Zoznam padlých vojakov: Ostatné honvédske pešie pluky (časť III.)

Honvédske pešie pluky alebo tiež pešie pluky uhorskej vlastibrany tvorili veľmi dôležitú časť rakúsko-uhorskej armády. Väčšina mužov z územia Slovenska, ktorí slúžili v uhorskej vlastibrane si odkrútila svoj frontový život pri tých peších plukoch, ktoré dopĺňali svoje mužstvo z územia vtedajšieho Horného Uhorska v súčasnosti územia Slovenska. Tieto honvédske pluky boli výrazne slovenské.  K takýmto jednotkám patrili napr. HIR 9 (Košice), HIR 13 (Prešporok), HIR 14 (Nitra), HIR 15 (Trenčín) a HIR 16 ( Banská Bystrica). Výraznú skupinu tvorili muži z dnešného Slovenska aj v HIR 10 (Miskolc), HIR 11 (Mukačevo) a HIR 31 (Veszprém). Z rôznych dôvodov sa malá časť vojakov z nášho územia dostala do stavu iných honvédskych peších plukov. Niektorí z nich počas svojho nasadenia zahynuli. V tejto časti seriálu sa venujeme mužom, ktorí slúžili v týchto honvédskych peších plukoch:

Honvédsky peší pluk č. 21 (HIR 21) – Cluj (Rumunsko)  

Honvédsky peší pluk č. 23 (HIR 23) – Sibiu (Rumunsko)

Honvédsky peší pluk č. 25 (HIR 12) – Záhreb (Chorvátsko) 

Honvédsky peší pluk č. 26 (HIR 26) – Karlovac (Chorvátsko)

Honvédsky peší pluk č. 29 (HIR 29) – Budapešť  (Maďarsko)      

Honvédsky peší pluk č. 30 (HIR 30) – Budapešť (Maďarsko)

Honvédsky peší pluk č. 32 (HIR 32) – Dej (Rumunsko).

Honvédske pluky s číslom HIR 34, HIR 38, HIR 39,   HIR 115, HIR 116, HIR 160, HIR 174, HIR 302, HIR 305, HIR 307, HIR 308, HIR 309, HIR 310, HIR 312, HIR 313  boli sformované počas vojny:

 Medzi padlými vojakmi zmienených  plukov boli aj títo muži:

Honvédsky peší pluk č. 21 (HIR 21)

 • Geci Jan, roč. 1880, Drahňov (okres Michalovce). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Horváth Bartolomej, roč. 1897, Kostoľany nad Hornádom (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Mitra András, roč. 1875, Kvačany (okres Prešov). Zomrel počas transportu do vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 23 (HIR 23)

 • Horniak Peter, roč. 1874, Pata (okres Galanta). Padol na fronte v Taliansku.
 • Szécher Zigmund, roč. 1873, Dunajská Streda (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szidor Josef, roč. 1878, Zvolen (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 25 (HIR 25)

 • Susányi Johann, roč. 1887, Tornaľa – m. č. Starňa (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 26 (HIR 26)

 • Jakubec Anton, roč. 1896, Brodské (okres Skalica). Padol na fronte v Taliansku.

Honvédsky peší pluk č. 29 (HIR 29)

 • Bočkay Michal, roč. 1876, Veľký Lipník (okres Stará Ľubovňa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pastirik Juraj, roč. 1877, Michalovce – m. č. Močarany (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.

Honvédsky peší pluk č. 30 (HIR 30)

 • Gerendáš Štefan, roč. 1892, Svätý Peter (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Jaczik Johann, roč. 1889, Zemplínska Široká – m. č. Krášok (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oravecz János, roč. 1890/92, Ľubica (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zakutni Ján, roč. 1884, Kojšov (okres Gelnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 32 (HIR 32)

 • Bartoš Josef, roč. 1894, Hriňová (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bil Stanislav, roč. 1896, Oravská Jasenica (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gavalec Vojtech, roč. 1896, Šoporňa (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krisan Jan, roč. 1879, Šiba (okres Bardejov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nemyhért Fülöp, roč. 1882, Malé Trakany (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Miklušovský Alexander, roč. 1897, Rožňava (okres Rožňava). Padol na talianskom fronte.
 • Nagy Josef, roč. 1896, Fiľakovo (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 34 (HIR 34)

 • Smeszka Adolf, roč. 1891, Ružomberok – m. č. Černová (okres Ružomberok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 38 (HIR 38)

 • Tözser Alexander, roč. 1882, Silica (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 39 (HIR 39)

 • Dudzák Josef, roč. 1898, Reľov (okres Kežmarok). Padol na fronte v Rumunsku.

Honvédsky peší pluk č. 115 (HIR 115)

 • Diera Jozef, roč. 1894, Nitrianske Pravno – m. č. Solka (okres Prievidza). Padol na fronte v Karpatoch.

Honvédsky peší pluk č. 116 (HIR 116)

 • Malik Pavel, roč. 1894, Turzovka (okres Čadca). Padol na fronte v Taliansku.

Honvédsky peší pluk č. 160 (HIR 160)

 • Vajo Ján, roč. 1894, Pribeník (okres Trebišov). Padol na fronte v Taliansku.

Honvédsky peší pluk č. 174 (HIR 174)

 • Kindl Ján, roč. 1894, Lovinobaňa (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 302 (HIR 302)

 • Csutorka Stefan, roč. 1894, Tornaľa – m. č. Starňa (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 305 (HIR 305)

 • Muránik Augustín, roč. 1894, Lúky (okres Púchov). Padol na fronte v Taliansku.

Honvédsky peší pluk č. 307 (HIR 307)

 • Czibor Ondrej, roč. 1877, Marcelová (okres Komárno). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Dora Vincenc, roč. 1898, Diakovce (okres Šaľa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Janeca / Janega Ján, roč. 1882, Krajné (okres Myjava). Padol na východnom fronte.
 • Jurica Štefan, roč. 1895, Piešťany (okres Piešťany). Padol na fronte v Taliansku.
 • Lukáč Jozef, roč. 1898, Veľké Kostoľany (okres Piešťany). Padol na fronte v Taliansku.
 • Szomolai Vincent, roč. 1896, Topoľníky (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Bukovine.

Honvédsky peší pluk č. 308 (HIR 308)

 • Roba András, roč. 1881, Renčišov (okres Sabinov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tőkőly Josef, roč. 1896, Svinice (okres Trebišov). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Honvédsky peší pluk č. 309 (HIR 309)

 • Čech Ivan, roč. 1894, Tisovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Mészáros Dominik, roč. 1894, Dvorníky – m. č. Posádka (okres Hlohovec). Padol na východnom fronte.
 • Radics Bartholomäus, roč. 1897, Rakytník (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky peší pluk č. 310 (HIR 310)

 • Kavuliak Viktor, roč. 1895, Trstená – m. č. Ústie nad Priehradou (okres Tvrdošín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajniak Michal, roč. 1897, Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves). Padol na fronte v Haliči.
 • Roňák Ondřej, roč. 1896, Tibava (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.

Honvédsky peší pluk č. 312 (HIR 312)

 • Vorčák Jozef, roč. 1895, Bobrov (okres Námestovo). Padol na fronte v Taliansku.

Honvédsky peší pluk č. 313 (HIR 313)

 • Bohuš Juraj, roč. 1876, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Csintaku Andrej, roč. 1897, Chotín (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Gajarovics Filip, roč. 1889, Jasenovce (okres Vranov nad Topľou). Padol na východnom fronte.
 • Ilikanyics Johann, roč. 1894, Lastomír (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jurkovský Vojtech, roč. 1897, Havka (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiszela Julius, roč. 1891, Rozhanovce (okres Košice – okolie). Zomrel na fronte.
 • Kováčik Jozef, roč. 1892, Dobroč (okres Lučenec). Padol na východnom fronte.
 • Kramárik Pavel, roč. 1874, Nová Ves nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Kurnód Gabriel, roč. 1896, Spišská Belá (okres Kežmarok). Padol na východnom fronte.
 • Lach Jan, roč. 1872, Vyšné Ružbachy (okres Stará Ľubovňa). Padol na východnom fronte.
 • Lipčiak František, roč. 1875, Belá (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Markotán Štefan, roč. 1896, Hrnčiarske Zalužany (okres Poltár). Padol na východnom fronte.
 • Omasta Tomáš, roč. 1884, Polomka (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Petalík Andreas, roč. 1898, Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plavec Štefan, roč. 1897, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Taliansku.
 • Podolec Juraj, roč. 1896, Banská Bystrica – m.č. Radvaň (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Taliansku.
 • Poliak Štefan, roč. 1898, Čoltovo (okres Rožňava). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pročka Ondrej, roč. 1880, Dolná Ždaňa (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Procházka Jozef, roč. 1875, Šaľa (okres Šaľa). Padol na východnom fronte.
 • Sámel Ondrej, roč. 1897, Poniky (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Taliansku.
 • Šelepka Juraj, roč. 1890, Porúbka (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth János, roč. 1892, Jovice (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Virgha Arpad, roč. 1896, Rajec (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Zaják Johan, roč. 1883, Pohronská Polhora (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krsňák Jozef, roč. 1884, okolie Kráľovej Hole?. Padol na východnom fronte.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.