Vojnový cintorín Šarbov

Obec Šarbov sa nachádza asi 20 kilometrov juhozápadne od okresného mesta Svidník. Leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v doline prítoku Hiršovho potoka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1618. Obec patrila k panstvu Makovica.  V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Sarbó. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v obci Kapišová. Tento vojnový cintorín patrí medzi najmenšie vojnové cintoríny v okrese Svidník. Nachádza sa neďaleko kostola. Vojnový cintorín pozostáva zo štyroch hrobov. Všetky štyri hroby sa nachádzajú v jednom rade v rohu cintorína. Plocha cintorína ma rozmery 6 x 3,5 metra. Z celkového počtu sú tri hroby spoločné. V hrobe č. 1 sú pochovaní piati vojaci, v hrobe č. 3 sú pochovaní  štyria vojaci a v hrobe č. 4 sú pochovaní dvaja vojaci. Posledný hrob patrí do kategórie jednotlivých hrobov.

Skromné údaje obsiahnuté v zložke neprezrádzajú mnoho. Známa je identita iba jedného vojaka. Zaujímavosťou je, že ide o nemeckého vojaka. Na tomto území, podľa doposiaľ dostupných prameňov, nemecké jednotky nebojovali. Okrem nemeckého vojaka tu bol pochovaný jeden rakúsko-uhorský dôstojník a desať ruských vojakov. Rakúsko-uhorský dôstojník je pochovaný v samostatnom hrobe. Väčšina vojakov z tohto cintorína padla v roku 1914. Bližšie údaje nie sú známe.
Pôvodne bol na cintoríne iba hrob nemeckého vojaka. Vojnový cintorín vznikol až v medzivojnovom období. Roztrúsené hroby v katastri obce identifikovali žandári z Kapišovej. Bola zostavená exhumačná komisia pod vedením strážmajstra Josefa Pávka. Komisia exhumovala štyri hroby z lúky miestneho roľníka Josefa Kapcalu.  Exhumácie prebehli 24. 2. 1922. Pozostatky boli prenesené na obecný cintorín. Štyri obete boli pochované k nemeckému vojakovi do hrobu č. 1 a zriadené boli aj ďalšie tri hroby. Viacej informácii archívna zložka neobsahuje.
Vojnové hroby sú ešte viditeľné, ale začínajú zarastať náletovými drevinami. V prípade, že nedôjde k základnej sanácii vojnového cintorína, za niekoľko rokov tento vojnový cintorín zanikne.