Vojnový cintorín Príkra

Obec  Príkra sa nachádza asi 19 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v  severnej časti Nízkych Beskýd pri hraniciach s Poľskom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Meredély. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v obci Krajná Poľana. Vojnový cintorín v obci Príkra patrí medzi menšie cintoríny. Vojnový cintorín bol súčasťou obecného cintorína. Pozostáva iba z dvoch vojnových hrobov. Hrob č. 1 patrí do kategórie hromadných a je v ňom spolu pochovaných 23 vojakov. Hrob č. 2 patrí medzi spoločné hroby. V tomto hrobe sú pochovaní traja vojaci. Spolu je na cintoríne pochovaných 26 obetí prvej svetovej vojny, ktoré padli v okolí obce.

Archívna zložka obsahuje niekoľko ďalších  informácií o obetiach. Známa je identita troch rakúsko-uhorských vojakov z Pešieho pluku honvédu č. 17. Všetci traja padli vo februári 1915. Spolu je na cintoríne pochovaných dvadsať tri rakúsko-uhorských vojakov a traja ruskí vojaci. Ruskí vojaci sú pochovaní v spoločnom hrobe č. 2 a rakúsko-uhorskí vojaci v hromadnej šachte č. 1.
Tento cintorín nie je pôvodný. V máji 1922 pristúpili žandári zo stanice v Krajnej Poľane k sústredeniu vojnových hrobov aj v katastri obce Príkra. V okolí obce sa našlo 20 vojnových hrobov. Väčšina hrobov sa nachádzala severozápadným smerom od obce v lokalitách „Dolky“ a „Kilov.“ Niektoré hroby sa však nachádzali aj na pozemkoch občanov neďaleko obce. Exhumačná komisia pod vedením strážmajstra Františka Kolofiša a richtára Mitra Mitrusku dňa 2.5.1922 vykonala exhumáciu všetkých identifikovaných hrobov z katastra obce a pozostatky exhumovaných vojakov boli prenesené na obecný cintorín v obci Príkra. O nové hroby sa staral miestny roľník Ján Bilý, ktorý za túto činnosť dostával ročný udržiavací paušál.
V súčasnosti už po vojnových hroboch na tomto cintoríne  niet ani stopy. Vzhľadom na fakt, že nedokážeme lokalizovať rozptýlené vojnové hroby, môžeme považovať vojnový cintorín Príkra za zaniknutý. Obete vojny pochované na tomto cintoríne by si bolo potrebné uctiť aspoň v symbolickej rovine, a to umiestnením symbolického kríža a informačnej tabule, ktorá by pripomínala históriu zaniknutého vojnového cintorína.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.