Začala rekonštrukcia vojnových cintorínov v obci Výrava

Monika KURŤÁKOVÁ

Dňa 05.11.2008 Obecný úrad vo Výrave zorganizoval dobrovoľnícku brigádu na rekonštrukciu jedného z troch vojenských cintorínov v katastri obce – v lokalite Pod Kudrovcom. Ide o vojenský cintorín z prvej svetovej vojny, kde podľa dostupných a zachovalých spisov je pochovaných 2688 padlých vojakov v 21 hroboch, z toho 18 individuálnych a 3 skupinových.

Brigády sa zúčastnilo 12 občanov obce, rôznych vekových kategórii, ktorí sa podieľali na úprave plochy cca 900 m2, kde bolo potrebné vyhrabať lístie, vyrúbať stromy a hrobové miesta upraviť okopaním. Brigáda trvala do neskorých popoludňajších hodín a každý z tejto brigády odchádzal s pocitom dobre vykonanej práce.

Rekonštrukcia bola prevedená v spolupráci a pod dohľadom členov Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné a v spolupráci s Ing. Miroslavom Poradom. Obecný úrad dal vyrobiť na cintorín kríže, ktoré budú osadené do konca tohto týždňa. Podľa zachovaných náčrtov sa na cintoríne nachádzala aj tabuľa s menami pochovaných vojakov, ktorú v jarnom období tiež plánujeme vyrobiť a na cintorín osadiť.

V jarnom období v spolupráci s nájomcom lesa, kde sa cintorín nachádzaIng. Jánom Lukáčom bude upravená prístupová cesta k tomuto cintorínu a navigačné tabule, aby sa návštevníci mohli prísť pozrieť na túto historickú pamiatku. Touto cestou starostka obce chce poďakovať Ing. Lukačovi za jeho kladný prístup k tejto rekonštrukcii a tiež za dodávku materiálu na výrobu krížov.

Po úprave tohto cintorína sa na budúci rok chystáme na rekonštrukciu ďalších vojenských cintorínov nachádzajúcich sa v blízkosti obce, konkrétne v lokalite pod Kobylou a taktiež na kote 600. Verím, že v spolupráci s členmi a priateľmi Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné sa nám ich podarí tiež úspešne zrekonštruovať.

Ďakujem všetkých občanom obce, ktorí sa zúčastnili tejto brigády.

Monika Kurťaková

starostka obce

——–

Poznámka Klubu vojenskej histórie Beskydy:

Tri vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny nachádzajúce sa v katastri obce Výrava patria medzi najzaujímavejšie v okrese Medzilaborce. Aktivita ktorú vyvíja obecný úrad vo Výrave a ktorej výsledkom bude postupná rekonštrukcia troch vojenských cintorínov v blízkosti obce považuje Klub vojenskej histórie Beskydy za veľmi prospešnú.

Sme radi, že Obecný úrad vo Výrave a konkrétne starostka tejto obce Monika Kurťaková si uvedomuje potrebu zrekonštruovať vojnovécintoríny v ich historickej podobe. Iba rekonštrukcia, ktorá rešpektuje historické fakty je skutočným prínosom pre vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny. Každý vojenský cintorín je tak iný – jedinečný, má svoju architektúru a v tom je jeho hodnota.

Do budúcnosti radi pomôžeme takýmto prospešným aktivitám. Zároveň taktiež veríme, že spoločným úsilím Obecného úradu vo Výrave, nášho občianskeho združenia (Klubu vojenskej histórie Beskydy), ale aj ďalších aktívnych jednotlivcov či organizácii, sa podarí kompletne zrekonštruovať tri vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Výrava, ktoré sa tak stanú nielen dôstojným miestom odpočinku pre padlých vojakov, ale aj faktorom, ktorý výrazne turisticky zatraktívni obec Výrava.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.