Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “mukačevského” Honvédskeho pešieho pluku č. 11 (časť I.)

Malá skupina mužov z územia dnešného Slovenska slúžila aj v Honvédskom pešom pluku č. 11 ( HIR 11). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pred prvou svetovou vojnou mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 42 % Maďari, 40 % Slováci, 10 % Rusíni a 8 % ostatné národnosti.  Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Mukačevo a Užhorod. V mierovom období sídlil štáb pluku a  všetky tri prápory v Mukačeve. Podľa mobilizačných plánov bol HIR 11 zaradený do 77. honvédskej pešej brigády (77. HIBrig), ktorá bola súčasťou 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Táto divízia bola podriadená VI. zboru, ktorý bol v rámci 4. armády určený na východný front proti ruskej armáde. Na front vyrazil pluk pod vedením plukovníka Rudolf Pillepić von Lippahora.  Medzi padlými vojakmi z tohto pluku sa nachádzajú desiatky mužov z územia dnešného Slovenska.

Medzi padlými vojakmi mukačevského HIR 11 boli aj títo vojaci:

 • Červeňák Pavol, roč. 1898, Veľké Revištia – m. č. Vyšné Revište (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Čížmar Juraj, roč. 1895, Vyšná Rybnica (okres Sobrance). Padol na východnom fronte.
 • Berkovics Neór, roč. 1895, Veľké Kapušany (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Beuca Juraj, roč. 1895, Vyšné Remety (okres Sobrance). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Bidlenčik Michal, roč. 1885, Nižný Hrušov (okres Vranov nad Topľou).  Padol na východnom fronte.
 • Bilécz János, roč. 1876, Rovné (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bobenics Vasil, roč. 1883, Topoľa (okres Snina). Padol na fronte v Taliansku.
 • Boháč Pavol, roč. 1861, Vyšná Sitnica (okres Humenné). Padol na východnom fronte.
 • Breskusz Mihály, roč. 1893, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Buda Jan, roč. 1893, Budkovce (okres Michalovce). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Ciberej Juraj, roč. 1889, Sobrance (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Csányi Jan, roč. 1880, Malčice – m. č. Hradištská Moľva (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Cserypka Pavol, roč. 1894, Bunkovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Czapik Michal, roč. 1889, Koromľa (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dadics Kesely Gyorgy, roč. 1894, Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demeter František, roč. 1895, Koňuš (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Derczo Josef, roč. 1887, Šarbov (okres Svidník). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Djimun Michal, roč. 1893, Čertižné (okres Medzilaborce). Padol na východnom fronte.
 • Dobos Michal, roč. 1895, Jovsa (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Dolník Matej, roč. 1880, Bošany – m. č. Veľké Bošany (okres Partizánske). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Doris Syacsok Johan, roč. 1897, Horňa (okres Sobrance).  Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ducsay Desiderius, roč. 1867, Turňa nad Bodvou (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Gelehrter Ignác, roč. 1878, Sobrance (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gombos Michal, roč. 1895, Vinné (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Grünberger Israel, roč. 1893, Zalužice (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grünberger Jakub Eugen, roč. 1881, Hnojné (okres Michalovce). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Guláš Jozef, roč. 1885, Vislanka (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hornyák Jan, roč. 1887, Palín (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Horvát Bartolomej, roč. 1897, Michalovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Horváth Ludvik, roč. 1899, Bajany (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Hrehus Augustin, roč. 1887, Ilava (okres Ilava). Padol na fronte v Haliči.
 • Jankovik Juraj, roč. 1877, Bežovce (okres Sobrance). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Jaroš Ján, roč. 1894, Veľké Zalužice (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Jeső Ondrej, roč. 1894, Čičarovce (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Juhaščík Ján, roč. 1877, Michalok (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Kaloscay Dezider, roč. 1896, Michalovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Kendy Johann, roč. 1876, Svatuše (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kepics András, roč. 1897, Koňuš (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kicska Ondrej, roč. 1898, Plaveč (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiszely Štefan, roč. 1891, Veľký Šariš (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiszlán Ján, roč. 1891, Stretava (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klocsánka/Klocsinka Juraj, roč. 1887, Vyšné Remety (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Koczanyik Juraj, roč. 1875, Záhor (okres Sobrance). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Kolb Ernest, roč. 1894, Fekišovce (okres Sobrance). Padol na východnom fronte.
 • Korej Martin Ferko, roč. 1888, Belá nad Cirochou (okres Snina). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Kotora Ondrej, roč. 1894, Blatné Revištia (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Mikuláš, roč. 1893, Kapušanske Kľačany (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Krocsko Arnošt, roč. 1893, Velke Slemence (okres Michalovce). Padol na východnom fronte.
 • Kročko Jan, roč. 1889, Ostrov (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krupa Jan, roč. 1891, Ordzoviany (okres Levoča). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kulcsár Gyula, roč. 1890, Boťany (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kundrács Michal, roč. 1882, Vrbnica (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Kuraž Juraj, roč. 1884, Sobrance (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Kusnyír Alexander, roč. 1895, Vojany (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Lachki Josef, roč. 1892, Chrenovec-Brusno (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Laskodi Michal, roč. 1891, Pavlovce nad Uhom – m. č. Ťahyňa  (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Laškody Ján, roč. 1893, Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Lechmann Michal, roč. 1889, Priekopa (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.