Vojnový cintorín Zborov

Zborov leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec pri sútoku so Stebnickým a Bakoveckým potokom. Od mesta Bardejov je obec vzdialená 9 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Pred prvou svetovou vojnou, podľa sčítania obyvateľov z roku 1910, mala obec 2 202 obyvateľov a niesla názov Zboró. Nachádza sa tu pamätník Českej družiny a cintorín nemeckých vojakov padlých v II. svetovej vojne. V obci sa nachádza aj vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o tento vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v Zborove. Vojnový cintorín sa nachádza neďaleko obce Zborov vpravo od hlavnej cesty zo Zborova do Bardejova. Je viditeľný už z hlavnej cesty, od ktorej je vzdialený 500 metrov.

Cintorín vybudovalo rakúsko-uhorské Kriegsgräber – komando ešte počas prvej svetovej vojny. Tomu zodpovedá aj zaujímavé rozloženie hrobov na vojnovom cintoríne a aj samostatná poloha vojnového cintorína. Nachádza sa totiž na kopci nad obcou Zborov a spolu so zborovským hradom po dobudovaní mal byť dominantou okolia. Archívna zložka o tomto vojnovom cintoríne je spracovaná veľmi precízne. Ku každému hrobu je vypísaný evidenčný list a čo je podstatnejšie, údaje z evidenčných listov sa plne zhodujú s údajmi z náčrtov. Na cintoríne je pochovaných 136 padlých vojakov. Celkovo 46 vojakov je ruskej armády a 90 vojakov rakúsko-uhorskej armády. Až 84 hrobov je jednotlivých, 6 hrobov je spoločných a na cintoríne sa tiež nachádzajú dve masové šachty. Zaujímavé je, že v súpisoch cintorínov žandári v Zborove uvádzajú 144 padlých vojakov. Odkiaľ dospeli k takémuto počtu, nie je známe.

Ruskí vojaci sú pochovaní v 16 jednotlivých hroboch a dvoch masových šachtách. V prvej šachte  (označená ako hrob č. 2) je 16 neznámych ruských vojakov. V druhej šachte (označená ako hrob č. 5) je 14 ruských vojakov, z toho u dvoch sú známe mená, zvyšok mien je neznámy. Rakúsko-uhorskí vojaci sú pochovaní v 68 jednotlivých hroboch a 6 spoločných hroboch. V hrobe č. 87 sú štyria neznámi rakúsko-uhorskí vojaci a v hrobe č. 88 sú piati neznámi rakúsko-uhorskí vojaci. Po traja neznámi vojaci sú v hroboch č. 89 a 90. V hrobe č. 91 sú pochovaní traja príslušníci pešieho pluku Landwehru č. 4 (Landwehr-Infanterieregiment Klagenfurt Nr.4). V hrobe č. 92 sú štyria príslušníci rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 47).

Práve zo 47.pešieho pluku je viacero obetí pochovaných na vojnovom cintoríne v Zborove. Niekoľko vojakov slúžilo tiež v rakúsko-uhorskom 27. pešom pluku (Infanterieregiment Nr. 27). Niekoľko ruských vojakov slúžilo v ruskom 50. pešom pluku. Podľa mena dokážeme identifikovať 45 vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne (dvoch ruských vojakov, zvyšok rakúsko-uhorských vojakov). Väčšina pochovaných sú radoví vojaci. V hrobe č. 3 je pochovaný neznámy rakúsko-uhorský poručík a v hrobe č. 4 rakúsko-uhorský nadporučík Karel Kopřiva, príslušník 47. pešieho pluku. Padol 19. februára 1915. Na jeho hrobe bol osadený kríž s jeho menom, ktorý sa zachoval dodnes.

V medzivojnovom období praktickú údržbu na vojnovom cintoríne zabezpečoval Ondrej Hruška zo Zborova. Za údržbu cintorína mu bola v roku 1921 vyplatená suma 280 kč. Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia bol vojnový cintorín v Zborove zrekonštruovaný, ako jeden z prvých cintorínov prvej svetovej vojny na Slovensku. Na jeho ploche boli osadené malé kovové kríže (ponechaný bol iba pôvodný kríž spomínaného Karla Kopřivu). Osadený bol tiež centrálny kríž a kamenný pamätník. Súčasťou cintorína je tiež stručná informačná tabuľa. Vysvätený bol 26. februára 1991. Vojnový cintorín je v súčasnosti pravidelne kosený a upravovaný. Je dôstojným pietnym miestom tu pochovaných vojakov.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.