Vojnový cintorín Log pod Mangartom

 Jedno z najkrajších miest, ktoré sme navštívili počas našej expedície na sočskom bojisku bola obec Log pod Mangartom. Obec sa nachádza v čarokrásnom údolí rieky Loška Korytnica. Samotná obec je obklopená 15 štítmi s nadmorskou výškou viac než 2000 metrov, čo dáva tomuto miestu zaujímavý kolorit. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Tento vojnový cintorín zaujme nielen umiestnením, ale tiež centrálnym pamätníkom, ktorý je tvorený súsoším rakúsko-uhorského pešiaka a bosenského vojaka. Obaja vojaci sa pozerajú na neďalekú kótu Rombon.  Na tomto cintoríne sú totiž pochovaní vojaci ktorí bránili práve oblasť Rombonu a Čukly. Autorom súsošia je český sochár Ladislav Ján Kofránek, neskorší člen Čs. akadémie umení, ktorý tento pomník tvoril od roku 1916, priamo počas bojov. Na cintoríne je celkovo pochovaných 895 vojakov rakúsko-uhorskej armády ktorí tu padli v rokoch 1915 – 1918.

DSC_0127 - kópiaCentrálny pamätník na cintoríne Log pod Mangartom.

 

DSC_0135Horná časť cintorína. Na cintoríne sú jasne odlíšené hroby moslimských vojakov z bosenských jednotiek.

 

DSC_0141Horná časť cintorína.

 

DSC_0138Pamätník bosenským vojakom na ploche cintorína.

 

DSC_0145Nádherná scenéria nad obcou Log pod Mangartom.