruská (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Safa Ján, roč. 1890, Bežovce (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Sárik Ján, roč. 1891, Závadka (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Sarvaj Pavol, roč. 1880, Kaluža (okres Michalovce). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Scserba Štefan, roč. 1895, Ruská Poruba (okres Humenné). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Skreptics Johann, roč. ?, Krášok (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slančík Pavol, roč. 1892, Dubová (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Slisko Gabor Josef, roč. 1892, Kristy (okres Sobrance). Padol na fronte v Taliansku.
 • Smerekovský Ján, roč. 1881, Sejkov (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Solár Gejza, roč. 1892, Bešeňov (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Spisák Jozef, roč. 1890, Petrovce (okres Sobrance). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Sroka Štefan, roč. 1882, Rabčice (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sudzina Ján, roč. 1894, Čečehov (okres Michalovce). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Sužina Ján, roč. 1893, Iňačovce (okres Michalovce). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Szabó Samuel, roč. 1884, Gemer (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Valentin, roč. 1879, Tunežice (okres Ilava). Padol na východnom fronte.
 • Szimik Juraj, roč. 1897, Vyšné Remety (okres Sobrance). Padol na fronte v Taliansku.
 • Sztarinecz Matyáš, roč. 1883, Chminianská Nová Ves (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Szucs Johan, roč. 1890, Tašuľa (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szucs Ondrej, roč. 1877, Palín (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Ščerba Štefan, roč. 1895, Ruska Poruba (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Toliň Jozef, roč. 1896, Ondavské Maťašovce – m. č. Behanovce (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Tolyin Josef, roč. 1897, Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Tóth Ján, roč. 1890, Ptrukša (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Toth Jan, roč. 1888, Čičarovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Vágáš Juraj, roč. 1887, Vinné (okres Michalovce). Padol na východnom fronte.
 • Varga Ján, roč. 1896, Cejkov (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varoscsák Michal, roč. 1866, Valaškovce  (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varšanik Michael, roč. 1895, Ložín (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Vaskó Štefan, roč. 1893, Trnava pri Laborci, príslušný do Stražské (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Viňanský Juraj, roč. 1890, Zalužice – m. č. Veľké Zalužice (okres Michalovce). Padol na východnom fronte.
 • Vincze Ján, roč. 1878, Vojany (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vodhanyel Vinzenz, roč. 1895, Porúbka (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Vorcsák Ján, roč. 1893, Blatné Remety (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Warga Jozef, roč. 1894, Vojany (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Zahorčák Ondrej, roč. 1886, Jovsa (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.