Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Zvala

Obec Zvala ležala v doline Stružnického potoka 18 km severne od obce Stakčín v nadmorskej výške 457 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1585, obec zanikla v roku 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 441 obyvateľov. Vojnové udalosti sa obce po prvýkrát dotkli v novembri 1914. Po druhýkrát sa front k Zvale priblížil na jar 1915, kedy frontová línia sa nachádzala juhozápadne od obce na línii Skory – Borsuk. V bojoch o túto kótu padlo veľké množstvo vojakov. Časť z týchto padlých vojakov je pochovaná i na tunajšom vojnovom cintoríne.

Vojnový cintorín v obci Zvala sa nachádza vedľa zaniknutého murovaného kostola sv. Petra a Pavla a je súčasťou obecného cintorína. Miesto posledného odpočinku tu našlo 633  vojakov. Výmera cintorína je 110 m² (21 x 19,5 m).
Pozostáva zo 48 vojnových hrobov, všetky sú spoločné. Známych podľa mien je  podľa matriky 31 vojakov, z ktorých je 29 rakúsko-uhorských a 2 sú ruskí vojaci. Tí sú pravdepodobne pochovaní na tomto cintoríne. Podľa spomienok miestnych obyvateľov väčšina vojakov pochovaných na tomto vojnovom cintoríne je ruskej štátnej príslušnosti. Vojnový cintorín vznikol v roku 1917. Dozor nad cintorínom vykonávala Žandárska stanica v Ruskom a údržbu hrobov od roku 1922 vykonával Koloman Grauber zo Stariny. V súčasnosti je v správe Obecného úradu v Stakčíne.

Hroby sú usporiadané v  šiestich radoch s rôznym počtom hrobov bez akejkoľvek architektonickej úpravy, tak ako boli znášane telá vojakov z okolitých hôr. Pôvodne boli hroby označené drevenými krížmi. Celý cintorín bol pôvodne oplotený dreveným oplotením. Udržiavaný bol prakticky bez prestania až do zániku obce, čo súviselo s tým, že sa nachádzal v blízkosti murovanej cerkvi. Najväčšiu devastáciu zaznamenal až po vysídlení obce v roku 1986. Časť hrobov nachádzajúcich sa pri mohutných lipách bola poškodená počas likvidácie cerkvi. Následne bol cintorín na začiatku 90. rokov 20. storočia rozdelený dreveným oplotením s ostnatým drôtom na dve časti. Týmto rozdelením časť hrobov bola ničená preháňaným hovädzím dobytkom.

Po ukončení pastvy bol plot odstránený, avšak v roku 2006 bola ďalšia časť hrobov poškodená lesným kolesovým traktorom. V roku 2009 bolo podľa zachovanej dokumentácie obnovených 34 hrobov, na ktoré boli osadené drevené náhrobné kríže a centrálny drevený kríž. Cintorín je riadne udržiavaný.