Vojnový cintorín Mikulášová (Niklová)

Obec sa nachádza 17 km severovýchodne od okresného mesta Bardejov. Leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Ondava. Prvá písomná zmienka o obci Mikulášová pochádza z roku 1414. Pred vypuknutím prvej svetovej vojny, podľa sčítania obyvateľov z roku 1910, v obci žilo 345 obyvateľov. V tom čase obec niesla názov Miklósvölgye. Nad obcou sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o tento vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v Zborove. Vojnový cintorín nachádzajúci sa pri obci Mikulášová patrí medzi najväčšie a najzaujímavejšie v okrese Bardejov. Cintorín sa nachádza vo vzdialenosti jeden kilometer od obce východným smerom. Prístup k nemu vedie po lesnej ceste priamo z obce. Vojnový cintorín má úctyhodné rozmery 42 x 45 metrov.

V archívnych materiáloch nájdeme len veľmi málo informácií o tomto vojnovom cintoríne. Podľa údajov z katastrálneho listu by na vojnovom cintoríne malo byť pochovaných 173 neznámych vojakov v 110 hroboch. Z tohto počtu je 78 jednotlivých hrobov, 31 spoločných hrobov (4 hroby s dvoma vojakmi, 27 hrobov s troma až piatimi vojakmi) a jedna šachta. Tento údaj však nekorešponduje s nákresom z roku 1922, podľa ktorého na cintoríne sa síce nachádza 110 hrobov (78 jednotlivých, 31 spoločných a 1 šachta), ale v nich je pochovaných až 180 neznámych vojakov. Počet 180 padlých vojakov v 110 hroboch (78 jednotlivých, 31 spoločných a 1 šachte) je uvedený aj v zozname vojnových cintorínov v obvode Žandárskej stanice Zborov z roku 1921, 1922a 1923. Podľa náčrtu z roku 1925 sa na cintoríne nachádza až 117 hrobov s neznámym počtom vojakov. Svedčí to o tom, že v okolí Mikulášovej sa vykonávali exhumácie a na vojnovom cintoríne sa naďalej pochovávalo. Chýba však akákoľvek dokumentácia.

Archívna zložka o cintoríne neobsahuje evidenčné listy k jednotlivým hrobom, ani exhumačné protokoly, ktoré by mapovali priebeh exhumácií a objasnili by počet vojakov pochovaných na tomto vojnovom cintoríne. Súčasťou archívnej zložky je iba 13 exhumačných protokolov vypracovaných ešte rakúsko-uhorským Kriegsgräber komandom.
Na základe týchto exhumačných protokolov poznáme mená 12 rakúsko-uhorských vojakov (jeden exhumovaný vojak bol neznámy).  Títo vojaci boli príslušníkmi peších plukov Landwehru č. 3, 5, 11 a 27 (Landwehr-Infanterieregiment Graz Nr. 3, Landwehr-Infanterieregiment Triest Nr. 5, Landwehr-Infanterieregiment Jičin Nr. 11 a Landwehr-Infanterieregiment Laibach Nr. 27). Z dvanástich známych vojakov sú dvaja práporčíci (Stefan Rőllig a Karl Strohmann) a dvaja nadporučíci (Heinrich Konrád a K. Marack).

V medzivojnovom období praktickú údržbu vojnového cintorína zabezpečoval Ondrej Hruška. V roku 1921 mu za túto činnosť bola vyplatená suma 350 kč. Vojnový cintorín dlhé roky chátral a s jeho obnovou sa začalo len v poslednom období. V súčasnosti sa cintorín nachádza v lesnom poraste, jeho plocha však bola vyčistená. Hroby sú jasne viditeľné. Do budúcnosti bude vhodné umiestniť na plochu cintorína provizórny kríž, kým sa nezačne s jeho komplexnou rekonštrukciou. Ak by sa vojnový cintorín v Mikulášovej zrekonštruoval na základe historických podkladov, stal by sa jednoznačne jednou z kultúrno-historických dominánt regiónu.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.