Zoznam padlých vojakov: Delostrelecké jednotky (časť II.)

Pred mobilizáciou mala spoločná rakúsko-uhorská armáda 42 Cisárskych a kráľovských plukov poľných diel. Z toho pluky s poradovými číslami 10.-21. a 34.-39. boli doplňované z územia Uhorska. Pluky mali po 5-5 batérií (jednotlivo po 6 diel), iba 8 rakúskych plukov malo po 4-4 batérií. Počas mobilizácie malo 20 plukov poľných diel, medzi nimi aj uhorské č. 11, 13, 16, 18, 19, 34, 35, 36, 38, 39 okrem svojich batérií aj po jednej záložnej batérii (6 diel). Po dokončení mobilizácie teda mala rakúsko-uhorská armáda 222 batérií poľných diel. Z toho 100 uhorských. Na konci septembra 1914 išlo na bojisko 12 nových záložných batérií. Z nich boli uhorské č. 11, 12, 13, 16, 18, 35 a 38. Uhorské pluky č. 11, 13, 16, 18, 35, 38 mali už 2. záložnú batériu. Počty batérií jednotlivých plukov v rokoch 1914-1916 takto s batériami záložných batérií, pochodových batérií a pochodových rôt nasmerovaných na bojisko dosiahli počet 11 batérií.Počet batérií v jednotlivých plukoch sa značne líšil, keďže náhradné batérie nedokázali vycvičiť rovnaký počet mužstva, pretože doplňovacie obvody mnohých náhradných batérií obsadil nepriateľ, alebo museli opustiť svoje posádkové miesto a počas tohto obdobia neprebiehal výcvik.

V rokoch 1915-1916 v súvislosti s vývojom delostrelectva Landwehru (cis. a kráľ.vlastibrany)  a Honvédségu (kráľ. uh. vlastibrana) sa uvoľnilo 8 plukov poľných diel zadelených do peších divízií Landwehru a 6 plukov poľných diel zadelených do honvédskych peších divízií (č. 12, 13, 18, 20, 34, 37). všetkých spolu 14 plukov zreorganizovali na pluky húfnicové. Plukom poľných diel tiež zobrali aj batérie nadpočetného stavu a dali ich c. a k. ťažkému poľnému delostrelectvu,  horskému delostrelectvu, delostrelectvu Landwehru a Honvédségu. Roku 1916 boli pluky poľných diel prečíslované! Každý pluk dostal číslo tej divízie, do ktorej bol pridelený. V januári 1917 mal každý pluk poľných diel batérie po 4 delách a okrem nich ku každému pridelili po jednom protilietadlovom oddiele a jednom mínometnom oddiele, ako 5. resp. 6. batériu.

Pri príležitosti veľkej reorganizácie na začiatku roka 1918 pluky poľných diel a poľných húfnic, tiež záložne pluky poľných diel a poľných húfnic zreorganizovali do poľných plukov delostrelectva so zmiešaným druhom výzbroje. V tomto čase totiž každá divízia mala jeden pluk poľných diel a pluk poľných húfnic, ktoré niesli číslo divízie. Po reorganizácii sa stal veliteľ bývalého pluku poľných diel nesúceho číslo pešej divízie veliteľom poľného pluku delostrelectva. Do nového pluku zadelili batérie č. 1, 4, 6 bývalého pluku poľných diel a 6. mínometnú batériu ako batérie č. 1, 4, 6 a húfnicové batérie č. 1, 4, 6 bývalého pluku poľných húfnic zadelili ako húfnicové batérie č. 2, 3, 5. Veliteľom druhého pluku poľného delostrelectva pešej divízie, ktorý dostal číslo vyššie ako 100 sa stal veliteľ bývalého pluku poľných húfnic. V tomto pluku zostali húfnicové batérie č. 2, 3, 5 bývalého pluku poľných húfnic ako húfnicové batérie č. 2, 3, 5 a jeho batériami č. 1, 4, 6 sa stali batérie č. 2, 3, 5 protilietadlových batérií bývalého pluku poľných diel.

Názvoslovie delostreleckých jednotiek spomínaných v zozname a ich skratky:

Prápor pevnostného delostrelectva č. ? (FAB – ?) – Festungsartilleriebataillon Nr. ?

Pluk pevnostného delostrelectva č. ?  (FAR ?) – Festungsartillerieregiment Nr. ?

Honvédsky pluk poľných húfnic č. ? (HFHR ?) – Honved-Feldhaubitzregiment Nr. ?

Pluk poľných húfnic č. ?(FHR ?) –  Feldhaubitzregiment Nr. ?

Pluk ťažkého poľného delostrelectva č. ? (SchFAR ?) – Schwere-Feldartillerieregiment Nr. ?

Medzi delostrelcami z územia dnešného Slovenska, ktorí padli na bojiskách patrili aj títo muži:

Pluk poľných húfnic  č. 27 (FHR 27)

 • Hoksz Alexander, roč. 1895, Malé Trakany (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Kelló Michael, roč. 1882, Jalovec (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Kluka Siegmund, roč. 1877, Lom nad Rimavicou (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Kőlbl Georg, roč. 1891, Košice – m. č. Myslava (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Tomaskó Michael, roč. 1891, Ždaňa (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Karpatoch.

Pluk poľných húfnic  č. 33 (FHR 33)

 • Štefánik Ján, roč. 1899, Trenčín – m. č. Zlatovce (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných húfnic  č. 37 (FHR 37)

 • Bogyai Ludvik, roč. 1893, Mad (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných húfnic  č. 39 (FHR 39)

 • Jakobsicz Andreas, roč. 1896, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných húfnic  č. 51 (FHR 51)

 • Mengyel Jan, roč. 1896, Malý Čepčín (okres Turčianske Teplice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 1 (FKR 1)

 • Belóczy Desiderius, roč. 1896, Kežmarok (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 2 (FKR 2)

 • Babics Jan, roč. 1874, Hriňová (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dojčar Pavel, roč. 1899, Malá Čalomija (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galambos Josef, roč. 1866, Mýtne Ludany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Suchoba Ján, roč. 1886, Šintava (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sumec Mikuláš, roč. 1891, Považská Bystrica – m. č. Orlové (okres Považská Bystrica. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 3 (FKR 3)

 • Gerbel Simon, roč. 1872, Rybany (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hirka Ján, roč. 1876, Abranovce (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majút Johann, roč. 1892, Oravské Veselé (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Migás Michal, roč. 1876, Pušovce (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopko Georg, roč. 1899, Barca (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 4 (FKR 4)

 • Czakó Barnabáš, roč. 1890, Nitrianske Hrnčiarovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Goldfinger Richard, roč. 1882, Holič (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hros Ján, roč. 1892, Trenčianska Turná (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocsiz Konrad, roč. 1877, Radošovce (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosztocsik Michael, roč. 1890, Naciná Ves (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Johann, roč. 1891, Abovce (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rácz Lőrincz, roč. 1895, Jasov (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Steiner Juraj, roč. 1893, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vaculik Ján, roč. 1883, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zimula Karel, roč. 1889, Modra (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 5 (FKR 5)

 • Gyatko Jan, roč. 1882, Dolná Poruba (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janosik Jozef, roč. 1886, Papradno (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Miskednik Jan, roč. 1885, Trenčín – m. č. Veľká Kubrá (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palkovics Vincenc, roč. 1889, Kúty (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prsek Josef, roč. 1894, Kolárovice (okres Bytča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ragula Belász Jozef, roč. 1889, Považské Podhradie (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Karel, roč. 1894, Jankovce (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 6 (FKR 6)

 • Csvirik Pavel, roč. 1881, Palárikovo (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Čejka Alojz, roč. ?, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jaczo Gulyás Josef, roč. 1876, Sečovce (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jencsik Andrej, roč. 1893, Humenné (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pásztor Ján, roč. 1891, Milhosť (Košice – okolie). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pornazník Josef, roč. 1881, Lesné (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Scholz Johann, roč. 1891, Výborná (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 8 (FKR 8)

 • Jeney Henrik, roč. 1870, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kubik Martin, roč. 1899, Kečovo (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tarczala János, roč. 1891, Bardejov (okres Bardejov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Váradi Koloman, roč. 1898, Medzibodrožie (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 9 (FKR 9)

 • Jankech Johann, roč. 1892, Ostrov (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mačto Ján, roč. 1881, Krpeľany (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészáros Imrich, roč. 1874, Selice (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sándor Tibor Viktor Ludvig Anton, roč. 1892, Žilina (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných kanónov č. 11 (FKR 11)

 • Jarek Jánoš, roč. 1894, Moldava nad Bodvou (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spišiak Pavel, roč. 1884, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľného delostrelectva (FAR 9)

 • Otočka Ferdinand, roč. 1897, Dojč (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

http://www.austro-hungarian-army.co.uk/

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.