Z činnosti KVH Beskydy 10/2009

z-cinnosti_male-foto2Mesiac október je za nami.  Pre občianske združenie KVH Beskydy to bol mesiac plný aktivít a ja sa v nasledujúcich riadkoch pokúsim zrekapitulovať to najdôležitejšie z našej činnosti. Začiatok mesiaca sa niesol v znamení historickej konferencie Východné Karpaty 1944, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5.-6. októbra 2009 vo Svidníku. Konferencie sa spolu zo mnou zúčastnil aj Martin Drobňák. Obaja sme dostali priestor v prvom tematickom bloku konferencie a predstavili sme sa svojimi profilovými témami. Pre nás oboch je účasť na takýchto podujatiach záležitosťou odborného rastu, priestoru na publikovanie, ale aj mnoho ďalších plusov. Počas konferencie je dostatok času na neformálne debaty o odborných problémoch, ktoré nás určite obohatili. V neposlednom rade si ceníme spoznávanie mnohých odborníkov  a získavanie nových kontaktov.

Na konferencii vo Svidníku sme konečne dotiahli do finálnej podoby aj spoluprácu s Vojenským historickým ústavom v Bratislave. Vyjasnili sme si vzájomné stanoviská i možnosti spolupráce medzi oboma subjektami. Podpísaniu memoranda o spolupráci už nič nebránilo. Ako ste už mohli všimnúť na našom webe je umiestnené logo Vojenského historického ústavu, ako nášho oficiálneho partnera. Pevne veríme, že do budúcna sa nám podarí rozvinúť širokú spoluprácu.

Najviac pozornosti sme museli venovať dokončeniu rozbehnutých projektov. Martin Drobňák a Matúš Korba dotiahli do finálnej podoby publikáciu Po stopách prvej svetovej vojny v Humennom, ktorá je pilotným produktom našej spolupráce s mestom Humenné. Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej. V súčasnosti sa zamýšľame nad interaktívnou podobou tejto publikácie. Problémy spojené s interaktívnym turistickým chodníkom s tematikou prvej svetovej vojny momentálne začína riešiť náš admin Peter Mandzák.

V októbri bolo nutné ukončiť aj práce na rekonštrukcii vojnového cintorína v Stebníku. Rekonštrukcia takej veľkej lokality naozaj preverila naše sily a poskytla nám mnoho neoceniteľných skúsenosti. Vďaka výbornej spolupráci s miestnou samosprávou vedenou pánom starostom Kukačkom sa nám podarilo vyriešiť väčšinu problémov, ktoré sa vyskytli v priebehu rekonštrukcie. Na poslednej pracovnej brigáde občianske združenie KVH Beskydy reprezentovali Martin Drobňák a Michal Lazorčík.  Zaslúžia si pochvalu a uznanie, pretože posledná brigáda prebiehala za zvlášť tvrdých klimatických podmienok.. Ďalšie práce na tomto cintoríne budú prebiehať v jari. Vedenie KVH Beskydy sa spolu s pánom starostom zhodli na tom, že bol vykonaný veľký kus práce a bolo by škoda nedotiahnuť niektoré detaily do konca. Už teraz je vojnový cintorín v Stebníku na nepoznanie a poukázať predstaviteľom iných obci, akou formou opraviť aj ďalšie vojnové cintoríny v regióne.

V októbri treba vyzdvihnúť aj činnosť nášho mladého kolegu Mareka Hnáta. Keďže sa vedenie združenia pripravovalo na konferenciu vo Svidníku prevzal na seba zodpovednosť a zobral si na starosť pracovnú akciu, ktorej cieľom bolo vyčistenie vojnového cintorína Radvaň nad Laborcom II. Akcia pod jeho vedením sa úspešne skončila. Marek sa podujal  aj na opísanie celej akcie vo svojom prvom článku. Sme radi, že aktivity klubu sa pomaly, ale isto rozrastajú a tiež, že riešenie problémov si berie na plecia čoraz väčší okruh členov. Na záver by som chcel upozorniť na jednu z posledných tohtoročných akcii klubu. Začiatkom decembra by sme chceli vo Vihorlatskej knižnici predstaviť našu novu publikáciu. Pri tejto príležitosti by sme chceli spolu s Martinom Drobňákom predstaviť nový produkt a tiež činnosť nášho združenia za uplynulý rok formou zaujímavej prednášky. Na túto akciu Vás všetkých pozývame. Podrobnejšie informácie o konaní tejto akcie uverejníme v dohľadnej dobe.