Z činnosti KVH Beskydy 5/2010

Mesiac máj sa chýli k svojmu koncu a to je obvyklý čas na bilancovanie činnosti nášho združenia.  V tomto mesiaci sme opäť začali niekoľko nových aktivít a samozrejme pokračujeme v rozbehnutých projektoch.  Veľkú radosť nám robí, návštevnosť nášho webu. V tomto mesiaci prekonala  hranicu osem tisíc čitateľov, čo svedčí o tom, že sa Vám naša práca páči. V prípade záujmu nás môžete podporiť aj reklamnou inzerciou na našom webe. Podmienky reklamnej inzercie nájdete na našom webe v sekcii reklama a sponzorstvo.

V posledných mesiacoch ste si mohli všimnúť, že na webe pribudlo množstvo vecí. Novinkou je kalendár, ktorý vždy upozorňuje na zaujímavé akcie súvisiace s históriou alebo aktivity nášho združenia. Ak viete o nejakom zaujímavom podujatí, môžete nás o ňom informovať a my aj touto cestou pomôžeme s propagáciou akcie.

Výrazne sa doplnili galérie vojnových cintorínov. Pribudli najmä fotografie vojnových cintorínov z okresu Snina. Je to najmä zásluhou nášho kolegu Ing. Miroslava Buraľa, ktorý poskytol fotografie zo svojho archívu. Na mnohých cintorínoch, je tak možné sledovať postupné zmeny, ktoré sa na nich odohrali za posledných desať rokov. V blízkej budúcnosti by sme chceli fotogalérie sninských cintorínov skompletizovať. V súvislosti  s tým sa začali na našom webe objavovať profily vojnových cintorínov zo Sniny a Stropkova.

Veľký úspech si získali fotoreportáže z akcií na ktorých sme sa aktívne zúčastnili (Hodošík), alebo na  ktoré sme navštívili (rekonštrukcia bojov v Košiciach). Vzhľadom na Váš záujem sme sa rozhodli, že budeme uverejňovať fotoreportáže z našich akcií častejšie. Okrem toho ďalej pokračuje náš seriál o generálplukovníkoch rakúsko-uhorskej armády počas prvej svetovej vojny.

Pomaly nadchádza čas plánovania ďalších akcií v teréne. Čo najskôr by sme chceli uskutočniť pracovnú brigádu na niektorom vojnovom cintoríne. Zatiaľ tomu bráni permanentne zlé počasie a študijné povinnosti väčšiny členov. Koncom júna by sa mala uskutočniť pracovná akcia na cintoríne v Ňagove. Chceli by sme pokračovať v obnove tohto cintorína. O podrobnostiach a presnom dátume nájdete presné informácie v kalendári na našom webe, ale aj v našej skupine na facebooku. Toľko v skratke za mesiac máj. Ak som na niečo zabudol, určite na to upozorní kolega Drobňák nabudúce.