Zábery z bojísk Šariššskej žžupy

Celoštátny generálny inšpektorát múzeí a knižníc si s ohľadom na múzejné potreby želal vytvoriť trvalú pamiatku bojov z prvej svetovej vojny na území vtedajšieho Uhorska. Touto úlohou bol poverený Kornel Divald (odborný zástupca za oblasť archeológie)  z generálneho inšpektorátu,  aby v Šarišskej župe a v severnej časti Zemplínskej župy, susediacej so Šarišom vyhotovil fotografie o škodách spôsobených vpádom nepriateľa. Fotografie mali zachytávať významnejšie mestá,  bojiská, obce, zničené pamiatky a iné významné objekty. Na fotkách mali byť tiež zvečnené vojenské objekty, ako zákopové obranné línie, miesta na ošetrovanie a cintoríny na mieste bojov. Keďže hrozila situácia, že časť spomínaných pamiatok zanikne, kvôli obnoveniu poľnohospodárskej činnosti, generálny inšpektorát zaviazal Kornela Divalda, aby podľa možností ešte v mesiaci máj odcestoval na miesto bojov. Divald odcestoval  do Šarišskej župy v druhej polovici mája. Vyhotovil tu 72 záberov vo veľkosti 13×18 cm. Následne navštívil Rusmi vyplienenú Zemplínsku župu, kde na 31 záberoch zvečnil pamiatky nepriateľského vpádu. V článku je vypísaný kompletný zoznam týchto fotografií s niekoľkými ukážkami.

Zábery na miesta bojov v ŠŠariššskej žžupe:

1. Cintorín zosnulých ranených vojakov v Preššove  (Eperjes), za vojenskou nemocnicou.

2. Cintorín zosnulých ranených vojakov v Preššove  (Eperjes), za vojenskou nemocnicou, detail.

3. Cintorín naššich padlých vojakov pod Zborovským hradom.

4. Zničená  južžná čas Zborova pod hradným vrchom, na svahu zákopy a ostnaté drôty.

5. Zničené domy v južnej časti Zborova.

6. Zákopy a ostnaté drôty pod hradným vrchom na pravej strane hradskej, vedúcej do Zborova.

7. Zákopy a ostnaté drôty pod hradným vrchom na svahu vľavo od hradskej, vedúcej do Zborova.

8. Detail z uvedených zákopov s bojovými postaveniami prestavanými na zimné príbytky.

9. Brána Rákocziho kašštieľa v Zborove, s kamenným múrom premeneným na obranné postavenie, v pozadí židovská šštvrť.

10. Hlavná loď Rákocziho kašštieľa, na rohovej baššte so stopami po delostreleckom zásahu.

11. Hroby ruských dôstojníkov v záhrade pred Rákocziho kašštieľom.

12. Kostol Rákocziho kašštieľa.

13. Hospodársky dvor Rákocziho kašštieľa, z doby Františška Rákocziho I. Sprava v pozadí aleja  líp, zľava studňa, v pozadí Zborovský hrad.

14. Zborovský kašštieľ rodiny Szirmayovcov.

15. Zničené domy v Zborove pred kašštielom rodiny Szirmayovcov. Napravo za stromami v pozadí múr synagógy.

16. Ruiny Zborovskej synagógy a žžidovskej šškoly.

17. Ruiny domu vedľa synagógy.

18. Kríž na ceste medzi Zborovom a Smilnom.

19. Zo žžidovskej šštvrte Zborova I.

20. Zo žžidovskej šštvrte Zborova II.

21. Ľavá strana cesty vedúcej k r.k. farskému kostolu v Zborove.

22. Pravá strana cesty vedúcej k r.k. farskému kostolu v Zborove.

23. R.k. farský kostol a šštátna šškola v Zborove.

24. ŽŽupan ŠŠtefan Szinyei Merse rozdáva pomoc vo Vyššnom Svidníku (Felsővízköz) 30. mája 1915, v pozadí ruiny hotela Riff.

25. Budova súdu vo Vyššnom Svidníku.

26. Dolná čas obce Ladomirová (Ladomérvágása/Alsóladomér).

27. Záber  zbúranej južžnej časti Zborova.

28. Zničený most pred Zborovom, v pozadí vrch Makovica.

29. Ruiny v južžnej časti Zborova.

30. Tehlami vymurované obranné postavenia pod Zborovským hradným vrchom, na pravo od hradskej.

31. Zimné príbytky za zákopmi pod Zborovským hradom, na svahu naľavo od hradskej.

32. Zimné príbytky za uvedenými zákopmi (v druhom rade), v doline Mlynského potoka.

33. Ruiny dreveného kostolíka v Hutke (Hutás) v strede zásah po granáte.

34. Jediný zachovaný dom v Nižžnej Polianke (Alsópagony).

35. Ruský hrob v Nižžnej Polianke, s nápisom v cirilike.

36. Pozostatky dreveného kostolíka v Nižžnej Polianke.

37. Zimné príbytky naššich vojakov v Nižžnej Polianke.

38. Nižžná Polianka smerom od Smilna (Szemelnye).

39. Obranné postavenia našich delostrelcov v Nižžnej Jedľovej (Alsófenyves/Kisfenyves).

40. Ruiny domov v Smilne, v pozadí obranné postavenia naššich delostrelcov.

41. Hrob plukovníka na cintoríne okolo smilnianského kostola. Nadpis:
Franz Edler von Kühtreiber
Oberst. Regimt. Kommandant des K.u.K. I.R. 18.
Besitzer …. Gefallen 22/XI. 1914. Die Erde sei ihm leicht.

42. Ruské hroby na cintoríne okolo smilnianskeho kostola.

43. Príbytok veliteľa delostreleckej batérie na Ostrej hôrke nad Bardejovskými Kúpeľmi (Osztrahurka, Bártfafürdő). Vo vnútri s nasledovným textom:
Wir schossen auf die Russen,
Dort unten weit im Tal,
Und wenn das Feuer rastet’,
Ruhten wir hier zumal.
Und da die meisten Villen
Mit Namen sind bekannt,
Sei unser trautes Häuschen
Villa “Feuerrast” benannt!
Ave Sancta Barbara 29/III. 1915.

44. Lesná dedina 4. domobraneckého pluku na zborovskom hradnom vrchu. (Feldherrensteige und Commandostrasse).

45. Lesná dedina 4. domobraneckého pluku na zborovskom hradnom vrchu. (Feldherrensteige und Commandostrasse).

46. Dôstojnícke príbytky na zborovskom hradnom vrchu.

47. Dôstojnícke príbytky na zborovskom hradnom vrchu.

48. Dôstojnícke príbytky na zborovskom hradnom vrchu, Feld Comp. 3. Zug.

49. Dôstojnícke príbytky na zborovskom hradnom vrchu, Villa Edelraute.

50. Dôstojnícke príbytky na zborovskom hradnom vrchu, dôstojnícke kasíno.

51. Zborovský hradný vrch – vojenské príbytky a tu vyrobené zátarasy pod hradnou bránou.

52. Zborovský hradný vrch –  pamätný kameň na nádvorí spodného hradu neďaleko hradnej brány. Nadpis:
Gedenkstein L.I.R. 4. 28/4. 1915.

53. Príbytok delostreleckých pozorovateľov v severnej baššte Zborovského hradu.

54. Panoráma Zborova z delostreleckej pozorovateľne na hrade.

55-56. Bojové pole medzi Zborovom a Smilnom z delostreleckej pozorovateľne na hrade. Dvojzáber.

57. Pohľad smerom na Stebník (Esztebnek) z delostreleckej pozorovateľne na hrade.

58. Delostrelecké obranné postavenie na Ostrej hôrke nad Bardejovskými Kupeľmi.

59. Očkovanie proti kiahňam v Zborove.

60. Svätyňa kostola Rákocziho kašštieľa, s hrobkou Aspremontov.

61. Vežža stebnického g.k. kostola po delostreleckom zásahu.

62. Zničená čas Becherova (Biharó).

63. Núdzové príbytky v zničenej Stebníckej Hute (Esztebnek-huta).

64. Vežža dreveného kostolíka v Nižnom Orlíku (Alsóodor) po zásahu ššrapnelom, v popredí ruské hroby.

65. Zničený dom vo Vyšnom Orlíku (Felsőodor).

66. Zničený dom vo Vyšnom Orlíku (Felsőodor).

67. Hotel Riff po výbuchu vo Vyšnom Svidníku.

68. Farský kostol v Stropkove (Sztropkó).

69. Núdzový príbytok v Stebníckej Hute.

70. Zákopy na vrchu Kaštielik, pri Nižžnej Polianke.

71. Nižžná Polianka z vrchu Kašštielik.

72. Ruský hrob s dvoma trojkrힾmi na konci dediny Hutka, smerom od Vyšného Miroššova (Felsőmerse).

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.