Vojnový cintorín Trenta

Samotná obec Trenta nikdy nebola zasiahnutá  bojmi, ale v okolí obce pracovalo množstvo ruských vojnových zajatcov. Títo zajatci v strašných podmienkach budovali cestu cez priesmyk Vršič. Množstvo ich pri tejto práci zahynulo. V priesmyku Vršič si na pamiatku postavili ruskú kaplnku. Okrem kaplnky pripomína týchto zajatcov aj vojnový cintorín Trenta. Práve na tomto cintoríne sú pochovaní spomínaní zajatci. Samotný cintorín je pomerne jednoduchý a anonymný. Na hroboch sú jednoduché kovové kríže, na ktorých nie sú žiadne informácie o obetiach. Cintorín je vzorne postarané. Dôležité informácie nájdeme tak, ako všade na informačnej tabuli s logom organizácie Pot miru, ktorá sa stará o turistickú infraštruktúru sočského bojiska.

DSC_0307

Cintorín Trenta je umiestnený v nádhernom prostredí.

DSC_0309

Vojnový cintorín Trenta.

DSC_0310

Vojnový cintorín Trenta.

Uložiť

Uložiť


Booking.com