Záverečná prezentácia projektu ” Na bicykli za históriou Vihorlatu”

Začiatkom minulého týždňa bol slávnostnou prezentáciou vyhodnotený projekt  „Na bicykli za históriou Vihorlatu“ . Tento projekt navrhla detská organizácia Fénix Snina. Klub vojenskej histórie Beskydy bol partnerom projektu. V rámci projektu boli vyčistené a turisticky vyznačené miestne turistické trasy v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky, predovšetkým však trasa bývalej stakčínskej úzkokoľajky, v rámci ktorej boli obnovené aj 2 technické pamiatky – kamenný, tzv. Barankov most pri Stakčíne a kamenný priepust v lokalite Šponáreň. Rovnako bola vyčistená a turisticky vyznačená aj trasa bývalej sninskej úzkokoľajky. V rámci projektu bola zrealizovaná aj komplexná obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny Giglovo, ktorý sa nachádza v blízkosti biokúpaliska Sninské rybníky. Práve na  tejto časti projektu pracoval Klub vojenskej histórie Beskydy z Humenného.
Celý projekt je realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou. Realizácia projektu je spolufinancovaná aj partnermi projektu, ktorými sú Obec Stakčín a Klub vojenskej histórie Beskydy. Komplexnú obnovu vojnového cintorína Giglovo, ktorý sa nachádza v katastri mesta Snina finančne podporilo aj Mesto Snina.

Na záverečnej prezentácii sa zúčastnili zástupcovia zúčastnených organizácií, primátor mesta Snina, starostovia okolitých obcí a ďalší hostia. Hneď v úvode dostali priestor zástupcovia jednotlivých organizácii, ktoré pracovali na projekte. Ako prvý odprezentoval účasť obce Stakčín na tomto projekte  Ing. Miroslav Buraľ. Po ňom pokračoval v prezentácii zástupca KVH Beskydy PhDr. Radoslav Turik, ktorý  prítomných oboznámil s aktivitami klubu pri rekonštrukcií vojnového cintorína Snina-Giglovo a tiež pripomenul, že okrem členov klubu sa obnovy cintorína zúčastnili aj  dobrovoľníci zo Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné. V závere naznačil ďalšie možne formy spolupráce na území mesta Snina. Posledný v poradí prezentoval aktivity organizácie Fénix Snina pán Mgr. Jozef Talarovič.

Po týchto príspevkoch nasledovala diskusia a slávnostný krst novej turistickej mapy cyklotrás v okolí Vihorlatu, ktorá bola jedným z výstupov projektu. Túto mapu pokrstil primátor Sniny pán Ing. Štefan Milovčík a starostovia okolitých obcí. Veríme, že tento projekt prispeje k rozvoju turistickej infraštruktúry v našom regióne.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.