Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Bystrá

Obec Bystrá sa nachádza asi 23 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Stropkov. Leží v Ondavskej vrchovine, v hornej časti bočnej dolinky Polianky, východného prítoku Chotčianky. Obec vznikla okolo roku 1570. Bystrá bola najmladšou dedinou v severnej časti Stropkovského panstva. V období prvej svetovej vojny mala obec názov Hegyeshysztra.
Vojnový cintorín Bystrá je súčasťou civilného cintorína v obci. Je tvorený deviatimi vojnovými hrobmi. V medzivojnovom období mala vojnový cintorín na starosti Žandárska stanica  Malá Poľana. Hroby udržiaval zmluvný hrobár za paušálny ročný poplatok 5 korún za jeden hrob.

Cintorín vznikol ešte počas vojny. Všetky vojnové hroby na tomto cintoríne sú jednotlivé. Rozlohu cintorína nie je možné presne určiť, pretože hroby sú rozptýlené po celom obecnom cintoríne. Tri hroby sa nachádzajú  pred kostolom. Naľavo od tejto skupiny je rozptýlených ďalších 5 hrobov. Posledný hrob sa nachádza na pravej strane  od kostola.
Nepoznáme identitu ani jednej obete pochovanej na tomto cintoríne. Z celkového hľadiska sú údaje o padlých na tomto cintoríne veľmi skromné. U štyroch obetí poznáme štátnu príslušnosť. V hroboch  č. 2,5,7 a 9 sú pochovaní štyria rakúsko-uhorskí vojaci. Všetky obete majú v evidenčných listoch uvedený ako dátum úmrtia rok 1915, čo je z časového hľadiska  nedostatočný  údaj. Všetky obete padli v boji alebo na následky strelných zranení.
V súčasnosti nemá cintorín žiadne identifikačné znaky. Zachovala sa už iba skupina hrobov pred kostolom. Tieto hroby sú ešte viditeľné. Hroby by bolo možné obnoviť obkopaním a umiestnením drevených krížov. Obete prvej svetovej vojny by mala pripomínať aj informačná tabuľa umiestnená pri hroboch. Vojnový cintorín v Bystrej ešte nemôžeme považovať za celkom zaniknutý, ale rozhodne mu v blízkej budúcnosti hrozí reálny zánik.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.