Zoznam padlých vojakov: Delostrelecké jednotky (časť I.)

Pred mobilizáciou mala spoločná rakúsko-uhorská armáda 42 Cisárskych a kráľovských plukov poľných diel. Z toho pluky s poradovými číslami 10.-21. a 34.-39. boli doplňované z územia Uhorska. Pluky mali po 5-5 batérií (jednotlivo po 6 diel), iba 8 rakúskych plukov malo po 4-4 batérií. Počas mobilizácie malo 20 plukov poľných diel, medzi nimi aj uhorské č. 11, 13, 16, 18, 19, 34, 35, 36, 38, 39 okrem svojich batérií aj po jednej záložnej batérii (6 diel). Po dokončení mobilizácie teda mala rakúsko-uhorská armáda 222 batérií poľných diel. Z toho 100 uhorských. Na konci septembra 1914 išlo na bojisko 12 nových záložných batérií. Z nich boli uhorské č. 11, 12, 13, 16, 18, 35 a 38. Uhorské pluky č. 11, 13, 16, 18, 35, 38 mali už 2. záložnú batériu. Počty batérií jednotlivých plukov v rokoch 1914-1916 takto s batériami záložných batérií, pochodových batérií a pochodových rôt nasmerovaných na bojisko dosiahli počet 11 batérií.Počet batérií v jednotlivých plukoch sa značne líšil, keďže náhradné batérie nedokázali vycvičiť rovnaký počet mužstva, pretože doplňovacie obvody mnohých náhradných batérií obsadil nepriateľ, alebo museli opustiť svoje posádkové miesto a počas tohto obdobia neprebiehal výcvik.

V rokoch 1915-1916 v súvislosti s vývojom delostrelectva Landwehru (cis. a kráľ.vlastibrany)  a Honvédségu (kráľ. uh. vlastibrana) sa uvoľnilo 8 plukov poľných diel zadelených do peších divízií Landwehru a 6 plukov poľných diel zadelených do honvédskych peších divízií (č. 12, 13, 18, 20, 34, 37). všetkých spolu 14 plukov zreorganizovali na pluky húfnicové. Plukom poľných diel tiež zobrali aj batérie nadpočetného stavu a dali ich c. a k. ťažkému poľnému delostrelectvu,  horskému delostrelectvu, delostrelectvu Landwehru a Honvédségu. Roku 1916 boli pluky poľných diel prečíslované! Každý pluk dostal číslo tej divízie, do ktorej bol pridelený. V januári 1917 mal každý pluk poľných diel batérie po 4 delách a okrem nich ku každému pridelili po jednom protilietadlovom oddiele a jednom mínometnom oddiele, ako 5. resp. 6. batériu.

Pri príležitosti veľkej reorganizácie na začiatku roka 1918 pluky poľných diel a poľných húfnic, tiež záložne pluky poľných diel a poľných húfnic zreorganizovali do poľných plukov delostrelectva so zmiešaným druhom výzbroje. V tomto čase totiž každá divízia mala jeden pluk poľných diel a pluk poľných húfnic, ktoré niesli číslo divízie. Po reorganizácii sa stal veliteľ bývalého pluku poľných diel nesúceho číslo pešej divízie veliteľom poľného pluku delostrelectva. Do nového pluku zadelili batérie č. 1, 4, 6 bývalého pluku poľných diel a 6. mínometnú batériu ako batérie č. 1, 4, 6 a húfnicové batérie č. 1, 4, 6 bývalého pluku poľných húfnic zadelili ako húfnicové batérie č. 2, 3, 5. Veliteľom druhého pluku poľného delostrelectva pešej divízie, ktorý dostal číslo vyššie ako 100 sa stal veliteľ bývalého pluku poľných húfnic. V tomto pluku zostali húfnicové batérie č. 2, 3, 5 bývalého pluku poľných húfnic ako húfnicové batérie č. 2, 3, 5 a jeho batériami č. 1, 4, 6 sa stali batérie č. 2, 3, 5 protilietadlových batérií bývalého pluku poľných diel.

Názvoslovie delostreleckých jednotiek spomínaných v zozname a ich skratky:

Prápor pevnostného delostrelectva č. ? (FAB – ?) – Festungsartilleriebataillon Nr. ?

Pluk pevnostného delostrelectva č. ?  (FAR ?) – Festungsartillerieregiment Nr. ?

Honvédsky pluk poľných húfnic č. ? (HFHR ?) – Honved-Feldhaubitzregiment Nr. ?

Pluk poľných húfnic č. ?(FHR ?) –  Feldhaubitzregiment Nr. ?

Pluk ťažkého poľného delostrelectva č. ? (SchFAR ?) – Schwere-Feldartillerieregiment Nr. ?

Medzi delostrelcami z územia dnešného Slovenska, ktorí padli na bojiskách patrili aj títo muži:

Prápor pevnostného delostrelectva č. 3 (FAB 3)

 • Vicena Ján, roč. 1889, Dolné Srnie (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel počas transportu do vojenskej nemocnici.

Prápor pevnostného delostrelectva č. 6 (FAB 6)

 • Brodszki Adalbert, roč. 1873, Komárno (okres Komárno). Zomrel v zázemí.

Prápor pevnostného delostrelectva č. 7 (FAB 7)

 • Stern Ludvig, roč. 1883, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šichmák Cyril, roč. 1898, Veselé – m. č. Ťapkové (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Prápor pevnostného delostrelectva č. 15 (FAB 15)

 • Haidinger Ján, roč. 1892, Dúbrava (okres Snina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pribil Ján, roč. ?, Veľké Leváre (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 Pluk pevnostného delostrelectva č. 1 (FAR 1)

 • Elischer Emil Leopold, roč. 1884, Gelnica (okres Gelnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztriska Karol Viktor, roč. 1884, Kežmarok (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vaculík Gustav Ondřej, roč. 1888, Tekovské Lužany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 Pluk pevnostného delostrelectva č. 2 (FAR 2)

 • Hrušovský Jozef, roč. 1897, Abrahám (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rémiás Josef, roč. 1895, Betlanovce (okres Spišská Nová Ves). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 Pluk pevnostného delostrelectva č. 3 (FAR 3)

 • Andresz Štepán, roč. 1897, Bratislava – m. č. Petržalka (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lacko Michal, roč. 1893, Obid (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Magušín Matej, roč. 1882, Hostie (okres Zlaté Moravce). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Novák Ján, roč. 1897, Bratislava   (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prska Filip, roč. 1882, Starý Tekov (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 Pluk pevnostného delostrelectva č. 4 (FAR 4)

 • Bitter František, roč. 1896, Kamenný Most (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valacsay Jozef, roč. 1893, Dunajská Lužná (okres Senec). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

 Pluk pevnostného delostrelectva č. 5 (FAR 5)

 • Kabla Ondrej, roč. 1899, Bruty (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.

 Pluk pevnostného delostrelectva č. 6 (FAR 6)

 • Drahovský Jozef, roč. 1878, Piešťany (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lauf Jakub, roč. 1891, Stará Lesná (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oliva Gejza, roč. 1884, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Repčik Pavel, roč. 1887, Podvysoká (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szmolka Ondrej, roč. 1887, Dolný Kubín (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk ťažkého poľného delostrelectva č. 33 (SchFAR 33)

 • Janiš Andreas, roč. 1897, Trenčín – m. č. Zlatovce (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných húfnic č. 4 (FHR 4)

 • Kollár Paul, roč. 1896, Petrovce (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Punka Blasino, roč. 1885, Polina (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných húfnic č. 5 (FHR 5)

 • Lach Ignác, roč. 1892, Rabčice (okres Námestovo). Padol na východnom fronte.
 • Zselipszky Gabriel, roč. 1882, Lozorno (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných húfnic č. 6 (FHR 6)

 • Blaha Dr. Josef, roč. 1890, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Csvirik Paul, roč. 1891, Palárikovo (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horéczy Paul, roč. 1883, Liptovský Mikuláš (okres Liptovský Mikuláš). Padol na východnom fronte.
 • Krajnyák Michael, roč. 1880, Košice – m. č. Myslava (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Láng Séza, roč. 1890, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Mach Johann, roč. 1879, Bobrovník – m. č. Hliník (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Moskovics Friedrich, roč. 1894, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Rabatin Johann, roč. 1890, Chrastné (okres Košice – Okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Verdon Ladislav, roč. 1893, Janice (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Taliansku.
 • Vojtko Filip, roč. 1899, Nižný Slavkov (okres Sabinov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vojtko Tülöp, roč. 1889, Lipany (okres Sabinov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pluk poľných húfnic č.10 (FHR 10)

 • Havas Daniel, roč. 1882, Ratková (okres Revúca). Padol na fronte v Taliansku.

Pluk poľných húfnic č.14 (FHR 14)

 • Belkotiak Jozef, roč. 1882, Rabča (okres Námestovo). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Jakubek Martin, roč. 1887, Sekule (okres Senica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocík István, roč. 1898, Oravská Lesná (okres Námestovo). Padol na fronte v Taliansku.

Pluk poľných húfnic č.15 (FHR 15)

 • Hribal Josef, roč. 1890, Krompachy (okres Spišská Nová Ves). Padol na fronte v Haliči.
 • Jackovič Alexander, roč. 1893, Humenné (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Keresztes Johann, roč. 1898, Radvanovce (okres Vranov nad Topľou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Jakub, roč. 1879, Mníšek nad Popradom (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kotterbach Pavel, roč. 1892, Jánovce (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krasz Ján, roč. 1890, Švedlár (okres Gelnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krivjansky Stefan, roč. 1898, Bijacovce (okres Levoča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mitró Pavel, roč. 1898, Porúbka (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavličko Michal, roč. 1890, Kravany (okres Poprad). Padol na fronte v Haliči.
 • Schönberger Paul, roč. 1879, Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tulaja Michal, roč. 1892, Ražňany (okres Sabinov). Utopil sa počas nasadenia na východnom fronte.
 • Vaľovčin Michal, roč. 1894, Sečovská Polianka (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Taliansku.

Pluk poľných húfnic č.33 (FHR 33)

 • Hodal Ján, roč. 1878, Drietoma (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Honvédsky pluk poľných húfnic č. 4 (HFHR 4)

 • Frommer Adolf, roč. 1890, Nemčiňany (okres Zlaté Moravce). Zomrel na neznámom mieste.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

http://www.austro-hungarian-army.co.uk/

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz