Vojnový cintorín Vyšný Mirošov

Obec Vyšný Mirošov   sa nachádza asi 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Mirošovec. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1567. Obec patrila k panstvu Makovica.  V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Felsőkomerse. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v obci Vyšný Orlík.
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Vyšný Mirošov patrí medzi najzaujímavejšie lokality v okrese Svidník. Tento cintorín sa nachádza v strede obce na pravej strane od cesty v smere na obec Hutka. Cintorín pozostáva zo 149 hrobov. Z celkového počtu hrobov je 130 jednotlivých a 19 spoločných. Jednotlivé hroby sú označené arabskými číslicami a spoločné hroby sú označené  rímskymi číslicami. V štyroch spoločných hroboch    (č. I. – IV.) sú pochovaní po piati vojaci. V zvyšných pätnástich spoločných hroboch (č. V. – XIX.) sú pochovaní po štyria vojaci. Cintorín je rozdelený do troch hrobových polí. Všetky jednotlivé hroby sa nachádzajú rozmiestnené v dvoch hrobových poliach, ktoré majú tvar obdĺžnika. Medzi týmito hrobovými poliami je široká cestička k centrálnemu monumentu. Spoločné hroby tvoria tretie hrobové pole. Sú rozmiestnené v dvoch radoch kolmo  na ostatné hrobové polia.
Cintorín vo Vyšnom Mirošove ja zaujímavý z niekoľkých dôvodov. Archívna zložka obsahuje kompletný zoznam obetí, čo je skutočná rarita. Na cintoríne je pochovaných 213 vojakov padlých v prvej svetovej vojne. Z tohto počtu je 210 vojakov nemeckej armády. U týchto obetí sú známe aj jednotky, v ktorých slúžili. Nie sú však známe presné dátumy úmrtí. Počet pochovaných na tomto cintoríne dopĺňajú traja rakúsko-uhorskí vojaci. Všetci traja zomreli v septembri 1914. Je pravdepodobné, že tu boli pochovaní najprv oni. Archívna zložka neuvádza, či sú pochovaní osobitne alebo spoločne. Po tom, čo si na tomto mieste vybudovala nemecká armáda svoj cintorín, nie je jasné, kde sa hroby troch rakúsko-uhorských vojakov nachádzali.
V súčasnosti je cintorín vo Vyšnom Mirošove dôstojne upraveným pietnym miestom. Plocha cintorína je zatrávnená. Hrobové polia sú zarovnané. Na ploche cintorína sú umiestnené symbolické skupinky kamenných krížov. V strede cintorína je centrálny monument. Na cintoríne však chýba informačná tabuľa, ktorá by obsahovala informácie o histórii vojnového cintorína.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.