Vojnový cintorín Miroľa

Obec  Miroľa sa nachádza asi 24 kilometrov východne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd  v pramennej oblasti Mlynského potoka, ktorý sa vlieva do riečky Chotčianka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1572. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Merfalva. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanicvojnové cintoríny v a v obci Krajná Poľana. Vojnový cintorín Miroľa patrí medzi malé cintoríny.  Bol súčasťou obecného cintorína. Nemá žiaden osobitý tvar a bol tvorený iba dvomi hrobmi, ktoré sa nachádzajú  na rôznych miestach obecného cintorína. Je to príklad cintorína, ktorý po dlhej dobe  bez starostlivosti mal veľký predpoklad na zánik. Rozptýlené hroby, o ktoré sa nik nestará sa na obecných cintorínoch často likvidovali z dôvodu uvolnenia miesta pre civilné pochovávanie.

Jeden hrob na vojnovom cintoríne v Miroli bol hromadný a jeden jednotlivý. V hromadnom hrobe je pochovaných päť obetí. Nepoznáme identitu žiadnej obete. Spolu je na cintoríne v Miroli pochovaných šesť obetí. Sú tu pochovaní iba rakúsko-uhorskí vojaci. Nepoznáme presný dátum ich smrti, pretože archívne dokumenty uvádzajú, že všetci vojaci pochovaní na tomto cintoríne padli v rokoch 1914 – 1915.
Pôvodne bol na obecnom cintoríne v Miroli iba jeden vojnový jednotlivý hrob. Po vojne došlo k sústredeniu vojnových hrobov z katastra obce na miestny cintorín. Žandári zo stanice Krajná Poľana identifikovali v katastri obce päť rozptýlených hrobov. K sústredeniu vojnových hrobov došlo 27.3.1922. Žandári zo stanice Krajná Poľana zostavili exhumačnú komisiu a riadili exhumačné práce. Exhumačná komisia pracovala pod vedením strážmajstra Františka Kolihiša a richtára Jána Varholíka. Všetky obete boli pochované v novom hrobe č. 1 na miestnom cintoríne. Po sústredení hrobov prevzal bežnú starostlivosť o vojnový cintorín za ročný paušálny poplatok miestny roľník Ján Zapolovský.

V súčasnosti už po vojnových hroboch na tomto cintoríne  náznaky nejestvujú. Vzhľadom na fakt, že nedokážeme lokalizovať rozptýlené vojnové hroby môžeme považovať vojnový cintorín Miroľa za zaniknutý. Obete vojny pochované na tomto cintoríne je potrebné uctiť aspoň v symbolickej rovine, a to umiestnením symbolického kríža a informačnej tabule, ktorá by pripomínala históriu zaniknutého vojnového cintorína.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.