Zoznam padlých vojakov: Delostrelecké jednotky (časť III.)

Pred mobilizáciou mala spoločná rakúsko-uhorská armáda 42 Cisárskych a kráľovských plukov poľných diel. Z toho pluky s poradovými číslami 10.-21. a 34.-39. boli doplňované z územia Uhorska. Pluky mali po 5-5 batérií (jednotlivo po 6 diel), iba 8 rakúskych plukov malo po 4-4 batérií. Počas mobilizácie malo 20 plukov poľných diel, medzi nimi aj uhorské č. 11, 13, 16, 18, 19, 34, 35, 36, 38, 39 okrem svojich batérií aj po jednej záložnej batérii (6 diel). Po dokončení mobilizácie teda mala rakúsko-uhorská armáda 222 batérií poľných diel. Z toho 100 uhorských. Na konci septembra 1914 išlo na bojisko 12 nových záložných batérií. Z nich boli uhorské č. 11, 12, 13, 16, 18, 35 a 38. Uhorské pluky č. 11, 13, 16, 18, 35, 38 mali už 2. záložnú batériu. Počty batérií jednotlivých plukov v rokoch 1914-1916 takto s batériami záložných batérií, pochodových batérií a pochodových rôt nasmerovaných na bojisko dosiahli počet 11 batérií.Počet batérií v jednotlivých plukoch sa značne líšil, keďže náhradné batérie nedokázali vycvičiť rovnaký počet mužstva, pretože doplňovacie obvody mnohých náhradných batérií obsadil nepriateľ, alebo museli opustiť svoje posádkové miesto a počas tohto obdobia neprebiehal výcvik.

V rokoch 1915-1916 v súvislosti s vývojom delostrelectva Landwehru (cis. a kráľ.vlastibrany)  a Honvédségu (kráľ. uh. vlastibrana) sa uvoľnilo 8 plukov poľných diel zadelených do peších divízií Landwehru a 6 plukov poľných diel zadelených do honvédskych peších divízií (č. 12, 13, 18, 20, 34, 37). všetkých spolu 14 plukov zreorganizovali na pluky húfnicové. Plukom poľných diel tiež zobrali aj batérie nadpočetného stavu a dali ich c. a k. ťažkému poľnému delostrelectvu,  horskému delostrelectvu, delostrelectvu Landwehru a Honvédségu. Roku 1916 boli pluky poľných diel prečíslované! Každý pluk dostal číslo tej divízie, do ktorej bol pridelený. V januári 1917 mal každý pluk poľných diel batérie po 4 delách a okrem nich ku každému pridelili po jednom protilietadlovom oddiele a jednom mínometnom oddiele, ako 5. resp. 6. batériu.

Pri príležitosti veľkej reorganizácie na začiatku roka 1918 pluky poľných diel a poľných húfnic, tiež záložne pluky poľných diel a poľných húfnic zreorganizovali do poľných plukov delostrelectva so zmiešaným druhom výzbroje. V tomto čase totiž každá divízia mala jeden pluk poľných diel a pluk poľných húfnic, ktoré niesli číslo divízie. Po reorganizácii sa stal veliteľ bývalého pluku poľných diel nesúceho číslo pešej divízie veliteľom poľného pluku delostrelectva. Do nového pluku zadelili batérie č. 1, 4, 6 bývalého pluku poľných diel a 6. mínometnú batériu ako batérie č. 1, 4, 6 a húfnicové batérie č. 1, 4, 6 bývalého pluku poľných húfnic zadelili ako húfnicové batérie č. 2, 3, 5. Veliteľom druhého pluku poľného delostrelectva pešej divízie, ktorý dostal číslo vyššie ako 100 sa stal veliteľ bývalého pluku poľných húfnic. V tomto pluku zostali húfnicové batérie č. 2, 3, 5 bývalého pluku poľných húfnic ako húfnicové batérie č. 2, 3, 5 a jeho batériami č. 1, 4, 6 sa stali batérie č. 2, 3, 5 protilietadlových batérií bývalého pluku poľných diel.

Názvoslovie delostreleckých jednotiek spomínaných v zozname a ich skratky:

Prápor pevnostného delostrelectva č. ? (FAB – ?) – Festungsartilleriebataillon Nr. ?

Pluk pevnostného delostrelectva č. ?  (FAR ?) – Festungsartillerieregiment Nr. ?

Honvédsky pluk poľných húfnic č. ? (HFHR ?) – Honved-Feldhaubitzregiment Nr. ?

Pluk poľných húfnic č. ?(FHR ?) –  Feldhaubitzregiment Nr. ?

Pluk ťažkého poľného delostrelectva č. ? (SchFAR ?) – Schwere-Feldartillerieregiment Nr. ?

Medzi delostrelcami z územia dnešného Slovenska, ktorí padli na bojiskách patrili aj títo muži:

Pluk poľných kanónov č. 14 (FKR 14)

 • Belkotyák Josef, roč. 1882, Rabča (okres Námestovo). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Blazsek ?, roč. 1882, Olešna (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Burianec Ján, roč. 1872, Križovany nad Dudváhom (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dolník Michael, roč. 1891, Kunerad (okres Žilina). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Drengubjak Ján, roč. 1875, Zázrivá (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Durecz Ján, roč. 1869, Myjava (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galanski Ján, roč. 1890, Ladce (okres Ilava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hriagyal Ján, roč. 1891, Ladce (okres Ilava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hromník Ján, roč. 1891, Trenčianske Jastrabie (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juratny Josef, roč. 1897, Rosina (okres Žilina). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Madari Alexander, roč. 1881, Dolné Saliby (okres Galanta). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Malik František, roč. 1875, Úľany nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marczek Josef, roč. 1890, Čáčov (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Műller Julius, roč. 1890, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Ján, roč. 1870, Plavecký Štvrtok (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Ján, roč. 1899, Oľdza (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nasek Adolf, roč. 1874, Zohor (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Novák Ondrej, roč. 1883, Melčice-Lieskové (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Olear Michal, roč. 1889, Vlková (okres Kežmarok). Padol na fronte v Haliči.
 • Osvald Anton, roč. ?, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papp Johann, roč. 1888, Bobot (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pollak Fabian, roč. 1883, Šúrovce (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Edler von Porubský Nikolaj, roč. 1878, Trenčín (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Radimák Štefán, roč. 1899, Veľký Grob (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ribán Josef, roč. 1886, Maňa (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sarabok Jan, roč. 1887, Častkov (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schlesinger Henrik, roč. 1893, Vozokany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szlama Petr, roč. 1887, Gajary (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szombat Dezider, roč. 1831, Horné Saliby (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Uhrovič Ján, roč. 1889, Dežerice (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Michal, roč. 1893, Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Villem Ján, roč. 1899, Malacky (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vincze Adalbert, roč. 1895, Šúrovce (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 16 (FKR 16)

 • Adamovič Samuel Alexander, roč. 1894, Zvolen (okres Zvolen). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Szibulka Andreas, roč. 1881, Dúbravica (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galba Ján, roč. 1894, Jakubov (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyetvai János, roč. 1878, Fiľakovo (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Huba Peter, roč. 1890, Ružomberok (okres Ružomberok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Johann, roč. ?, Abovce (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krankus Jan, roč. 1883, Tisovec (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kratký Ondrej, roč. 1881, Pliešovce (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lihoczky Georg, roč. 1892, Michalková (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mahút Jan, roč. 1873, Dobroč (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Peták Juraj, roč. 1875, Kozelník (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Srbsku.
 • Petka Jan, roč. 1885, Budiná (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slosarik János, roč. 1886, Nižná Slaná (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sülyi Vojtech, roč. 1897, Mikušovce (okres Lučenec). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Szabó Ondrej, roč. 1891, Krúžna (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vais Štefan, roč. 1892, Dubové (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Varga Jozef, roč. 1887, Rimavská Seč (okres Rimavská Sobota). Padol na východnom fronte.

Pluk poľných kanónov č. 17 (FKR 17)

 • Mikula Josef, roč. 1894, Vranov nad Topľou – m. č. Čemerné (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Stempel August, roč. 1874, Sabinov  (okres Sabinov ). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztupik Jan, roč. 1879, Plavnica (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wolf Sándor, roč. 1894, narodený v USA, príslušný do obce Krompachy (okres Spišská Nová Ves). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zavodnyik Johan, roč. 1895, Rozhanovce (okres Košice). Padol na fronte v Slovinsku.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

http://www.austro-hungarian-army.co.uk/

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.