Vojnový cintorín Zbudská Bela IV. zachránený pred zánikom

V sobotu, 28. mája 2011, sa členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy a Zväzu vojakov Slovenskej republiky – Klub vojakov Humenné postarali o záchranu vojnového cintorína. Jedná sa o vojnový cintorín z prvej svetovej vojny označovaný v archívnych materiáloch ako Zbudská Belá IV. O existencii tohto vojnového cintorína vedelo len minimum ľudí a postupne sa vytrácal z pamäti obyvateľov. Vojnový cintorín sa nachádzal v dezolátnom stave a ak by sa nepristúpilo k jeho záchrane o pár rokov by úplne zanikol. Počas brigády dobrovoľníci vyčistila celú plochu cintorína od náletových drevín. Následne bolo vyhrabané lístie z jeho plochy a vyznačené hrobové polia. Postavil sa monument, ktorého súčasťou je provizórny drevený kríž.

Na vojnovom cintoríne je pochovaných celkom 37 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Takýchto vojnových cintorínov z obdobia prvej svetovej vojny sa medzi obcami Výrava a Zbudská Belá nachádza niekoľko. V tomto roku Klub vojenskej histórie Beskydy realizuje projekt ich finálnej rekonštrukcie a následného prepojenia turistickým náučným chodníkom. Projekt finančne podporila Karpatská nadácia.

Sobotňajšej brigády na vojnovom cintoríne sa zúčastnili členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy Martin Drobňák, Rado Turík, Lukáš Meždej, Jozef Stebnický a členovia Zväzu vojakov Slovenskej republiky – Klub vojakov Humenné, Marian Kušnír, Fero Kušnír a Maroš Kušnír. Už túto sobotu 4. júna 2011 dobrovoľníci budú pracovať na ďalšom vojnovom cintoríne Výrava – kóta 600.