Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Príslop

Obec Príslop leží v uličskej doline pod sedlom Karcaba 13 km severovýchodne od Stakčína v nadmorskej výške 425 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1568. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 159 obyvateľov. I keď obec neleží na hlavnej komunikácii Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských operácií takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. Po obsadení susednej Dary 21. novembra 1914 ruskými vojskami generála Lavra Kornilova, strategickým bodom sa stalo sedlo Príslopec nad obcou.Vojnový cintorín v Príslope sa nachádza v blízkosti grécko-katolíckeho kostola. Miesto posledného odpočinku tu našlo 81 vojakov. Výmera cintorína je 159 m².
Pozostáva z 3 vojnových hrobov, všetky hroby sú hromadné. Známych podľa mien je 9 vojakov, všetci rakúsko-uhorskí vojaci. Neznámych je 72 vojakov. V hrobe  č. 1 sú uložené ostatky 8 vojakov, v hrobe č. 2 ostatky 37 vojakov a v hrobe č. 3 ostatky 36 vojakov.  Spočívajú tu vojaci padlí v bojoch v priebehu mesiaca november 1914. Dozor nad cintorínom v období 1.ČSR zabezpečovala Žandárska stanica v Stakčíne a údržbu hrobov Ján Németh zo Stakčína. V súčasnosti je v správe Obecného úradu v Príslope.

Jeden hrob je kruhový, na ktorom sa nachádzal drevený dubový kríž s dreveným vyrezávaným vencom a plechovou tabuľou s textom. Ostatné dva hroby sú usporiadané oblúkovito okolo neho. Ohradený bol kamenným múrikom so vstupným schodiskom. Udržiavaný bol neprestajne, nakoľko sa nachádza pri grécko-katolíckom kostole. Po druhej svetovej vojne pri rozširovaní štátnej cesty Ulič – Snina bolo zrušené schodisko a vybudovaný oporný betónový múr.

V roku 2006 sa začalo s jeho obnovou. Boli upravené hroby, vyhotovené drevené oplotenie a osadený informačný panel. V rámci údržby bolo na cintoríne identifikovaných 19 hrobov, na ktoré boli osadené drevené náhrobné kríže. V roku 2008 bol vymenený drevený centrálny kríž, na ktorý bol prenesený drevený veniec z predchádzajúceho kríža. V roku 2009 boli hroby zrovnané do tvaru troch hromadných hrobov a rozobratý kamenný múrik, z ktorého kameň sa použil na výstavbu suchého chodníka na ploche cintorína.

Zaujímavosťou je drevený vyrezávaný veniec s motívom ruží na centrálnom kríži.  Pôvodne sa  nachádzal na hrobe rakúsko-uhorského dôstojníka. Zraneného  dôstojníka, ošetroval miestny učiteľ Vasiľ Jackovič. Ten však podľahol svojim zraneniam a bol  pochovaný v záhrade pred školou. Po vojne si jeho ostatky odniesli jeho rodinní príslušníci do jeho rodiska a drevený veniec bol z hrobu prenesený na vojnový cintorín.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.