Výskumná činnosť v roku 2017

Kľúčovou činnosťou Klubu vojenskej histórie Beskydy je výskum. Bez výskumnej činnosti by sme nemohli realizovať ani obnovu vojnových cintorínov, ani naše popularizačné aktivity. Informácie získané odborným výskum tvoria pevný základ, na ktorom pripravujeme naše ďalšie aktivity. Aj v roku 2017 naši historici pracovali na niekoľkých výskumných projektoch.

Archívny  výskum

Pre realizáciu odborného výskumu je potrebný dôsledný archívny výskum. V tomto roku sme uskutočnili tri pracovné cesty do vojenských historických archívov. V jarných mesiacoch sme navštívili Vojenský historický archív v Budapešti. Cieľom nášho záujmu boli dokumenty 39. honvédskej divízie v radoch ktorej bojovalo aj mnoho chlapov z územia Slovenska.

DSC_0349

Priebežne sme tiež bádali vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave. Počas niekoľkých návštev sme nafotili matriky viacerých plukov rakúsko-uhorskej armády, v radoch ktorých bojovali muži z územia dnešného Slovenska.

Počas celého roka sme taktiež spracovávali digitalizované archívne dokumenty dostupné na webových stránkach najmä zahraničných archívov a knižníc. Priebežne tak môžeme spracovávať najmä niektoré matriky, úmrtné kartotečné lístky, ale aj dobovú tlač.

Terénny výskum

Na výskum archívnych dokumentov nadväzuje výskum v teréne. Uskutočnili sme niekoľko výjazdov na bojisko v Karpatoch, ako aj na bojiská kde bojovali naši rodáci. Rozsahom najväčšia bola niekoľkodňová expedícia na bojisko I. svetovej vojny v Slovinsku a Taliansku. Navštívili sme niekoľko desiatok miest, kde bojovali naši predkovia. Všetky lokality sme podrobne fotograficky zdokumentovali. Súčasťou expedície boli aj stretnutia s miestnymi bádateľmi.

SLO-SOB_03

V rámci expedície vznikol aj reportáž venovaná vojakom rakúsko-uhorského 66. pešieho pluku, ktorí bojovali na Mrzlom vrchu. V jeho radoch bojovalo množstvo chlapov zo Zemplína. Reportáž bola následne odvysielaná televíziou RTVS.

Kastielik cesta

Počas roka sme uskutočnili aj niekoľko jednodňových výjazdov na bojiská I. svetovej vojny na území dnešného Slovenska a Poľska.

Databáza padlých v I. svetovej vojne

Zostavovanie zoznamov vojakov padlých v období I. svetovej vojny sa stalo jednou zo základných výskumných činností Klubu vojenskej histórie Beskydy. Prvé práce na tomto projekte sme začali už v máji 2015. V doterajšom priebehu nášho výskumu sme sa venovali zostavovaniu zoznamov padlých vojakov, tých jednotiek rakúsko-uhorskej armády, v ktorých slúžilo výrazné množstvo mužov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Podarilo sa nám postupne spustiť  seriály zoznamov padlých 11 rakúsko-uhorských peších jednotiek.

Vyskum BA_1

Mená vojakov z dobových dokumentov prepisuje skupina dobrovoľníkov, ktorých prácu následne kontrolujú naši profesionálni historici. Celkovo sa do tohto projektu zapojili už vyše dve desiatky nadšencov.

V roku 2017 sa nám podarilo prekročiť hranicu 10 000 záznamov v databáze. Každý mesiac sme pravidelne publikovali priemerne 350 mien vojakov. Vďaka tomu sme v roku 2017 rozšírili databázu o vyše 4500 mien vojakov padlých na frontoch I. svetovej vojny.

Publikačná činnosť

Výsledky nášho odborného archívneho a terénneho výskumu pravidelne pravidelne publikujeme. V roku 2017 sme najviac energie venovali príprave druhého dielu publikácie Karpatský front 1914/1915. Znova sa nám podarilo zhromaždiť príspevky od autorov nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, Poľska, Českej republiky, Ruska a Ukrajiny. Práce momentálne finišujú a publikácia bud verejnosti predstavená začiatkom budúceho roka.

MI-zoznam

Počas celého roka naši výskumníci pracovali na zostavení zoznamu padlých v I. svetovej vojne, ktorí pochádzali z mesta Michalovce. V novembri 2017 sme tento projekt úspešne ukončili.  Vyše 120 stranový dokument sumarizuje informácie o vojakoch z mesta Michalovce, ktorí padli, boli zranení, alebo zajatí počas I. svetovej vojny. Vzhľadom na množstvo získaných informácii a ohlasy verejnosti, sme sa rozšírenú verziu zoznamu rozhodli vydať knižne. Momentálne finišujeme redakčné úpravy a už čoskoro materiál poputuje do tlačiarne. Aj tento publikačný výstup predstavíme na začiatku budúceho roka.

V tomto roku sme tiež publikovali viacero popularizačných či odborných článkov. Počas celého roka sme taktiež publikovali množstvo článkov na našich weboch www.kvhbeskydy.sk a www.regionalnedejiny.sk.  Priemerná mesačná návštevnosť prvého webu sa pohybovala na úrovni 4671 čitateľov a v prípade webu www.regionalnedejiny.sk to bolo 2168 čitateľov mesačne.

Žiaľ nepodarilo sa nám vydať plánovanú publikáciu Po stopách I. svetovej vojny – Bardejov. Práce na tejto publikácii sme síce začali, ale jej dokončenie sme museli posunúť až na rok 2018.

Bez podpory by to nešlo…

Ďakujeme všetkým sponzorom a podporovateľom. Bez ich finančnej a materiálnej podpory by nebolo možné našu prácu robiť. Táto podpora je pre nás kľúčová a vážime si ju.

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich dobrovoľníckych a výskumných aktivít a veľmi si ich vážime.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.