Z činnosti KVH Beskydy 10/2010

Mesiac október bol v činnosti KVH Beskydy poriadne rušný. Niesol sa v znamení rutinnej práce,  ale aj jednej zaujímavej akcie. Odborných členov nášho združenia už dlho lákalo územie niekdajšej Podkarpatskej Rusi. Udalosti prvej svetovej vojny, ale aj spoločná história v medzivojnovom československom štáte spájajú územie Podkarpatskej Rusi na Ukrajine s územím severovýchodného Slovenska. Pred časom sme sa začali zaoberať myšlienku výskumnej výpravy, ktorej cieľom by bol základný prieskum stavu vojnových cintorínov v tomto priestore. Nápad začal naberať reálne kontúry po príchode Miroslava Buraľa medzi členov nášho združenia. Na takúto výskumnú výpravu bol  dobre pripravený. Touto problematikou sa už dlho zaoberal a zhromaždil dostatok archívnych materiálov. Zároveň mal najväčšie zásluhy na nadviazaní kontaktov  a logistickom zabezpečení výpravy.

Samotná výprava sa uskutočnila počas prvého októbrového víkendu. Výskum  vojnových cintorínov sme sa rozhodli spojiť so súkromným výletom dobrodružnejšieho charakteru. Výpravy sa zúčastnili celkove trinásti členovia KVH Beskydy. Hľadali sme vojnové cintoríny na území okresu Velykij Bereznyj. V priebehu troch dní sme si užili dostatok zábavy, turistiky, krásnej prírody, ale predovšetkým spoznávania Podkarpatskej Rusi.

Priebeh tejto akcie bude určite predmetom osobitého článku, ale niekoľko záverov si neodpustím. Vojnové cintoríny sme našli ešte v horšom stave, ako u nás. Mnohé z nich, boli surovo prekryté civilným pochovávaním. Na Ukrajine podľa našich informácii neprebieha systematický výskum tejto problematiky a ani nepoznáme organizáciu, ktorá by sa venovala rekonštrukciám cintorínov. Pre záchranu aspoň najhodnotnejších cintorínov na tomto území je pritom najvyšší čas. Budúcnosť ukáže, či sa v tomto smere niečo zmení. V každom prípade je potrebné rozbehnúť aspoň základný výskum.

Hlavnú časť mesiaca október nám zaberali aj teoretické prípravy na výstavu Prvá svetová vojna – odkrývanie minulosti, ktorú chystáme na výročie ukončenia prvej svetovej vojny (11.11. 2010). Výstava sa bude konať v priestoroch Vihorlatského múzea. Je to náš prvý projekt takéhoto zamerania a za pochodu získavame skúsenosti s organizovaním výstavy. Záštitu nad podujatím prevzal riaditeľ VHU Miloslav Čaplovič. Pevne veríme, že táto akcia dopadne úspešne.

V závere mesiaca sme sa rozhodli uskutočniť ešte jednu brigádu na vojnovom cintoríne vo Veľkrope. Pekná jeseň s výborným počasím praje takýmto aktivitám. Chceli sme dotiahnuť začisťovacie práce okolo oplotenia cintorína. Zároveň v predvečer pamiatky na zosnulých sme plánovali umiestniť na ploche cintorína centrálny kríž, pri ktorom by sme v závere našej pracovnej akcii zapálil symbolickú sviečku. Okolnosti nám priali, takže naše zámery sa takmer do bodky naplnili. Predsa sa nám však nepodarilo dokončiť úplne očistenie okolia cintorína. Stalo sa tak hlavne kvôli nebezpečným veľkým konárom, ktoré nalomené viseli zo stromov a znemožňovali bezpečne sa pohybovať v tomto priestore a dôkladne ho vyčistiť. Túto prácu bude treba dokončiť v jari. V každom prípade sa nám podarilo v októbri odviesť slušný kus práce.