Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Duplín

Obec Duplín sa nachádza asi 6 kilometrov severozápadne od okresného mesta Stropkov. Dedina leží v údolí rieky Ondavy. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1379, keď sa obec dostala do vlastníctva rodu Cudárovcov. Pred prvou svetovou vojnou sa obec nazývala Duplin.
Vojnové hroby z prvej svetovej vojny sa nachádzajú na miestnom cintoríne, ktorý sa nachádza na začiatku obce na ľavej strane cesty v smere od Stropkova.  O tento vojnový cintorín sa v medzivojnovom období mala starať Žandárska stanica v Stropkove. Táto lokalita patrí medzi tie, o ktorých máme veľmi skromné informácie. Vojnový cintorín je tvorený skupinou 12 hrobov. Z tohto počtu je jeden hrob masový a je v ňom pochovaných 7 vojakov. Zvyšné hroby spadajú do kategórie jednotlivých. Dohromady je na tomto cintoríne pochovaných 18 obetí z prvej svetovej vojny.
Nepoznáme štátnu príslušnosť obetí. Vzhľadom na priebeh bojov prichádzajú do úvahy len možnosti, že ide o vojakov rakúsko-uhorskej, či ruskej armády. Nemecké jednotky v tomto priestore nebojovali. Mená ani ďalšie údaje o obetiach, ako príslušnosť k jednotke, dátum a príčina nie sú známe. Je to zapríčinené veľmi strohým obsahom archívnej zložky o cintoríne. Zložka obsahuje iba katastrálny list. Nezachovali sa žiadne exhumačné protokoly, ani katastrálne listy. Súčasťou zložky je iba náčrt vojnového cintorína vyhotovený veľmi amatérskym spôsobom. Na náčrte nie sú zaznačené žiadne orientačné údaje, dokonca ani svetové strany. Podľa takéhoto náčrtu nie je možné presne určiť polohu cintorína. Absentujú aj rozmery cintorína, ktoré nie sú uvedené ani na katastrálnom liste.

Z náčrtu je možné vyčítať iba rozloženie hrobov. Jednotlivé hroby sú umiestnené v dvoch radoch. V prvom rade sa nachádzajú štyri hroby a v druhom rade sedem hrobov. Masový hrob je umiestnený obďaleč. Jednotlivé hroby nie sú očíslované, čo tiež sťažuje ich identifikáciu.

Zaujímavosťou je, že v súpise vojnových cintorínov, ktorý predkladala žandárska stanica nadriadeným orgánom je uvedené, že v obci sa nachádza iba jeden masový hrob. Spomínaný zoznam pochádza z apríla 1924. Jednotlivé hroby mohli na cintoríne pribudnúť v neskoršom období. Túto hypotézu nemôžeme spoľahlivo potvrdiť bez ďalšej dokumentácie, najmä exhumačných protokolov.

V súčasnosti je lokalita udržiavaná, pretože je súčasťou obecného cintorína, ktorý má zabezpečenú pravidelnú starostlivosť. Po samotnom vojnovom cintoríne niet ani stopy. Hrobové polia zanikli terénnymi úpravami na cintoríne. Podľa výpovedí miestnych obyvateľov sa hroby mali nachádzať v priestore, kde sa v súčasnosti nepochováva. Táto plocha je zatrávnená. Možnosť rekonštrukcie tohto cintorína v súčasnosti nie je veľmi reálna. Vďaka nedostatku informácii vojnové hroby nemožno lokalizovať. Samotný cintorín nemá osobitú architektúru, ktorá by ho radila k zaujímavým lokalitám. Napriek tomu vojnový cintorín nemusí zostať zabudnutý. Na ploche cintorína by stačilo vztýčiť symbolický kríž s textom. Inštalácia informačnej tabule o bojových operáciách v tomto priestore a vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny by mohla miestnym občanom i návštevníkom pripomínať jednu epizódu z vojnovej histórie obce.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.