Z činnosti KVH Beskydy 12/2009

z-cinnosti_male-foto23Rok 2009 sa pomaly chýli ku koncu a ja mám poslednú možnosť prihovoriť sa všetkým priaznivcom KVH Beskydy v tomto kalendárnom roku. December sa samozrejme vždy nesie v znamení vianočných sviatkov. Popri všetkých predvianočných radostiach a starostiach sme sa  aktívne museli venovať klubovej činnosti. Poslednou akciou klubu v tomto roku bola prezentácia novej publikácie Stopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914. Samotnú publikáciu predstavil na webe kolega Martin Drobňák, ja sa preto budem venovať iba priebehu akcie. Podujatie sa uskutočnilo 11. 12. 2009 o 17:00 v priestoroch Vihorlatskej knižnice. V úvode predstavil Martin Drobňák  prítomným priebeh vojnových operácii v novembri 1914 v meste Humenné. Nasledovalo predstavenie činnosti KVH Beskydy v roku 2009, ktoré predniesol Radoslav Turik. Po tomto vystúpení Martin Drobňák predstavil prítomným novu knihu. Knihu pokrstili „streľbou“ z vodných pištolí naši hostia  riaditeľka Vihorlatskej knižnice Ing. Mária Daňová a riaditeľ Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom PaedDr. Ivan Pajtáš. O tom, že akcia mala úspech nás presvedčil aj počet účastníkov a diskusia v príjemnej atmosfére. Predstavenie novej publikácie dôstojným spôsobom ukončilo bohatú činnosť občianskeho združenia KVH Beskydy.

Podstatnú časť našej energie a síl pohltili záverečné práce na druhom dieli publikácie Mementá prvej svetovej vojny. Svoje by o tom vedel povedať najmä Martin Drobňák, ktorý zostavoval texty od všetkých autorov do konečnej podoby a musel pritom vyriešiť nejeden problém. Aj vďaka jeho enormnému nasadeniu je publikácia odovzdaná vydavateľovi a svetlo sveta by mala uzrieť koncom januára 2010.

V závere roku začíname bilancovať všetko čo sa nám podarilo, aj nepodarilo v súvislosti s podobou  a budúcnosťou nášho webu. Prelom roka by sme chceli využiť  na skvalitnenie webu a uplatnenie rôznych  noviniek, ktoré by zatraktívnilo našu stránku nielen po stránke formálnej, ale aj obsahovej. Našej práci by určite prospelo viac aktívnych prispievateľov ochotných napísať článok o ľubovoľnej téme spätej s regionálnou históriou.

V novom roku dokončíme seriál o vojenskom duchovenstve z pera Juraja Červenku. V poslednom čase ste si na našom webe mohli všimnúť biografie rôznych vojenských osobností habsburskej monarchie, či Rakúsko-Uhorska. Jedným z nových seriálov, s ktorým sa budete pravidelne stretávať je seriál o rakúsko-uhorských dôstojníkoch, ktorí v období prvej svetovej vojny dosiahli hodnosť generálplukovník. Týchto dôstojníkov bolo 25, takže sa máte načo tešiť. Prvý z týchto článkov, ktorý sleduje životné osudy generálplukovníka Kirchbacha ste si už na webe mohli prečítať. Pravidelne budeme publikovať profily ďalších cintorínov z prvej svetovej vojny. Tentokrát sa zameriame najmä na cintoríny z okresov Stropkov a Snina.

Na našom webe by sme chceli predstaviť aj iný typ hrdinov. Obyčajných ľudí, ktorých zachytil neľútostný konflikt a navždy poznačil ich život. Preto sa na Vás obraciame s prosbou. Ak máte doma fotografie svojich predkov, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne a viete k týmto fotkám povedať aspoň zlomok ich príbehu, pošlite nám fotografiu a text a my ich uverejníme. Ak to bude možné  a potrebné pridali by sme k spomienkam náš odborný komentár. V prvej svetovej vojne bolo zmobilizovaných viac ako 400 tisíc mužov z územia dnešného Slovenska. Viac ako 60 000 z nich v tomto konflikte padlo. Pokúsme sa spolu pripomenúť si osudy aspoň niektorých z nich a nedovoľme, aby sa na ich utrpenie zabudlo.

Na záver svojho príhovoru chcem Vám  všetkým  v mene nášho združenia zaželať všetko najlepšie do Nového roku 2010 a vyjadriť nádej, že sa budeme pravidelne stretávať , či už na stránkach nášho webu alebo na akciách Klubu vojenskej histórie Beskydy.