Zborník z konferencie Prvá svetová vojna – boje v Karpatoch

Martin DROBŇÁK

Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné a Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny v Snine predstavuje zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prvá svetová vojna – boje v Karpatoch, ktorá sa uskutočnila 6. decembra 2007 v Humennom. Čitateľ v zborníku nájde odborné príspevky všetkých vystupujúcich účastníkov konferencie. Zostavovatelia zborníka navyše zaradili dva príspevky, z ktorých jeden bol prezentovaný v rámci diskusie (Šimkulič, Marián: Vojnové zápisky z denníka Egona Ervína Kischa) a druhý aj keď nebol prezentovaný na konferencii je veľmi cenným príspevkom do zborníka najmä z dôvodu témy ktorej sa venuje – bojovým operáciam na územi Slovenska počas prvej svetovej vojny (Fučík, Jozef: Karpátska zima 1914 – 1915). Celkový stranový rozsah predstavovaného zborníka je 103 strán. Zborník obsahuje celkom 10 samostatných príspevkov. Jeho zostavovateľmi sú Vasiľ Fedič a Svätoslav Husťák.

Obsah:

Úvodom

Boje v Karpatoch (1914 – 1915)

Dušan Kováč

Karpátska zima 1914 – 1915

Jozef Fučík

Dokumenty o vojnových hroboch z 1. svetovej vojny vo fondoch vojenského historického archívu

Jozef Bystrický

Vojenské hroby v okrese Snina

Mária Petrová

Budovanie vojenských cintorínov v juhovýchodnom Poľsku v rokoch 1914 – 1915

Roman Frodyma

História vojenského rádu svätého Georgija a jeho nositelia vo velení 48. pešej divízie

Valentín Leonidovič Juško

Združenie aktívnej ochrany vojenských cintorínov z 1. svetovej vojny v Haliči ako príklad verejnej starostlivosti o kultúrno-spoločenské pamiatky

Miroslaw Lopata

Klub vojenskej histórie Beskydy a jeho činnosť

Martin Drobňák, Radoslav Turik

Vojnové zápisky z denníka Egona Ervína Kischa

Marián Šimkulič

Boje v Karpatoch – nevyužitý potenciál cestovného ruchu

Svätoslav Husťák

Záver

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.